Історія України. 7 клас. Свідерський

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. 7 клас. Свідерський

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з історії України. Видання містить навчальний матеріал з історії нашої Батьківщини, починаючи від середини І тис. і до кінця XV ст.

Підручник структурований за розділами, кожний з яких присвячений розгляду історії середньовічної України певного періоду.

Матеріал підручника можна використовувати для підготовки до ЗНО.

Розділ I. Виникнення та становлення Русі-України

§ 1. Східні слов’яни та їхні сусіди

§ 2. Утворення Русі-України

§ 3. Русь-Україна за часів правління князя Ігоря та княгині Ольги

Практична робота. Історичний портрет князя Святослава

Узагальнення за розділом І. «Виникнення та становлення Русі-України»

Розділ II. Русь-Україна наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.

§ 4. Внутрішня та зовнішня політика руських князів наприкінці Х — у першій половині ХІ ст. Володимир Великий

§ 5. Русь-Україна за часів Ярослава Мудрого

§ 6—7. Політичний та соціальний устрій Русі-України наприкінці Х — у першій половині ХІ ст. Розвиток господарства

§ 8. Культура Русі-України наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.

Практична робота. Роль християнської релігії та церкви в житті руського (давньоукраїнського) суспільства

Узагальнення за розділом ІІ. «Русь-Україна наприкінці Х — у першій половині ХІ ст.»

Розділ III. Русь-Україна в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.

§ 9. Русь-Україна за Ярославичів

§ 10. Правління Володимира Мономаха

§ 11. Політичне й соціально-економічне життя давньоукраїнських князівств у середині ХІІ — першій половині ХІІІ ст.

§ 12. Культура Русі-України в другій половині ХІ — першій половині ХІІІ ст.

Комбінований урок. «Слово о полку Ігоревім» як історичне джерело та давньоукраїнський літературний твір

Узагальнення за розділом ІІІ. «Русь-Україна в другій половині ХІ – першій половині ХІІІ ст.»

Розділ IV. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

§ 13. Утворення Галицько-Волинської держави

§ 14. Походи монголів на Русь-Україну

§ 15. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) у період піднесення (друга третина — середина ХІІІ ст.)

Практична робота. Зовнішня політика князя Данила Романовича

§ 16. Королівство Руське (Галицько-Волинська держава) у періоди стабільності та поступового занепаду (середина ХІІІ — перша половина ХІV ст.)

§ 17. Культура королівства Руського (Галицько-Волинської держави) ХІІІ — першої половини ХІV ст.

Узагальнення за розділом IV. «Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)»

Розділ V. Руські удільні князівства в складі сусідніх держав. Кримське ханство

§ 18—19. Політичний статус українських земель у складі Великого князівства Литовського, Руського та Жемайтійського й інших держав. Кревська унія 1385 р. та українські території

§ 20. Держава Феодоро та Кримське ханство

§ 21. Суспільне та церковне життя на теренах України в XIV–XV ст.

§ 22. Економічний розвиток України

§ 23. Пам’ятки середньовічної культури XIV–XV ст.

Практична робота. Соціальна структура та етнічний склад населення України. Повсякденне життя

Узагальнення за розділом V. «Руські удільні князівства в складі сусідніх держав. Кримське ханство (друга половина XIV—XV ст.)»

Узагальнення до курсу. «Історія Русі-України в контексті епохи Середніх віків»

Історико-географічні регіони України

Найважливіші історичні дати

Короткий словник термінів