Підручник з Історії України. 7 клас. Свідерський - Нова програма

Підручник з Історії України. 7 клас. Свідерський - Нова програма

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та чинній програмі з історії України.

Видання містить навчальний матеріал з історії нашої Батьківщини, починаючи від середини І тисячоліття й до кінця XV ст.

Підручник структурований за розділами, кожний з яких присвячений розгляду історії середньовічної України певного періоду. Наприкінці вміщено хронологічну таблицю, короткий словник понять і термінів. Система завдань і запитань орієнтує учнів на вироблення історичної пам’яті та навичок логічного мислення.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Повторення

§ 1. Історія України в стародавні часи

Вступ

§ 2. Історія України в середні віки

Розділ І. Виникнення та становлення Русі-України

§ 3. Східні слов’яни та їхні сусіди

§ 4. Утворення Київської держави (Русі-України)

§ 5. Київська держава (Русь-Україна) за часів князя Ігоря та княгині Ольги

Практичне заняття. Князь Святослав і його походи

Узагальнення за розділом «Виникнення та становлення Русі-України»

Розділ ІІ. Київська держава (Русь-Україна) наприкінці Х — у першій половині XI ст.

§ 6. Володимир Великий

§ 7. Ярослав Мудрий

§ 8. Культура Русі-України наприкінці X — у першій половині XI ст.

§ 9—10. Політичний і соціальний устрій Русі-України наприкінці X — у першій половині XI ст. Розвиток господарства

Практичне заняття. Християнська релігія і церква в житті давньоукраїнського суспільства

Узагальнення за розділом «Київська держава (Русь-Україна) наприкінці X — у першій половині XI ст.»

Розділ ІІІ. Київська держава (Русь-Україна) у другій половині XI — першій половині XIII ст.

§ 11. Київська держава за Ярославичів

§ 12. Правління Володимира Мономаха

§ 13. Політичне й соціально-економічне життя давньоукраїнських князівств у середині XII — першій половині XIII ст.

§ 14. Архітектура, літописи й образотворче мистецтво в Русі-Україні в другій половині XI — першій половині XIII ст.

Практичне заняття. «Слово о полку Ігоревім» як історичне джерело

Узагальнення за розділом «Київська держава (Русь-Україна) у другій половині XI — першій половині XIII ст.»

Розділ IV. Галицько-Волинська держава

§ 15. Утворення Галицько-Волинської держави за Романа Мстиславича

§ 16. Монгольська навала на українській землі

§ 17. Розквіт Галицько-Волинської держави за Данила Галицького та його наступників

Практичне заняття. Зовнішня політика князя Данила Романовича

§ 18. Правління Юрія І Львовича й останні галицько-волинські князі

§ 19. Освіта, мистецтво та церква в Галицько-Волинській державі

Узагальнення за розділом «Галицько-Волинська держава»

Розділ V. Українські землі в складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV—XV ст.)

§ 20—21. Політичний статус українських земель у складі Великого князівства Литовського й інших держав. Кревська унія 1385 р. та українські землі

§ 22. Держава Феодоро та Кримське ханство

§ 23. Суспільне життя в Україні

§ 24. Господарське життя в Україні

§ 25. Особливості розвитку культури українських земель у другій половині ХІV—ХV ст.

Практичне заняття. Етнічний склад населення України. Повсякденне життя

§ 26. Історія рідного краю

Узагальнення за розділом «Українські землі в складі Великого князівства Литовського та інших держав (друга половина XIV—XV ст.)»

Узагальнення до курсу. Середньовічна історія України та її внесок у загальноєвропейську спадщину

Найважливіші історичні дати

Короткий словник понять і термінів