Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Струкевич

Практичне заняття 2

Феномен шістдесятництва

Необхідні теоретичні знання

Поняття «феномен» (від грецьк. fenomenon — є, має місце, явище) означає незвичне явище, рідкісний факт, який важко перевірити, що не піддається раціональному поясненню. Однак феноменальне може бути осягнене за допомогою засобів «чарівної сили мистецтва», художніх образів. Ми дамо емоційно-образну характеристику феномену шістдесятництва.

Отже, це й самокритичність, і нездатність до компромісу із завойовниками та їхніми підлабузниками, і прагнення виховати суверенну людину й дати їй крила надії, це й боротьба з примарою щастя та справедливості, це й спроба дати відсіч брудним, цинічним русифікаторам, це й трагізм приреченості — це загалом творча талановита молода Україна з оптимістичними мріями, що з’явилися в 1960-х роках з новим прогресивним словом у тоталітарному радянському суспільстві.

Однак те, що нині ще здається недоступним для розуміння, завтра може стати витлумаченим цілком раціонально. Знайдіть раціональне пояснення феномену шістдесятництва.

1. Перечитайте поезії В. Симоненка «Де зараз ви, кати мого народу?» (1962) і «Маленьке — не смішне...» (1963).

— Дайте відповіді на запитання, поставлені авторами.

— Випишіть рядки з влучними образами та формулюваннями.

— Чи були актуальними питання, порушені в цих віршах, для 1960-х років і залишаються актуальними нині в соціально-політичному та загальнолюдському сенсах?

* * *

Де зараз ви, кати мого народу?

Де велич ваша, сила ваша де?

На ясні зорі і на тихі води

Вже чорна ваша злоба не впаде.

Народ росте, і множиться, і діє

Без ваших нагаїв і палаша.

Під сонцем вічності древніє й молодіє

Його жорстока й лагідна душа.

Народ мій є! Народ мій завжди буде!

Ніхто не перекреслить мій народ!

Пощезнуть всі перевертні й приблуди,

І орди завойовників-заброд!

Ви, байстрюки катів осатанілих,

Не забувайте, виродки, ніде:

Народ мій є! В його гарячих жилах

Козацька кров пульсує і гуде!

24. 12.1962

Радянська цензура побачила в цій поезії замах на осердя радянського ладу — марксистсько-ленінське вчення, ідеї соціалізму й комунізму. А які образи, викривальні для радянського ладу, ще можна знайти в цій невеликій поезії?

Маленьке — не смішне,

Адже мале і зерно,

Що силу велетням і геніям несе.

Мале тоді смішне,

Коли воно мізерне,

Коли себе поставить над усе.

Але, скажіть, хіба такого мало,

Хіба такі випадки не були,

Коли мале, як прапор, піднімали

І йшли за ним народи, мов осли?

І чи тоді мізерне та смішне

Не оберталось раптом у страшне?

2. Знайдіть в інтернет-мережі поезії І. Драча «Ніж у сонці» (1961), «Ода чесному боягузові» (1963); В. Симоненка «Некролог кукурудзяному качанові» (1963); М. Холодного «Собаки» (1966); Р. Кіплінга «Коли...». Прочитайте та визначте:

— який з цих творів можна назвати маніфестом «суверенної людини»;

— у якому з творів лунає юнацьке заперечення творчості літераторів попереднього історичного періоду;

— які історичні процеси, явища та події відображені в поетичних рядках;

— які питання суспільної моралі порушено шістдесятниками в аналізованих творах?

3. Підготуйте презентацію про життєвий шлях і творчість одного з митців-шістдесятників.