Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Струкевич

Історія України. Рівень стандарту. 11 клас. Струкевич

Навчальний матеріал підручника відповідає вимогам Державного стандарту освіти та чинній програмі з історії України (1945-2019) (рівень стандарту). Підручник доповнений рубриками «Історичний факт», «Історичне джерело», «На думку вченого», у яких наведена додаткова інформація з відповідних тем. Глибше осягнути матеріал допоможуть також уривки з історичних документів та ілюстрації.

Запитання та завдання з компетентнісним підходом сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу, формуванню ключових і предметних компетентностей.

Повторення. Вступ. Уроки вітчизняної історії 1914-1945 рр.

Розділ I. Україна в повоєнний період

§ 1. Україна в системі міжнародних відносин

§ 2. Внутрішньополітична ситуація

§ 3. Економічна ситуація в УРСР і радянізація західноукраїнських областей

§ 4. Національно-визвольний рух у 1944-1950-х роках

§ 5. Особливості розвитку культури

Практичне заняття 1. Повсякденне життя повоєнних років

Узагальнення до розділу І «Україна в повоєннний період»

Розділ II. Україна в умовах десталінізації

§ 6. Внутрішньополітичні перетворення 50-х років ХХ ст.

§ 7. Господарське життя УРСР

§ 8. Початок нового українського протистояння радянському режиму

§ 9. Стан культури періоду десталінізацїї

Практичне заняття 2. Феномен шістдесятництва

Узагальнення до розділу ІІ «Україна в умовах десталінізації»

Розділ III. Україна в період системної кризи радянського ладу

§ 10. Зміни в системі влади

§ 11—12. Дисидентський рух в УРСР

§ 13. Наростання економічної кризи

§ 14. Культурне життя періоду системної кризи радянського ладу

Практичне заняття 3. Український «самвидав»: теми, ідеї, автори

Узагальнення до розділу ІІІ «Україна в період системної кризи радянського ладу»

Розділ IV. Відновлення Незалежності України

§ 15. Україна в умовах «перебудови» у СРСР

§ 16. Крах командної економіки

§ 17—18. Громадсько-політичне й духовне пробудження українського суспільства. Поява неформальних організацій

§ 19. Здобуття Україною незалежності

Практичне заняття 4. Злочини комуністичного режиму. Уроки для України сьогодні

Узагальнення до розділу IV «Відновлення незалежності України»

Розділ V. Становлення України як незалежної держави

§ 20. Державотворчі процеси в Україні

§ 21. Формування ринкової економіки

§ 22. Соціальні, демографічні й етносоціальні процеси в українському суспільстві

§ 23. Україна на міжнародній арені

§ 24. Помаранчева революція

§ 25. Українські суспільство та держава у 2005-2013 рр.

Практичне заняття 5. Інтеграція України в європейський та світовий економічний простір: виклики й відповіді

Узагальнення до розділу V «Становлення України як незалежної держави»

Розділ VI. Творення нової України

§ 26. Революція гідності

§ 27. Збройна агресія РФ проти України

§ 28. Політичне, соціальне й економічне життя України у 2014 р. та наступні роки

§ 29. Особливості культурного розвитку сучасної України

Практичне заняття 6. Зовнішні та внутрішні загрози суверенітету України в умовах «гібридної війни»

Узагальнення до розділу VI «Творення нової України»