Підручник з Історії України. 9 клас. Струкевич - Нова програма

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Підручник з Історії України. 9 клас. Струкевич - Нова програма

Навчальний матеріал підручника відповідає чинній програмі з історії України. Підручник доповнений рубриками «Історичний факт», «Історичне джерело», «На думку вченого», у яких наведена додаткова інформація з відповідних тем. Глибше осягнути матеріал допоможуть також уривки з історичних документів, численні ілюстрації та мапи.

Запитання та завдання сприятимуть ґрунтовному засвоєнню навчального матеріалу.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Розділ І. Українські землі в складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 1. Наддніпрянська Україна в системі міжнародних відносин

§ 2. Соціально-економічний стан Наддніпрянської України в першій половині XIX ст.

§ 3. Українське національне відродження в Наддніпрянській Україні

§ 4. Кирило-Мефодіївське братство

§ 5. Загальноросійський і польський визвольні рухи на теренах України

Розділ ІІ. Українські землі в складі Австрійської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 6. Українські землі в складі Австрійської імперії

§ 7. Пробудження національного життя в Західній Україні

§ 8. Європейська революція 1848—1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії

Розділ ІІІ. Повсякденне життя та культура України наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 9. Освіта і наука в Україні наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 10. Розвиток української літератури. Становлення сучасної української літературної мови

§ 11. Музика, театр, образотворче мистецтво, архітектура

Розділ ІV. Українські землі в складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

§ 12. Україна в міжнародних відносинах у середині XIX ст.

§ 13. Селянська реформа 1861 р. та реформи 1860—1870-х років

§ 14. Модернізаційні процеси в господарському житті України

§ 15. Українське суспільство в другій половині XIX ст.

§ 16. Громадівський рух 1860-х — початку 1870-х років

§ 17. Розгортання громадівського руху в останні десятиліття XIX ст.

Розділ V. Українські землі в складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст.

§ 18. Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських земель

§ 19. Формування основних течій західноукраїнського суспільно-політичного руху

§ 20. Суспільно-політичний рух у Західній Україні в 1880—1890-х роках

§ 21. Політизація західноукраїнського руху

Розділ VІ. Україна на початку XX ст. перед викликами модернізації

§ 22. Особливості соціально-економічного розвитку Наддніпрянської України

§ 23. Політизація українського національного руху

§ 24. Револяція 1905—1907 рр. в Україні

§ 25. Господарське, політичне й культурне життя України в 1907—1914 рр.

Розділ VІІ. Українські землі в складі Австро-Угорщини на початку XX ст. перед викликами модернізації

§ 26. Соціально-економічне становище Галичини, Буковини й Закарпаття на початку XX ст.

§ 27. Політичне й національно-культурне життя Західної України на початку XX ст.

§ 28. Радикалізація настроїв українства. Буковина та Закарпаття на початку XX ст.

Розділ VІІІ.Повсякденне життя та культура України в середині XIX — на початку XX ст.

§ 29. Українське суспільство, освіта, наука в умовах модернізації

§ 30. Українські література й театр

§ 31. Живопис та архітектураПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.