Підручник з Історії України. 8 клас. Струкевич - Нова програма

Підручник з Історії України. 8 клас. Струкевич - Нова програма

Підручник орієнтований на вікові пізнавальні можливості восьмикласників, відображає досягнення сучасної вітчизняної історичної науки. У виданні максимально використано конкретні факти, щоб вибудувати живу й колоритну картину життя українців та Української козацької держави в XVI-XVIII ст. Методичний апарат підручника дасть учителеві можливість застосовувати проблемний виклад, інтерактивні технології, а найголовніше — формувати в учнів перші дослідницькі вміння й навички. Текст супроводжують ілюстрації, мапи та схеми. Підручник завершується змістовним словником, який повною мірою охоплює понятійно-категоріальний апарат тексту. Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Вступ

Тема 1. Українські землі в XVI ст.

§ 1. Соціальна структура та економічне життя суспільства в XVI ст.

§ 2. Люблінська унія. Підпорядкування українських земель Польщі

§ 3. Релігії в Україні XVI ст. Братства

§ 4. Церковне життя в другій половині XVI ст. Берестейська унія 1596 р.

§ 5. Заснування Запорозької Січі

§ 6. Козацтво другої половини XVI ст. Початок збройного національно-визвольного руху

§ 7. Українська культура XVI ст.

§ 8. Українські міста та розвиток мистецтва XVI ст.

Узагальнення до теми 1 «Українські землі в XVI ст.»

Тема 2. Українські землі в першій половині XVII ст.

§ 9. Господарські та соціальні відносини в Україні в першій половині XVII ст.

§ 10. Вплив Берестейської унії на церковне життя в першій половині XVII ст.

§ 11. Українське козацтво в першій чверті XVII ст. Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний

§ 12. Національно-визвольні повстання 20—30-х років XVII ст.

§ 13. Церква й освіта в Україні в першій половині XVII ст.

§ 14. Українське мистецтво першої половини XVII ст.

Узагальнення до теми 2 «Українські землі в першій половині XVII ст.»

Тема 3. Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Відродження української держави

§ 15. Передумови і початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст.

§ 16. Розгортання Національно-визвольної війни протягом другої половини 1648 — на початку 1649 р.

§ 17. Українсько-польське воєнно-політичне протистояння 1649—1650 рр.

§ 18. Виборення козацькою Україною незалежності. 1651 р. — червень 1652 р.

§ 19. Утворення Української козацької держави

§ 20. Гетьманщина в системі міжнародних відносин. Продовження боротьби з Польщею в 1653 р.

§ 21. Українсько-московський міждержавний договір 1654 р. Воєнні дії 1654—1655 рр.

Узагальнення до теми 3 «Початок Національно-визвольної війни українського народу середини XVII ст. Відродження Української держави»

Тема 4. Українські землі в 60—80-і роки XVII ст.

§ 22. Продовження Національно-визвольної війни в останні роки життя Богдана Хмельницького

§ 23. Україна за гетьманування Івана Виговського

§ 24. Порушення територіальної єдності України

§ 25. Гетьман Петро Дорошенко в боротьбі за об’єднання України

§ 26. Суспільно-політичний устрій Лівобережної Гетьманщини

§ 27. Духовно-культурне та господарське життя Гетьманщини другої половини XVII ст.

§ 28. Запорозька Січ і Слобідська Україна в другій половині XVII ст.

Узагальнення до теми 4 «Українські землі в 60—80-і роки XVII ст.»

Тема 5. Українські землі наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

§ 29. Гетьманщина наприкінці XVII ст. — на початку XVIII ст.

§ 30. Правобережна Україна наприкінці XVII — на початку XVIII ст.

§ 31. Північна війна та Україна. Збройний виступ гетьмана Івана Мазепи проти Московії

§ 32. Україна після Полтавської битви. Діяльність Пилипа Орлика

§ 33. Політичне становище Гетьманщини після Полтавської битви — до середини XVIII ст.

§ 34. Українська культура наприкінці XVII — у першій половині XVIII ст.

Узагальнення до теми 5 «Українські землі наприкінці XVII — у першій половині ХVIII ст.»

Тема 6. Українські землі в другій половині XVIII ст.

§ 35. Гетьманщина другої половини XVIII ст.

§ 36. Соціально-політичне та економічне становище Правобережної України в другій половині XVIII ст.

§ 37. Соціально-політичне й економічне становище західноукраїнських земель у другій половині XVIII ст.

§ 38. Запорозька Січ і південь України в другій половині XVIII ст.

§ 39. Українська культура другої половини XVIII ст.

Узагальнення до теми 6 «Українські землі в другій половині XVIII ст.»

Хронологічна таблиця

Словник понять і термінів