Біологія. 8 клас. Страшко

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Біологія. 8 клас. Страшко

Підручник відповідає Державному стандарту освіти та новій програмі з біології для загальноосвітніх навчальних закладів. У ньому висвітлено інформацію про будову тіла людини на різних рівнях організації (від клітинного до організмового). У цікавій і доступній формі розкриті процеси життєдіяльності, механізми підтримання гомеостазу та взаємодії організму людини з довкіллям. Описані причини поширених захворювань і подані шляхи їх попередження.

Підручник добре ілюстрований, містить методичний апарат, який забезпечує ґрунтовне засвоєння навчального матеріалу, алфавітний покажчик термінів і понять.

Для учнів, учителів, методистів, батьків.

Вступ

§ 1. Людина як біологічний вид і об’єкт наукового дослідження

§ 2. Різноманітність клітин організму людини. Їх структура і життєдіяльність

§ 3. Тканини органiзму людини

§ 4. Органи, системи органiв. Органiзм як єдине цiле

Тема 1. Обмiн речовин і перетворення енергiї в органiзмi людини

§ 5. Обмiн речовин і енергiї в органiзмi. Обмiн води та мiнеральних речовин

§ 6. Обмiн бiлкiв, вуглеводiв і жирiв та його порушення

§ 7. Вітаміни

Тема 2. Травлення

§ 8. Загальна характеристика будови і функцій травної системи

§ 9. Травлення в ротовій порожнині та шлунку

§ 10. Травлення в кишечнику. Функції печінки

§ 11. Iнфекцiйнi захворювання органів травної системи та їх профiлактика. Домедична допомога при харчових отруєннях

§ 12. Харчування і здоров’я

Тема 3. Дихання

§ 13. Етапи дихання та газообміну

§ 14. Загальна будова та функції органів дихання

§ 15. Легенева вентиляція. Регуляція дихання

§ 16. Хвороби дихальної системи. Вплив куріння та забрудненого повітря на органи дихання

Тема 4. Транспорт речовин

§ 17. Рiдини тiла. Склад i функцiї кровi. Еритроцити

§ 18. Будова та функції лейкоцитів і тромбоциті

§ 19. Кровотворення. Групи крові та резус-фактор. Переливання крові. Пересаджування кісткового мозку

§ 20. Система органів кровообігу

§ 21. Серце: будова та функції. Робота серця

§ 22. Рух крові та лімфи по судинах

§ 23. Захворювання серцево-судинної системи та запобігання їх виникненню

Тема 5. Виділення. Терморегуляція

§ 24. Виділення — важливий етап обміну речовин. Сечова система. Будова нирок і сечовивідних шляхів

§ 25. Сечоутворення та сечовиведення

§ 26. Будова та функції шкіри. Участь шкіри в теплорегуляції. Температура тіла

§ 27. Захворювання органів сечовиділення та шкіри. Запобігання їм. Загартовування

Тема 6. Опора та рух

§ 28. Опорно-рухова система людини. Кістки й суглоби

§ 29. Будова та функції скелета людини

§ 30. Мікроскопічна й анатомічна будова скелетних м’язів

§ 31. Функції скелетних м’язів. Робота і втома м’язів

§ 32. Гіподинамія. Порушення функцій скелета та їх профілактика

§ 33. Значення фізичних вправ для організму людини. Домедична допомога при ушкодженнях опорно-рухової системи

Тема 7. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Нервова система

§ 34. Загальна будова та функції нервової системи. Збудження та гальмування. Передавання імпульсів у нервовій системі

§ 35. Рефлекторна природа діяльності нервової системи

§ 36. Будова та функції спинного мозку

§ 37. Будова та функції стовбура головного мозку й мозочка

§ 38. Будова та функції проміжного мозку

§ 39. Будова та функції кінцевого мозку

§ 40. Будова та функції вегетативної нервової системи

Тема 8. Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Сенсорні системи

§ 41. Загальна характеристика сенсорних систем. Будова аналізаторів

§ 42. Зорова сенсорна система. Будова ока. Запальні хвороби очей

§ 43. Оптична система ока. Акомодація. Рефракція та її види. Порушення зору. Незапальні хвороби очей

§ 44. Будова та функції сітківки ока. Світловий, колірний і просторовий зір. Гігієна зору

§ 45. Значення, будова та функції слухової сенсорної системи

§ 46. Хеморецепторні сенсорні системи. Органи нюху та смаку

§ 47. Органи рівноваги та м’язове відчуття. Чутливість шкіри

Тема 9. Вища нервова діяльність

§ 48. Поведінка людини. Вища нервова діяльність. Сигнальні системи. Відчуття та сприйняття

§ 49. Уроджена та набута поведінка. Безумовні й умовні рефлекси. Інстинкти

§ 50. Види умовних рефлексів, їхнє гальмування. Діяльність людини. Динамічний стереотип. Навички і звички

§ 51. Пам’ять. Фізіологічні механізми та види пам’яті. Запам’ятовування і відтворення. Забування

§ 52. Друга сигнальна система. Біологічні основи психічної індивідуальності людини

§ 53. Емоції. Види емоцій. Фізіологічні механізми. прояви емоцій. Психічні стани, пов’язані з емоціями

§ 54. Фізіологічні механізми та гігієна сну. Біологічні ритми людини

Тема 10. Регуляція функцій організму

§ 55. Гомеостаз і регуляція функцій організму. Нервова та гуморальна регуляція. Їх взаємозв’язок

§ 56. Гіпофіз, епіфіз, щитоподібна залоза

§ 57. Паращитоподібні, підшлункова, надниркові, статеві залози, тимус

§ 58. Статеві залози. Утворення статевих клітин

§ 59. Імунітет. Імунна система

§ 60. Імунні зрушення в організмі людини: запалення, інфекційний і алергічний процеси

§ 61. Стрес і його чинники. Адаптація людини до стресу

Тема 11. Розмноження та розвиток людини

§ 62. Біологічні та соціальні основи статевої функції людини. Запліднення та розвиток організму людини

§ 63. Анатомія і фізіологія жіночої та чоловічої статевої системи

§ 64. Поняття про стать людини. Статеве дозрівання

§ 65. Фізіологічні механізми запліднення і внутрішньоутробного розвитку. Вагітність і пологи

§ 66. Гігієна вагітної жінки. Годування дитини грудьми. порушення під час вагітності. Шкідливий вплив тютюну, алкоголю, наркотиків на організм плоду

ДодаткиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.