Всесвітня історія. 8 клас. Щупак

Розділ 2. Високе Відродження. Реформація в Західній Європі

§ 6. Реформація і її поширення в країнах Західної Європи

Пригадайте, яку роль відігравали релігія і церква в житті середньовічної людини. Який вплив справили на світогляд суспільства Великі географічні відкриття?

1. ПОЧАТОК РЕФОРМАЦІЇ

1.1. КАТОЛИЦЬКА ЦЕРКВА НАПЕРЕДОДНІ РЕФОРМАЦІЇ

Діємо: практичні завдання

Скориставшись матеріалами параграфа, укладіть графічну схему або ментальну мапу «Реформація в Західній Європі».

На початку XVI ст. католицька церква зберігала значний вплив на європейське суспільство. Однак XV-XVI ст. називають «темним періодом» в історії церкви, оскільки вона перебувала у глибокій кризі.

Католицька церква була великим землевласником. Для збагачення вищі церковні ієрархи навіть продавали церковні посади. З населення традиційно збирали різноманітні церковні збори.

Думки істориків

З праці історика Філіпа Шаффа «Історія християнської церкви»

На розбещеність і зловживання Латинської церкви давно скаржилися кращі з людей і навіть загальноцерковні собори... Папство... перетворилося в егоїстичну тиранію, ярмо якої ставало дедалі більш нестерпним... Дисципліна майже не знайшла підтримки. Монастирі та чернечі ордени стали розсадниками невігластва й забобонів, неробства й розпусти. До них ставилися з презирством і висміювали.

Про які причини кризи католицької церкви свідчить історик?

Церква збагачувалася також за рахунок надходження десятини, плати за вшанування святих, ікон тощо. Особливо прибутковою для католицької церкви була торгівля спеціальними грамотами для відпущення гріхів — індульгенціями.

Папа Римський і богослови (карикатура XVI ст.)

Розгляньте карикатуру. Поміркуйте, що хотів висміяти автор. Що спільного було між церковною і світською владою в XVI ст.?

1.2. РЕФОРМАЦІЯ В НІМЕЧЧИНІ. МАРТІН ЛЮТЕР

Падіння авторитету католицької церкви стало поштовхом до Реформації. Зародився цей рух у Німеччині.

Варто запам’ятати!

Реформація (з лат. reformation — перебудова) — рух за зміни всередині католицької церкви, переосмислення її ролі в суспільстві.

Через відсутність сильної централізованої влади Німеччина більше, ніж інші західноєвропейські країни, потерпала від свавілля католицької церкви.

Ідейним натхненником німецької Реформації був богослов Мартін Лютер.

Історичні подробиці

Мартін Лютер (портрет роботи художника Лукаса Кранаха Старшого, 1526 р.)

Мартін Лютер (1483-1546 рр.) походив з побожної багатодітної родини. Здобув освіту в Ерфуртському університеті, а після смерті батьків став ченцем Августинського монастиря. За кілька років Лютера висвятили на священника. У 1508-1509 рр. він викладав філософію у Віттенберзькому університеті, став професором богослов’я.

31 жовтня 1517 р. Мартін Лютер направив єпископу м. Брандербург й архієпископу м. Майнц «95 тез» (аргументів) проти продажу індульгенцій. Ймовірно, він вивісив тези й на дверях каплиці Віттенберзького замку, але документальних підтверджень цієї події немає. Через два тижні тези стали відомими у всій Німеччині. У Лейпцигу, Нюрнбергу та Базелі вони вийшли друком. 1517 р. вважається початком Реформації в Німеччині.

Свідчать документи

З «95 тез» Мартіна Лютера

28. Справді, дзвін золота в ящику здатен збільшити тільки прибуток, церковне ж заступництво надається тільки з волі Божої.

52. Дарма вірити у спасіння через грамоти, які відпускають гріхи, навіть якщо сам Папа віддасть за них у заставу власну душу.

62. Справжній скарб Церкви — це Святе Письмо про славу й благодать Бога.

Які ідеї висунув Мартін Лютер у своїх тезах? Поміркуйте, якою могла бути реакція католицької церкви й суспільства на такі твердження.

Католицька церква побачила в тезах Лютера небезпеку для себе. Папа Лев X видав буллу (грамоту), яка погрожувала Лютеру анафемою — відлученням від церкви з вічним прокляттям, якщо він не відмовиться від своїх переконань і не спростує «95 тез». Мартін Лютер публічно спалив папську буллу, а Папу оголосив Антихристом, за що йогов 1521 р. було відлучено відцерквий визнано єретиком. Після цього Лютера було викликано на суд у м. Вормс, де він гідно відстоював власні погляди. На запитання, чи зрікається він своїх хибних поглядів, Лютер мужньо відповів: «На цьому я стою й інакше я не можу».

Після Вормського суду від страти Лютера врятувала тільки підтримка його вчення деякими впливовими німецькими князями, рицарями, містянами.

У 1522 р. Мартін Лютер переклав німецькою Новий Заповіт, написав кілька богословських праць. Його вчення швидко поширювалося, а послідовників почали називати лютеранами.

Учення Лютера про «спасіння вірою» похитнуло авторитет Папи Римського. Виникало логічне запитання: якщо спасіння залежить винятково від віри, навіщо тоді потрібне посередництво католицької церкви? Таким чином, ідеї Лютера зачіпали інтереси католицьких ієрархів і посягали на догмати (істини, які не піддавалися сумніву) католицької церкви. У період Реформації особливо великого розмаху досягла секуляризація.

З появою в Лютера послідовників і початком Реформації з’явилася третя гілка християнської віри — протестантизм.

Поміркуймо!

  • 1. Що, на вашу думку, могло приваблювати в ідеях Лютера представників різних станів німецького суспільства?
  • 2. Яке значення для Реформації мав переклад Святого Письма національними мовами?

Варто запам’ятати!

Протестантизм — один із трьох основних (поряд з католицизмом і православ’ям) напрямів християнської віри, що виник у ХVI ст. внаслідок Реформації.

Лютеранство — напрям протестантизму, що виник у ході Реформації в XVI ст. й об’єднав послідовників учення М. Лютера.

Секуляризація — звільнення від релігійного впливу, зокрема перетворення церковної і монастирської власності на власність світську.

Про Томаса Мюнцера та ставлення Лютера до Селянської війни

https://cutt.ly/4v3J1fZ

1.3. СЕЛЯНСЬКА ВІЙНА. ТОМАС МЮНЦЕР

Поступово ідеї Мартіна Лютера знаходили дедалі більше прибічників. Проте прагнення різних верств німецького суспільства й уявлення про здійснення Реформації значно різнилися. Ідеї Лютера підтримав і продовжив пропагувати Томас Мюнцер. Хоча згодом Мюнцер звинуватив Лютера в бездіяльності та вважав, що «час диспутів минув» і потрібно діяти рішучіше.

Проповіді Мюнцера значно вплинули на німецьке селянство — розпочалася так звана «народна реформація». Мюнцер закликав селян не підкорятися владі й силою встановити на землі царство справедливості й рівності (Царство Боже).

Гостра соціальна й релігійна криза, що охопила німецьке суспільство, призвела до початку в 1524 р. всенародного повстання, яке переросло в Селянську війну (1524-1526 рр.).

Народні повстання охопили Південно-Західну й Центральну Німеччину. У травні 1525 р. селяни зазнали поразки у вирішальній битві з військами німецьких князів біля м. Франкенгаузен. До червня 1526 р. селянське військо зазнало остаточної поразки у війні. Загинуло близько 100 тис. учасників, а становище селянства в Німеччині ще більше погіршилося.

2. ПОШИРЕННЯ РЕФОРМАЦІЇ. ЖАН КАЛЬВІН

Визначним центром протестантизму було м. Женева. Саме до Женеви в 1536 р. прибув звинувачений в єресі француз Жан Кальвін. Він заснував нову течію протестантизму — кальвінізм.

Варто запам’ятати!

Кальвінізм — одна з течій протестантизму, що виникла в XVI ст. у Швейцарії, в основі якої лежить учення Жана Кальвіна.

Історичні подробиці

Своє вчення Ж. Кальвін виклав у трактаті «Настанови в християнській вірі», який було видано в 1536 р. Він прагнув створити просту, «дешеву», демократичну й самоврядну церкву. Особливу увагу Кальвін приділяв багатству, вважаючи, що бідна людина «не мила Богові» і якщо багатство накопичено чесною працею, то воно не може бути гріховним. Але вважав гріхом чванитися багатством, тому в Женеві були заборонені носіння прикрас, дорогого одягу, пишні зачіски й різноманітні веселощі. Закривали театри та ярмарки, навіть били дзеркала, щоб не «провокувати чванливість».

Жан Кальвін (портрет роботи невідомого художника, 1550 р.)

Кальвін фактично установив у Женеві релігійну диктатуру. Кальвіна навіть почали називати «Женевським Папою». Він жорстоко переслідував тих, хто виступав проти його вчення. Із Женеви вигнали всіх католиків, широко застосовували смертну кару.

Незважаючи на радикальність, із Женеви кальвінізм поширився на інші території Швейцарії, а потім і в Нідерландах, Франції, Англії, Шотландії та інших країнах.

Пам’ятник «Стіна Реформації» в м. Женева, Швейцарія (фрагмент, робота скульптора Поля Ландовськи, XX ст.)

Дізнайтеся, кого з історичних діячів зображають статуї пам’ятника. Поміркуйте, який сенс автори вклали у викарбуваний на пам’ятнику вислів «Після темряви світло».

Реформація

Покажіть на карті центри Реформації та території поширення протестантських учень.

ЗНАЮ МИНУЛЕ || ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ || ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Упорядкуйте хронологічну послідовність.

2. Утворіть логічні пари.

Обговорюємо в групі

1. Що означає поняття «народна реформація»? Чим вона відрізнялася від Реформації, яку розпочав Мартін Лютер?

2. Укажіть основні передумови й наслідки Реформації.

Мислю творчо

Під час святкування 500-річчя Реформації в Німеччині (сучасне фото)

Нещодавно світ відзначав 500-річчя Реформації. Поміркуйте, чому в сучасному світі надають значення вшануванню пам’яті Реформації.

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.

Запам’ятайте їх:

1517 р. — Початок Реформації в Німеччині

1524-1526 рр. — Селянська війна в Німеччині

ГДЗ до підручника можна знайти тут.