Всесвітня історія. 8 клас. Щупак

Розділ 6. Східний світ у XVI-XVIII ст. (оглядово)

§ 33. Держава Великих Моголів в Індії. Перське царство

Пригадайте, у чому полягали особливості розвитку Індії за доби Середньовіччя. Якою була структура індійського суспільства? Якими були релігійні вірування населення Індії?

1. ДЕРЖАВА ВЕЛИКИХ МОГОЛІВ В ІНДІЇ

У 1526 р. нащадок Тимура-Тамерлана та Чингіс-хана Бабур захопив Індію. Виникла нова держава — Імперія Великих Моголів (1526-1857 рр.), до складу якої в часи розквіту входила майже вся Індія.

Сам Бабур, відомий як освічений правитель, історик і поет, автор літературної пам’ятки «Бабур-наме», правив в Індії недовго (1526-1530 рр.).

Бабур прагнув досягти компромісу з індусами, залучаючи їх до управління державою.

Бабур (мініатюра XVI ст.)

Який образ правителя постає перед нами на мініатюрі?

Наступники Бабура (його нащадки й представники місцевих династій) прагнули зміцнити свою владу, сприяючи розвиткові зв’язків між різними куточками держави.

Золотим віком династії Моголів було правління падишаха Акбара (1556-1605 рр.). Він відомий під іменем Акбар Великий. Йому вдалося приєднати до володінь Моголів Кандагар, Кабул, Сінд, Белуджистан, укласти союз із раджпутськими раджами, захопити Годвану, Гуджарат, Мальву, Бенгалію і Оріссу.

Акбар увійшов в історію як покровитель науки й мистецтв, також як реформатор, провівши реформи, які зміцнили основи управління країною:

 • установив контроль над землями в державі;
 • завершив ревізію земель, що дало змогу збільшити збір податків;
 • землю надавав воєначальникам за службу, однак стежив, щоб користувачі цих земель не встановлювали своєї адміністрації і не збирали самовільно податків;
 • провадив політику релігійної терпимості, щоб примирити мусульман й індусів.

Історичні подробиці

За часів Великих Моголів в Індії спостерігався розквіт культури. Її основу становила перська мова. Серед наукових досягнень відзначилися математичні знання. Астрономія була обов’язковим предметом для вивчення у медресе. Особливу шану мали астрологи. Без їхніх порад не розпочиналася жодна важлива справа. Держава Великих Моголів залишила нащадкам неперевершені архітектурні шедеври.

Мавзолей Тадж Махал в індійському місті Аґра — першій столиці Імперії Великих Моголів у 1527-1628 рр. (зведено в 1630-1652 рр., сучасне фото)

Червоний форт — історична цитадель міста Делі епохи Імперії Великих Моголів (зведено в 1639-1648 рр., сучасне фото)

Золотий храм в індійському місті Амрітсар (побудовано в 1588-1604 рр., сучасне фото)

 • 1. За допомогою інтернет-джерел дізнайтеся більше про художні особливості представлених пам’яток архітектури. Які з них входять до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО?
 • 2. Яке призначення мали ці споруди?
 • 3. Проведіть словесну екскурсію даними пам’ятками для своїх однокласників/однокласниць.

Правителі Імперії Великих Моголів сприяли розвиткові торгівлі Індії з різними країнами. Із XVI ст. Індія потрапила в орбіту впливу європейських колонізаторів.

Після тривалого протистояння європейських держав у 1760-х роках своє панування в Індії встановили англійці.

2. ПЕРСЬКЕ ЦАРСТВО

Протягом XVI — першої третини XVII ст. в Персії правила династія Сефевідів. їм вдалося поширити свою владу, окрім Азербайджану, на Іран, частково Вірменію, Туркменістан й Афганістан.

Найбільшої могутності держава Сефевідів досягла за правління шаха Аббаса І Великого (1587-1629 рр.).

З метою поповнення державної скарбниці шах установив монополію на торгівлю шовком. Створювалися державні ремісничі майстерні, в яких працювали наймані майстри-ремісники. Зовнішня торгівля і міжнародні торговельні шляхи перебували під особливою опікою влади: будувалися дороги, караван-сараї.

Аббас І Великий (італійська гравюра XVII ст.)

Український Всесвіт

Про дипломатичну місію козаків до Персії із книжки Сергія Леп’явка «Історія Українського козацтва»

У першій половині XVII ст... масштабна діяльність козацтва в басейні Чорного моря розширила й коло його контактів... Тоді ж виникла ідея укладення союзу з вічним ворогом Туреччини — Персією, яка вкотре вела війну проти турків. За допомогою грузинських князів, через Кутаїсі й Тбілісі спеціальний козацький посланець Стефан дійшов до двору шаха Аббаса. Шах ласкаво прийняв козацького дипломата, але кумедність ситуації полягала в тому, що вони не могли розмовляти, бо не знайшлося перекладача. Тоді посередником у переговорах виступив італійський мандрівник П’єтро делла Валле. З’ясувалося, що шах знав про козаків і їхню боротьбу на морі. Про це йому ще в 1614 р. розповідав приятель козацтва Шагін-Гірей, який певний час жив у шаха й ще тоді радив використати козаків у війнах проти турків. Зрештою, шах прийняв рішення відіслати Штефана назад з листами й пропозицією, щоб козаки направили до Персії повноважне посольство. Однак політична ситуація змінилася. Аббас уклав вигідний мир із турками й втратив інтерес до цих переговорів, а наступні бурхливі події і віддаленість шляхів сполучень завадили подальшому розвитку контактів козацтва.

 • 1. Чому козаки вирішили ініціювати переговори з шахом Аббасом?
 • 2. З якими труднощами на зустрічі зіштовхнулися дипломати?

У 1736 р. династія Сефевідів була позбавлена трону. Владу захопила династія Афшаридів. Щоб запобігти загрозі колоніальної залежності, нові правителі Персії взяли курс на обмеження контактів з європейськими країнами.

Історичні подробиці

За правління Сефевідів продовжувався розквіт перської архітектури, яка розвивалася на основі давніх традицій і досвіду. Значних змін зазнало місто Ісфаган, яке шах Аббас І зробив столицею держави. Місто вражало гостей розкішними палацами й будинками знаті, східним базаром, мостами.

Мечеть Імама (побудована в XVII ст., сучасне фото)

З додаткових джерел дізнайтеся особливості перської архітектури. Які з них втілені в мечеті Імама?

Міст Хаджу в іранському місті Ісфаган (побудований у XVIІ ст., сучасне фото)

 • 1. Які сфери знань необхідні для зведення таких споруд?
 • 2. Поміркуйте, чому міст Хаджу вважається одним із найкрасивіших у світі.

Міст стоїть на дамбі, шлюзи всередині якої дають змогу контролювати рівень води у річці для поливу. Довжина мосту — понад 100 м, а ширина — близько 12 м. Уздовж мосту розміщені дві галереї і три павільйони (по одному на берегах і центральний посеред річки). У давнину в цих павільйонах любили відпочивати правителі держави Сефевідів.

ЗНАЮ МИНУЛЕ || ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ || ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Упорядкуйте стрічку часу й доберіть події з історії європейських держав, які відбулися в хронологічних межах даної стрічки часу. Визначте діячів сучасників Акбара та Аббаса І.

2. Ім’я Акбар у перекладі з арабської означає «великий». Як ви вважаєте, чому сучасники так назвали свого правителя?

Обговорюємо в групі

Французький просвітник Шарль Монтеск’є писав про Аббаса І Великого: «Безсумнівно, він змусив деяких людей говорити, коли він був живий; після його смерті всі замовкли. Будучи твердим і відважним у цю останню мить, він, як видається, здався тільки долі. Так, наповнивши весь світ своєю славою, помер великий шах Аббас». На які чесноти великого правителя звертає увагу просвітник? Які чесноти Аббаса І Великого можете згадати ви?

Мислю творчо

Уявіть себе мандрівником/мандрівницею Нового часу. Укладіть розповідь про життя східних народів на основі поданих пам’яток образотворчого мистецтва Індії і Персії.

Бенкет Бабура в палаці Музаффар мірзи в Білому саду в Гераті (мініатюра з рукопису «Бабур-наме», XVI ст.)

Прийом у шаха Аббаса І Великого (фреска XVII ст.)

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.

Запам’ятайте їх:

1526-1857 рр. — Держава Великих Моголів в Індії

1502-1736 рр. — Держава Сефевідів у Персії

ГДЗ до підручника можна знайти тут.