Всесвітня історія. 8 клас. Щупак

§ 28. Володіння австрійських Габсбургів. Королівство Пруссія

Повторивши матеріал § 13, пригадайте, що вам відомо про династію Габсбургів і їхню роль в історії Європи за доби Середньовіччя і Раннього Нового часу. Кого з представників династії ви можете назвати?

1. ВОЛОДІННЯ АВСТРІЙСЬКИХ ГАБСБУРГІВ

Як ви знаєте з курсу історії середніх віків, династія Габсбургів очолювала Священну Римську імперію і володіла значними територіями в Європі. Вони сягали від Іспанії на заході Європи до Карпатських гір на сході континенту. Однак у 1556 р. Габсбурги поділили свої володіння, і тоді виокремилися дві гілки династії: іспанські й австрійські Габсбурги. Австрійську гілку очолив Фердинанд І Габсбург (1556-1564 рр.).

Історичні подробиці

Австрійські Габсбурги володіли численними землями в Європі. Титул імператора Максиміліана II (1564-1576 рр.) звучав так: «Імператор Священної Римської імперії, король Богемії, Угорщини, Далмації, Хорватії, Славонії, Рами, Чехії, Німеччини; титулярний король Сербії, Болгарії».

До речі, серед інших регалій Габсбурги мали й титул Королів Галичини й Володимерії, тобто вважалися спадкоємцями корони Данила Галицького. Родинний зв’язок з королем Данилом пролягав від онуки Юрія І Уляни Олександрівни.

Дізнайтеся з наступного фрагмента тексту, що ускладнювало процес зміцнення королівської влади, і які сили стояли на боці сильної королівської влади.

Осередком держави Габсбургів були німецькі області: Австрія, Тіроль, Швабія. З півдня до них прилягали райони, заселені слов’янами. Загалом імперія була багатонаціональним утворенням, в якому жили народи, що розмовляли різними мовами, мали різні культурні традиції і рівень економічного розвитку. Саме тому згодом володіння Габсбургів назвуть «клаптиковою імперією».

Досягти почуття єдності в такій державі було складно. Проте в XVII ст., так само як і в інших європейських державах, у володіннях Габсбургів відбувалося становлення централізованої держави. До посилення влади короля Габсбургів спонукала близькість загрози Османської імперії. Столиця габсбурзьких володінь Відень протягом 1529-1683 рр. був під прицілом турків, які сприймали місто як ворота до Європи. Щоправда, підкорити місто туркам не вдалося. Зміцнювати владу короля змушувала й потреба протистояти Франції та іншим сусідам, які чекали слушного моменту, щоб відібрати в Габсбургів певні території.

Опорою імператорської влади були середнє і дрібне дворянство та католицька церква, яку щедро обдаровували землею.

Поступово міцніли й господарські зв’язки між різними куточками країни. На великий економічний центр перетворювався Відень — столиця держави. Усі ці чинники забезпечували міцність багатонаціональної Австрійської імперії.

2. РЕФОРМИ ОСВІЧЕНОГО АБСОЛЮТИЗМУ МАРІЇ ТЕРЕЗІЇ І ЙОСИФА II

Розвиток Австрійської імперії в другій половині XVIII ст. був пов’язаний з діяльністю імператриці Марії Терезії (1740-1780 рр.) та її сина Йосифа II (1780-1790 рр.). Після смерті батька Марії Терезії довелося відстоювати своє право на престол у війнах за «австрійську спадщину». У результаті активної зовнішньої політики Марії Терезії до володінь Габсбургів увійшли й українські землі. За першим поділом Речі Посполитої вона здобула Галичину, згодом відібрала в Османської імперії Буковину. З 1765 р. правила спільно із сином Йосифом II, однак у цьому дуумвіраті саме Марія Терезія відігравала провідну роль. Монархи здійснили в державі реформи в дусі освіченого абсолютизму. Реформи були спрямовані на зміцнення влади Габсбургів, ліквідацію найбільш негативних проявів феодального ладу та в інтересах розвитку держави.

Пам’ятник Марії Терезії в м. Відень, Австрія (робота скульптора Каспара Цумбуша, 1888 р.)

Марія Терезія з юних років цікавилася державними справами. Була вольовою жінкою.

Імператриця була енергійною, діяльною, милою в поводженні з іншими людьми. Уміла налагодити відносини з будь-яким оточенням. Володіла неабияким хистом добирати собі здібних помічників.

Марія Терезія була зразковою дружиною і матір’ю: мала 16 дітей, з яких 10 пережили її.

Діємо: практичні завдання

Проаналізуйте схему й текст «Реформи Марії Терезії і Йосифа II» й дайте їм оцінку. Поясніть, чому ці реформи вважаються прогресивними для свого часу.

Одним із важливих починань монархів була спроба розв’язати проблему особистої залежності селян, що гальмувала розвиток економіки. До слова, особисто вільними напередодні реформ були лише селяни Австрії.

Поміркуймо!

  • 1. Спираючись на свої знання про передумови індустріальної революції і роль вільної найманої праці в цьому процесі, поміркуйте, як аграрні реформи Марії Терезії і Йосифа II могли вплинути на розвиток Австрії.
  • 2. Після смерті Йосифа II аграрну реформу було ліквідовано, а панщину відновлено. Дайте оцінку діям наступників імператорів-реформаторів.

3. КОРОЛІВСТВО ПРУССІЯ

Діємо: практичні завдання

Працюючи з текстом підручника, укладіть карту пам’яті «Чинники зростання могутності Пруссії в XVII—XVIII ст.»

Після Тридцятилітньої війни Німеччина залишалася роздробленою країною. Численні внутрішні мита між німецькими державами й державками, різні грошові одиниці перешкоджали розвиткові єдиного загальнонімецького ринку. Тому економічний розвиток німецьких земель був повільнішим порівняно з європейськими сусідами. Поступово в середовищі німецьких мислителів і державних діячів визрівала думка про необхідність політичного об’єднання Німеччини.

У XVIII ст. з-поміж інших німецьких держав піднеслася Бранденбурзько-Прусська держава. Бранденбург належав династії Гогенцоллернів, які на початку XVII ст. приєднали до своїх володінь Пруссію. Унаслідок Тридцятилітньої війни бранденбурзький курфюрст (князь) збільшив свої володіння. Контроль над торговельними шляхами до Північного й Балтійського морів сприяв економічному розвитку Пруссії. Посиленню держави Гогенцоллернів сприяв також попит на продовольчі товари в Європі.

Посилення прусської держави пов’язують з іменем курфюрста Фрідріха І, який у 1701 р. отримав титул прусського короля з рук імператора Священної Римської імперії.

Великого значення прусські королі надавали створенню сильного війська. Король Фрідріх-Вільгельм І, що уславився скупістю, створив майже 90-тисячну армію, яка проїдала левову частку бюджету держави.

Іншою опорою короля були дворяни-поміщики, яких називали юнкерами. Цей союз був вигідний обом: король захищав земельну власність юнкерів, а вони підтримували короля. Таким чином, у період правління Фрідріха-Вільгельма І (1713-1740 рр.) остаточно сформувалася прусська система держави — військово-поліцейська монархія, що захищала інтереси юнкерства.

Фрідріх II (портрет роботи художника Антона Графа, 1781 р.)

Складіть історичний портрет Фрідріха II.

До числа провідних держав Європи Пруссію вивів король Фрідріх II (1740-1786 рр.).

Прагнучи подолати відставання від розвинених країн, особливо Англії, король здійснив низку реформ у дусі освіченого абсолютизму. До слова, король був освіченим, знався на мистецтві й філософії. Це не завадило йому створити численне сильне військо (186 тис. осіб) з бюджетом 13 млн талерів, що становило 2/3 державних доходів.

  • 1. Проаналізуйте реформи Фрідріха II й поясніть, яким чином вони сприяли зміцненню абсолютної монархії в Пруссії.
  • 2. Що дає змогу характеризувати ці реформи як правління в дусі «освіченого абсолютизму»?
  • 3. Поміркуйте, чому король вдався до скасування особистої залежності селян у власних землях, однак не зробив цього в межах усієї держави.

Завдяки активній і досить агресивній зовнішній політиці Фрідріху II вдалося збільшити територію держави майже вдвічі. Він зміг відібрати в Австрії Сілезію, у Польщі внаслідок поділів — майже все узбережжя Балтійського моря.

Загалом, Пруссія зробила істотний крок до могутності, однак це далося ціною виснаження її ресурсів. Поступово ставало зрозумілим, що німецьким землям потрібно об’єднуватися задля подальшого зростання.

Також у ході боротьби за збільшення територіальних володінь і впливу вже за правління Фрідріха II намітилося протистояння з Австрією Габсбургів.

Поміркуймо!

  • 1. Визначте характер зовнішньої політики Пруссії: вона була миролюбною чи агресивною? Чим це було зумовлено?
  • 2. Навіщо, на вашу думку, прусським королям була потрібна сильна армія?

ЗНАЮ МИНУЛЕ || ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ || ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Упорядкуйте події на стрічці часу в хронологічній послідовності. Доберіть за допомогою підручника історії України події, що відбувалися в українських землях у межах цієї послідовності. Доповніть таблицю на с. 31.

2. Утворіть логічні пари з імен правителів та їхніх дій.

3. Покажіть на карті (с. 169): а) територію Бранденбурзько-Прусської держави; б) володіння австрійських Габсбургів. Проаналізуйте зміни територіальних володінь австрійських Габсбургів. Під впливом яких подій вони відбувалися?

4. Назвіть ознаки, за якими реформи історичних діячів/діячок у параграфі можна схарактеризувати як реформи освіченого абсолютизму.

5. Назвіть спільні риси в правлінні монархів Австрійської імперії і Пруссії.

6. Виконайте онлайн-вправу:

https://cutt.ly/rk2qXbn

Обговорюємо в групі

Об’єднайтеся в групи й зіставте розвиток Пруссії і Англії; Австрії і Франції за Ранньомодерної доби. Визначте спільні й відмінні риси в розвитку цих держав.

Мислю творчо

Уявіть, що Марія Терезія є активною користувачкою соціальних мереж. Виконайте творчий проект «Сторінка діячки в соціальних мережах».

Шаблон фейсбук-сторінки діяча

https://cutt.ly/3bGx95t

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.

Запам’ятайте їх:

1740-1780 рр. — Правління Марії Терезії

1740-1786 рр. — Правління Фрідріха II

ГДЗ до підручника можна знайти тут.