Історія України. 8 клас. Щупак

§ 7. Берестейська церковна унія 1596 року і її наслідки

Пригадайте, чому виникла ідея церковної унії. Запропонуйте власні аргументи «за» і «проти» церковної унії.

1. ПЕРЕДУМОВИ УКЛАДЕННЯ БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ УНІЇ

У 90-ті роки XVI ст. ідея щодо церковної унії здобула багато прибічників. У 1590 р. більшість православного духівництва на чолі з луцьким єпископом Кирилом Терлецьким і володимирським єпископом Іпатієм Потієм висловила готовність до об’єднання церков. Ієрархи православної церкви бачили в ній засіб вирішення низки завдань:

 • позбавитися залежності від світських володарів;
 • позбавитися контролю з боку православних братств;
 • подолати кризу і підвищити статус православної церкви в державі;
 • забезпечити для православних владик місця в сенаті нарівні з католицькими ієрархами.

Рим був зацікавлений в унії, адже прагнув поширити свій вплив на Схід і послабити протестантизм.

Підтримував ідею і король, якого найбільше непокоїли претензії новопроголошеного Московського патріархату на керування православними «всея Русі». До того ж церковне об’єднання вважалося важливим кроком до досягнення релігійної єдності, а отже, й до зміцнення держави.

Роботу з утілення унії в життя взяв на себе єпископ Іпатій Потій, якого часто називали «батьком унії».

Іпатій Потій (портрет XVII ст.)

За матеріалами параграфа й додаткових джерел інформації напишіть довідку до «Енциклопедії історії» про Іпатія Потія.

Історичні подробиці

Іпатій Потій (1541-1613 рр.) — походив зі шляхетської родини. Товаришував з князем Василем Острозьким, викладав в Острозькій академії. Блискучий письменник-полеміст, доводив переваги греко-католицької церкви в умовах наступу католицтва. Від 1599 р. і до смерті був Київським митрополитом греко-католицької церкви. Заснував перші греко-католицькі школи й друкарні.

Після тривалої підготовки православні єпископи за участі Київського митрополита Михайла Рогози ухвалили «Торчинські артикули» (від м. Торчин на Волині). Цей документ визначив зміст церковної унії:

 • обряди і свята православної церкви залишалися незмінними;
 • ліквідувалася юрисдикція Константинопольського патріархату «на території Русі»; митрополит Київський обирався єпископами, але його кандидатура мала бути затверджена Папою; уніатські ієрархи отримували місця в сенаті Речі Посполитої нарівні з католицькими єпископами;
 • усі монастирі, церкви і церковні братства мали перебувати під контролем єпископів без втручання світських осіб;
 • заборонялося вихрещувати православних у католицтво.

Отже, у документі йшлося про умови «об’єднання» церков, але жодним чином не про їхнє «злиття».

Думки істориків

Сергій Плохій, український і американський історик

Умови унії мали на меті урівняти права православних із правами католиків і посилити владу єпископів... У статтях не було практично нічого про підвищення морального і освітнього рівня духівництва... Ієрархія, взявши курс на церковну унію з Римом, практично цілковито відкинула програму реформування православ’я зсередини, яку висунули та втілювали братства.

Наталя Яковенко, українська історикиня

Цей крок навряд чи можна розцінити як разюче несподіваний. Необхідність кардинальних реформ була очевидною для кожного, хто критично дивився на деморалізацію церковних верхів... Пожвавлення релігійного життя в католицькій церковній спільноті ставило Східну церкву в особливо програшне становище...

У чому, на вашу думку, збігаються і чим різняться наведені оцінки істориків? Спробуйте узагальнити їх і зробити власний висновок щодо причин унії.

Із проголошеними умовами згодні були не всі. Князі й шляхта не хотіли втрачати контроль над церквою, ставропігійні монастирі воліли зберегти свою незалежність, землі і власність, православні братства прагнули церковних реформ, а не посилення влади єпископів. Головним противником унії був князь В.-К. Острозький, який спершу був її палким прибічником. Однак він бачив унію як рівноправне об’єднання двох гілок християнства. Під його тиском львівський єпископ Гедеон Балабан і перемишльський єпископ Михайло Копистенський висловили протест проти унії. Князь звернувся по допомогу до протестантів і погрожував виставити 20-тисячне військо для захисту «грецької віри». Відбувся розкол серед православних.

Водночас, за підтримки короля Сигізмунда III, Іпатій Потій і Кирило Терлецький здійснили подорож до Риму, де в грудні 1595 р. отримали папську буллу про згоду на унію.

2. ЦЕРКОВНІ СОБОРИ У БЕРЕСТІ в 1596 р.: РОЗКОЛ ПРАВОСЛАВНОЇ І УТВОРЕННЯ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ

Пригадайте/дізнайтеся обставини й основні умови прийняття Флорентійської унії в 1439 р. Чому вона так і не відбулася?

Церковний собор для проголошення унії був скликаний 8 жовтня 1596 р. у церкві Святого Миколая в Бересті (нині місто в Білорусі). Саме на цьому соборі було ухвалено рішення про утворення унійної (греко-католицької) церкви. Але противники унії на чолі з В.-К. Острозьким відмовилися брати участь у ньому та проголосили свій окремий собор. Відбулися фактично два собори.

На боці прибічників унії були майже всі єпископи, підтримка короля і Папи Римського. В.-К. Острозький, зі свого боку, залучив до участі в православному соборі представників східних патріархів, православної шляхти і братств, а також більшість православних монастирів. Собори проголосили взаємне відлучення своїх противників від церкви.

Отже, унійна церква передбачала збереження православних обрядів, богослужіння церковнослов’янською мовою, право на власну митрополію, можливість нижчого духівництва вступати в шлюб, визнання зверхності Папи Римського, прийняття догматів (вчення) католицької церкви.

Православний собор ці рішення не визнав.

Варто запам’ятати!

Унійна (греко-католицька) церква — церква, що діє у складі католицької церкви, зберігаючи спільну із православними церквами обрядність і звичаї.

Грамота Берестейської унії («Артикули, що належать до з’єднання з Римською Церквою»)

За допомогою додаткових джерел інформації дізнайтеся імена єпископів, які завірили документ своїми печатками.

3. ВПЛИВ БЕРЕСТЕЙСЬКОЇ УНІЇ НА ЦЕРКОВНЕ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ

Думки істориків

Наталя Яковенко, українська історикиня

Починалося велике протистояння..., що перетворило Берестейську унію, задуману як інструмент порозуміння, на символ розбрату, ворожнечі і насильства... Розмірковуючи над витоками цього феномена, мусимо визнати, що православний загал Русі-України на унії нічого не втрачав,... логіка владик-уніатів, які... шукали опіки могутнього Риму і тим самим зміцнювали позиції православних у католицькій державі, була... слушною... Тож в основі ворожого ставлення до унії лежав... опір новині, неприйняття всякого нововведення, яке сприймалося як замах на усталену, а відтак — справедливу і добру старовину.

Як історикиня оцінює Берестейську унію? Чи погоджуєтесь ви з її оцінкою унії? На які наслідки Берестейської унії вказує дослідниця?

Вітраж «Берестейська унія» (робота вітражиста Лео Мола в Митрополичому кафедральному храмі Святих Володимира й Ольги УГКЦ у м. Вінніпег, Канада)

Поміркуйте й поясніть, чи підтримує автор вітража унію. Які її ідеї він втілив у своєму мистецькому творі?

Унію визнали шість з восьми єпископів Київської митрополії, першим унійним митрополитом став Михайло Рогоза (1596-1599 рр.)· 15 грудня 1596 р. король Сигізмунд III видав універсал про обов’язковість переходу до унії. Православна церква в Речі Посполитій опинилася поза законом. Замість того, щоб сприяти порозумінню і єдності християн, унія перетворилася на інструмент розколу суспільства.

Зміну церковної належності почали розглядати як зраду свого народу — нібито «руський народ» становили тільки православні, а уніатів вважали частиною польсько-литовської спільноти. Одинокий голос Мелетія Смотрицького, який намагався протистояти подібним уявленням, майже ніхто не почув.

Онлайн-вправа «Люблінська і Берестейська унії»

https://cutt.ly/Zb8QSma

Свідчать документи

Мелетій Смотрицький «Виправдання невинності» (1621 р.)

Не вироджується зі своєї крові той, хто міняє віру. Хто з руського народу римську віру приймає, не стає одразу ж іспанцем чи італійцем. Не віра русина русином, поляка поляком, литвина литвином робить, а уродження і кров руська, польська, литовська.

Мелетій Смотрицький (робота невідомого художника, XVIII ст.)

 • 1. На вашу думку, чому ця позиція М. Смотрицького не була сприйнята сучасниками?
 • 2. Чому можна стверджувати, що погляди М. Смотрицького «випередили свій час»?
 • 3. Що, на вашу думку, у поглядах М. Смотрицького було прогресивним?

Інтерактивна карта УГКЦ в сучасному світі

https://map.ugcc.ua/

Таким чином, Берестейська унія стала відповіддю на кризу православної церкви та проявом Контрреформації в Речі Посполитій. Водночас вона поглибила розкол у суспільстві та загострила релігійні суперечності. Намагання створити єдину церкву замість двох призвели до виникнення третьої. Але завдяки релігійній полеміці викристалізувалася ідея «руського народу» як третього учасника федеративної Речі Посполитої.

Діємо: практичні завдання

Розгляньте світлину Пам’ятного Хреста на честь Берестейської унії, встановленого в Чернівцях. Запропонуйте художні, архітектурні та інші елементи власного проекту подібного пам’ятника.

Пам’ятний хрест з нагоди 400-ліття Берестейської унії в м. Чернівці (встановлено на подвір’ї собору Успіння Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви, 1996 р.)

ЗНАЮ МИНУЛЕ || ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ || ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Скориставшись матеріалами параграфа, заповніть таблицю «Берестейська церковна унія 1596 р.»

Берестейська церковна унія 1596 р.

Аргументи прибічників унії

Аргументи противників унії

2. Схарактеризуйте Берестейську церковну унію за планом: 1. Передумови укладення. 2. Причини укладення. 3. Зміст унії. 4. Результати і наслідки.

3. Розгадайте ребуси. З отриманими словами-розгадками складіть коротку історичну довідку для словника-енциклопедії.

Обговорюємо в групі

1. Поясніть, чому можновладці й вище духівництво прихильно ставилися до ідеї церковної унії.

2. Чому ідея унії не здобула широкої підтримки серед міщан і селян?

3. Використовуючи слова хмаринки, аргументуйте унію з точки зору її прибічника/прибічниці або противника/противниці.

Мислю творчо

1. За допомогою додаткових джерел інформації підготуйте та проведіть у класі дискусію на тему: «Берестейська унія 1596 р.: компроміс еліт чи зрада духівництва?».

2. Створіть лепбук/постер/колаж на тему «Утворення греко-католицької церкви».

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.

Запам’ятайте їх:

1596 р. — Церковні собори в Бересті, укладення Берестейської церковної унії, утворення греко-католицької церкви