Історія України. 8 клас. Щупак

§ 49-50. Практична робота «Суспільно-політичне життя на українських землях у XVIII ст.». Узагальнення з розділу 5

Чим характеризувалося гетьманування К. Розумовського? Які наслідки мала політика Катерини II на українських землях? Що спричинило розгортання селянських рухів гайдамаччини, Коліївщини й опришків?

1. ХРОНОЛОГІЧНА РОЗМИНКА

Упорядкуйте хронологічну послідовність і виконайте завдання до неї:

1. Визначте дати історичних подій, розташуйте події в хронологічній послідовності.

2. Назвіть причини і наслідки кожної з історичних подій.

Узагальнення з розділу 5

https://cutt.ly/Lbfj2fd

3. Створіть власне завдання подібного типу з історичними подіями, що відбувалися на теренах України у XVIII ст.

4. Запишіть події до синхронізованої хронологічної таблиці «Україна і світ за доби Раннього Нового часу» (с. 52).

2. УСТАНОВЛЮЄМО ВІДПОВІДНІСТЬ

Установіть відповідність між портретами видатних історичних постатей XVIII ст. і їхніми характеристиками. Складіть по три запитання закритого і відкритого типів про життя і діяльність кожного з діячів/діячок та поставте їх своїм однокласникам/однокласницям.

А Австрійська імператриця, що впроваджувала на новоприєднаних українських землях державні реформи в дусі «просвітницького абсолютизму».

Б Видатний український мандрівний філософ, поет. Автор «Байок Харківських», збірки поезій «Сад божественних пісень». Викладач Харківського колегіуму.

В Останній кошовий отаман Запорозької Січі. Під час оточення Січі військами генерала П. Текелії був арештований та упродовж 25 років відбував ув’язнення в Соловецькому монастирі.

Г Був молодшим братом фаворита російської імператриці Єлизавети Петрівни. За його правління збудовано Батуринський палац, проведено фінансову та судову реформи.

3. ПРАЦЮЄМО З ВІЗУАЛЬНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Проаналізуйте ілюстрації і виконайте завдання до них.

Поділ «польського пирога» (сучасна копія гравюри-карикатури кінця XVIII ст.)

Гайдамаки (ілюстрації художника Опанаса Сластіона до «Кобзаря» Т. Шевченка, 1886 р.)

1. Які історичні події зображені на ілюстраціях?

2. Український історик Т. Чухліб написав про Коліївщину статтю: «Уманська різанина чи Уманська трагедія 1768 р.: “дві сторони” чотирьох історичних пам’ятей». Висловте свою позицію щодо Коліївщини. Яке слово «різанина» чи «трагедія» ви оберете для характеристики цього повстання?

3. Розгляньте гравюру. Кого з тогочасних політиків зобразив художник? Про що свідчать пози персонажів гравюри?

4. МИСТЕЦЬКА ГАЛЕРЕЯ

Уважно розгляньте представлені в мистецькій галереї пам’ятки й текстові картки. Увідповідніть зображення зі змістом запропонованих карток (зауважте, що на одну картку може припадати дві-три ілюстрації). Поясніть, за якими ознаками ви встановили відповідність пам’яток мистецтва тому чи іншому стилю, жанру.

Уявіть, що вам доручили підготувати статтю до путівника «Мистецькі перлини України». Усно складіть розповідь про одну із запропонованих пам’яток (скористайтесь пам’яткою з інтернет-додатка «Як дослідити історичну пам’ятку» https://cutt.ly/Tpqk4ho).

5. МАЙСТЕРНЯ ЗАПИТАНЬ

За допомогою логічного ланцюжка античного мислителя Квінтиліана «Хто? Що? Де? Коли? Як? Чому?» складіть до матеріалів розділу запитання. Поставте їх однокласникам/однокласницям.

6. ЩО МИ ЗНАЄМО З ТЕМИ

Перевірте, чого ви навчилися. Пройдіть онлайн-тестування за матеріалами розділу. Для цього перейдіть за посиланням:

https://forms.gle/GcaHM43wv8mSher57

або скористайтеся смартфоном — зчитайте QR-код.

Бажаємо успіхів!