Історія України. 8 клас. Щупак

§ 40-41. Практична робота «Руїна — кризове явище в історії України». Узагальнення з розділу 4

Що зумовило «розкол» Гетьманщини на Правобережну та Лівобережну? Які події були визначальними в історії України доби Руїни? Якими були наслідки Руїни для українських земель?

1. ІСТОРИЧНІ ПАРИ

1. Упізнайте гетьманів України за їхніми портретами й характеристиками. Установіть між ними відповідність. Розташуйте портрети й характеристики у хронологічній послідовності.

2. За допомогою матеріалів розділу 4 та додаткових джерел інформації складіть розповідь про життя і діяльність одного з обраних персонажів, дібравши про нього 10 цікавих фактів.

Узагальнення з розділу 4

https://cutt.ly/gmu8R3n

3. Складіть власні запитання про діяльність кожного з представлених історичних діячів. Проведіть у класі історичну вікторину.

А Гетьман Правобережної України, названий «сонцем Руїни». Прагнув витіснити поляків з Правобережжя. Мав підтримку Османської імперії.

Б Гетьман Лівобережної України, який уклав Конотопські статті з московським царем. Ініціатор Великого згону в 1678-1679 рр. З 1674 р. гетьман «обох сторін Дніпра».

В Гетьман Лівобережної України, який уклав Московські та Батуринські статті з московським царем.

Г Уклав Гадяцький договір із Річчю Посполитою. Упродовж 1659 р. відчайдушно боровся з московськими військами поблизу Конотопа, заручившись підтримкою кримських татар.

Онлайн-вправа «Видатні постаті козацької України»

https://cutt.ly/Gb8Wab6

2. ХРОНОЛОГІЧНА РОЗМИНКА

Перетворіть числову хмаринку на джерело історичної інформації, виконуючи завдання:

1. Назвіть, які історичні події закодовано у хмаринці. Запишіть названі історичні події до синхронізованої хронологічної таблиці «Україна і світ у період Раннього нового часу» (с. 52).

2. Назвіть причини і наслідки зазначених у хмаринці історичних подій.

3. ІСТОРИЧНА МАТЕМАТИКА

Виконайте завдання на лічбу часу, визначте історичні дати. Увідповідніть результати своїх обчислень із короткими описами історичних подій. Запропонуйте власний варіант завдання, використовуючи знання про угоди між гетьманами доби Руїни й Московським царством, Річчю Посполитою або Османською імперією. Запропонуйте однокласникам/однокласницям розгадати ваші задачі.

4. КАРТА ПАМ’ЯТІ ІСТОРИЧНОГО ПЕРІОДУ

Пригадайте історію доби Руїни та заповніть узагальнювальну блок-схему. Для раціональнішого використання часу об’єднайтеся в творчі групи.

5. ІСТОРИЧНИЙ РЕПОРТАЖ

Об’єднайтеся з однокласниками/однокласницями у творчі групи. Упорядкуйте ілюстрації за логікою історичних подій. На основі ілюстративного колажу створіть сценарій до історичного кінофільму. Дайте йому назву. Зіграйте сцену з вашого кіно у класі.

6. ЩО МИ ЗНАЄМО З ТЕМИ

Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за посиланням:

https://forms.gle/FbrypVySBDpb1YJs7

або скористайтеся смартфоном — зчитайте QR-код.

Бажаємо успіхів!