Історія України. 8 клас. Щупак

§ 35-36. Правобережне козацтво. Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козацькі полки. Запорозьке козацтво. Іван Сірко

Пригадайте, коли і за яких обставин Річ Посполита відновила свою владу на Правобережній Україні.

1. ПРАВОБЕРЕЖНЕ КОЗАЦТВО в останній чверті XVII ст.

Події доби Руїни призвели до спустошення земель Правобережної України. Після укладення «Вічного миру» з Московією уряд Речі Посполитої для налагодження господарського життя краю вирішив відновити козацькі полки на Правобережжі. Козацтво мало забезпечувати охорону кордону з боку степів. Тож у 1684 р. король Ян III Собеський видав універсал, яким дозволяв козакам вільно оселятися на Півдні Київщини і Східному Поділлі.

Козацька старшина Правобережжя розпочала відбудову полкового устрою. Гетьманською столицею був Немирів (нині місто у Вінницькій області). Поступово козацтво поширювало свою владу на Поділля. Це викликало незадоволення шляхти. Проте активна участь козаків в антиосманських походах робила їхню присутність необхідною.

Однак з підписанням у 1699 р. Карловицького миру становище козацтва погіршилося. Згідно з ним Польща повертала всі українські землі, захоплені османами. Відтак козаки вже було непотрібні, тому уряд розпочав наступ на їхні права.

Історичні подробиці

Семен Палій мав неабиякий військовий досвід. Служив у війську П. Дорошенка. Брав участь у війнах Речі Посполитої з Османською імперією. Відзначився під час взяття польськими військами м. Ясси, що перебувало під османською владою. Протягом 1680-1690-х років активно боровся проти кримців та захищав від їхніх нападів міста Правобережної України, керував козацькими походами у володіння Османської імперії та Кримського ханства.

Семен Палій (портрет роботи невідомого художника, XIX ст.)

В інтернет-додатку (https://cutt.ly/CnfWNwe) прочитайте уривок вірша Т. Шевченка «Швачка». Яке ставлення до С. Палія демонструє поет?

Захисником прав правобережного козацтва виступив Семен Палій (Семен Гурко). Він очолив антипольське повстання 1702-1704 рр., яке охопило Київщину, Брацлавщину, Поділля і Волинь та увійшло в історію як «друга Хмельниччина».

Оскільки полякам не вдавалося самостійно придушити виступ С. Палія, то вони звернулися по допомогу до Московії. Навесні 1704 р. повстання було припинене гетьманом Іваном Мазепою.

2. ЗАСЕЛЕННЯ І РОЗВИТОК СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ. СЛОБІДСЬКІ КОЗАЦЬКІ ПОЛКИ

Варто запам’ятати!

Слобідська Україна (Слобожанщина) — загальна назва північно-східного регіону України в басейнах річок Сейм і Сіверський Донець. Назва регіону походить від слова «свобода» («слобода»). Московська влада, заохочуючи переселенців з козацької України, дозволяла їм зберігати козацький устрій і вольності.

Назва «Слобідська Україна» офіційно проіснувала до 1835 р., коли ця територія була перейменована на Харківську губернію.

Заселення цього регіону українським населенням відбувалося ще з князівських часів. У 1652 р. козаки Ніжинського й Чернігівського полків на чолі з полковником Іваном Дзиковським заселили околиці м. Острогозьк (нині російське місто). Пізніше були засновані й інші міста: Харків (1654 р.), Суми (1655 р.), Богодухів (1662 р.), Ізюм (1681 р.).

Спочатку уряд Московської держави сприяв і заохочував цю колонізацію. За прикладом Наддніпрянщини тут вводився полковий устрій. Першим полком став Острогозький. Згодом сформувалися ще чотири: Харківський, Сумський, Охтирський та Ізюмський.

Одночасно з розвитком полкового устрою створювалася управлінська структура. Головними центрами влади були полкові канцелярії на чолі з полковниками. На рівні слобід, сіл і хуторів усім керувала сотенна старшина. Гетьмана слобідські полки не обирали, а підпорядковувалися бєлгородському воєводі, а через нього Московії.

Провідною верствою було заможне козацтво, яке набувало землю шляхом займанщини — опанування вільних земель. Відмінністю місцевого населення була майже повна відсутність шляхти й мала кількість неукраїнського населення. Селянство Слобожанщини було особисто вільним. У середовищі старшини існувала виборність, а норми поведінки й правова культура значно відрізнялися.

3. ЗАПОРОЗЬКЕ КОЗАЦТВО. ІВАН СІРКО

Козацтво Запорозької Січі після Національно-визвольної війни не розчинилося в середовищі нової державної еліти, а зберегло свій власний устрій і права. За Б. Хмельницького Січ перебувала під жорстким контролем гетьмана. Але вже за І. Виговського цей контроль був втрачений. Фактично саме січовики розпочали збройні усобиці в країні, виступивши проти І. Виговського.

У цілому устрій Запорозької Січі не зазнав серйозних змін від часів Національно-визвольної війни. Єдиним нововведенням було перенесення Січі як укріпленого поселення на о. Чортомлик у 1652 р. Чортомлицька Січ проіснувала до 1709 р., коли була зруйнована за наказом царя Петра І. За січовиками закріпилася назва Низове Військо Запорозьке.

Поміркуймо!

Дайте оцінку ролі Запорозької Січі в політичних подіях доби Руїни.

У другій половині XVII ст. Запорозька Січ уславилася іменами багатьох історичних персонажів. Проте найвидатнішим серед них вважається Іван Сірко.

Іван Сірко (картина художниці Наталії Павлусенко, 2020 р.)

Дізнайтеся і поясніть, чому H. Павлусенко зобразила поруч з I. Сірком вовчицю з вовченятами (за потреби скористайтеся сайтом художниці https://cutt.ly/Pb8WuwE).

І. Сірко згадується в джерелах з 1653 р. Саме він у 1657-1659 р. виступив проти зближення з Річчю Посполитою і Кримським ханством. У 1662 р. І. Сірка було вперше обрано кошовим отаманом Запорозької Січі. У 1667 р. він здійснив вдалий похід на Кримський півострів, дістався Кафи, де звільнив кілька тисяч бранців. Підтримав антимосковське повстання І. Брюховецького 1668 р.

У наступні роки І. Сірко здійснив чотири походи на Кримське ханство, дійшов до його столиці Бахчисараю, чим здобув свою легендарну славу. З 1672 р. й до кінця життя обіймав посаду кошового отамана Запорозької Січі.

Діємо: практичні завдання

Працюючи з текстом параграфа та додатковими джерелами інформації, складіть карту пам’яті «Діяльність отамана Івана Сірка». За підсумками роботи дайте оцінку його діяльності з точки зору сучасної людини. Чи відрізнятимуться, на вашу думку, оцінки очевидців подій і погляди на постать І. Сірка сучасних істориків?

Історичні подробиці

Лист турецькому султану від запорожців

Є версія, що між турецьким султаном і козаками відбулося листування щодо козацьких походів у турецькі володіння. Словесна перепалка виникла через наказ султана Мегмеда IV козакам не турбували його своїми походами.

На що козаки начебто написали йому листа у відповідь, у якому в жартівливо-суворому тоні відмовилися виконувати наказ султана: «Ти — шайтан турецький, проклятого чорта брат і товариш і самого люципера секретар. Який ти в чорта лицар? ...Не будеш ти годен синів християнських під собою мати, твого війська ми не боїмося, землею і водою будем битися з тобою...».

Сам лист є вигадкою, хоча копії його активно поширювалися Європою ще за життя кошового отамана Івана Сірка.

Історія про лист запорожців турецькому султану надихнула митців і письменників на створення художніх творів, найвідомішим з яких є картина Іллі Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султану».

Запорожці пишуть листа турецькому султану (картина художника Іллі Рєпіна, 1880-1891 рр.)

Цікавості картині додає те, що її персонажі написані з відомих українських діячів того часу: для образу писаря позував відомий дослідник українського козацтва Дмитро Яворницький, Іван Сірко написаний з генерала Михайла Драгомирова, в образі судді в чорній шапці постає колекціонер українських старожитностей Василь Тарновський.

  • 1. Уважно розгляньте картину та визначте, у чому полягає її цінність як джерела історичної інформації.
  • 2. Якими рисами характеру наділив запорожців художник?
  • 3. Уявіть себе дослідниками історії — дізнайтеся з додаткових джерел, які аргументи висувають історики, доводячи, що такого листа козаків султану насправді не було.

ЗНАЮ МИНУЛЕ || ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ || ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Назвіть причини відновлення козацького устрою на Правобережжі в останній третині XVII ст.

2. Перелічіть чинники, які сприяли формуванню Слобідської України.

Обговорюємо в групі

1. Обговоріть у групі питання ролі Запорозької Січі в подіях останньої третини XVII ст.

2. Поміркуйте, що сприяло утвердженню в народі переконання, що С. Палій та І. Сірко були характерниками.

Мислю творчо

1. За допомогою хмаринки слів і зображень колажу напишіть сюжет для сучасного фільму про славетних козацьких ватажків. Дайте фільму назву і створіть його рекламний постер.

Д. Вишневецький

І. Богун

І. Сірко

Битва за Кафу

2. Прочитайте легенду про І. Сірка. Подумайте, чому в народних переказах славетні козаки наділені надможливостями.

3. Виконайте творчий проект: створіть лепбук на тему «Іван Сірко — легендарний кошовий отаман».

Легенда «Як Сірко татар переміг»

https://cutt.ly/MnfW1FN

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.

Запам’ятайте їх:

1652-1709 рр. — Існування Чортомлицької Січі

1702-1704 рр. — Повстання Семена Палія