Історія України. 8 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 1. Землі України у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)

§ 2. Українські землі у складі держав Європи й Азії в першій половині XVI ст.

1. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ НАПЕРЕДОДНІ ЛЮБЛІНСЬКОЇ УНІЇ 1569 р.

1.1. ВЕЛИКЕ КНЯЗІВСТВО ЛИТОВСЬКЕ

Пригадайте, коли і за яких обставин українські землі увійшли до складу Великого князівства Литовського, Королівства Польського.

У першій половині XVI ст. у складі Великого князівства Литовського перебувала більша частина руських земель. Вони були приєднані поступово, переважно дипломатичним шляхом. Майже 90 % населення цієї держави становили русини — нащадки населення Давньої Русі.

Великі князі широко послуговувалися правилом: «Старовини не рушимо, новини не вводимо». На практиці це означало збереження спадковості старовинних порядків Русі-України.

Проте існували й певні проблеми. По-перше, на цих землях православна церква була залежною від князів.

По-друге, зближення Великого князівства Литовського з Королівством Польським призвело до поширення католицтва серед вищих станів суспільства. Прийняття католицької віри розширювало права, давало змогу обійняти вищі державні посади.

Отже, центральна влада перебувала переважно в руках литовської католицької еліти. Натомість українські землі продовжували жити своїм життям, формуючи уявлення про себе як окрему спільноту. Вона мала своїх потенційних володарів — князів, які мешкали на Волині. Тож можна сказати, що на українських землях під символічною владою князів постала «держава в державі».

Поміркуймо!

Доведіть або спростуйте думку історика Ярослава Грицака: «Литовське князівство певний час було просто іншою формою Русі».

1.2. КОРОЛІВСТВО ПОЛЬСЬКЕ

До Королівства Польського входили Галичина і Західне Поділля, з яких були сформовані три воєводства: Руське із центром у м. Львів (1434 р.), Подільське із центром у м. Кам’янець (1434 р.) та Белзьке з центром у м. Белз (1462 р.).

Статус цих земель мав свої особливості:

  • Були впроваджені польська адміністративна і правова системи.
  • Бояри були зрівняні в правах зі шляхтою, а руська шляхта — з польською.
  • Поступово частина селян стала залежною.
  • Поширювалося католицтво — католицька церква та чернечі ордени збільшували свій вплив.
  • Міста користувалися магдебурзьким правом, були багатомовними й багатокультурними.
  • Розвивалися культурні контакти із Західною Європою, відчувався вплив ідей Відродження.

Таким чином, Галичина і Західне Поділля опинилися в досить розвиненій на той час європейській державі. Водночас населення руських земель не втратило своєї ідентичності. За Руським, Белзьким і Подільським воєводствами закріпилася збірна назва «Русь».

Думки істориків щодо впливу Королівства Польського на українські землі

https://cutt.ly/Zb8Qbz0

Проаналізуйте інформацію з інтернет-додатка. Визначте, як ставляться історики до впливу Королівства Польського на українські землі. Що для них є важливим і чому так різняться їхні оцінки?

Свідчать документи

Польський хроніст Ян Длугош про приєднання Галицької Русі до Королівства Польського (1340 р.)

А король польський Казимир... веде військо на Русь та здобуває... там своє панування — тим паче, що деякі міста добровільно піддавалися... А оскільки багато хто із шляхти і бояр руських бажав собі його панування, то в один рік... поширює панування своє на цілу Руську землю. І від того часу ніколи не відмовила вона в підданстві і послушенстві Королівству Польському.

Із Хроніки Київського Михайлівського монастиря (1362 р.)

Народ же цей (литовці) даниною руським князям служив. Коли ж він відчув, що його господарі (руські князі) розтрощені татарами, він змужнів... почав залишкам руським чинити насильство і... спустошені землі заселяв своїми людьми і на знесилених русів владу свою поширив.

Визначте, чим відрізняються повідомлення історичних документів від відомої вам інформації про входження українських земель до складу Королівства Польського та Великого князівства Литовського. Чим, на вашу думку, зумовлені ці відмінності?

2. СТАТУС УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ У СКЛАДІ ОСМАНСЬКОЇ ТА СВЯЩЕННОЇ РИМСЬКОЇ ІМПЕРІЙ І МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

2.1. ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ. СВЯЩЕННА РИМСЬКА ІМПЕРІЯ

Пригадайте, коли і за яких обставин були утворені Османська і Священна Римська імперії. Які землі входили до їх складу?

Закарпаття ще з XI ст. перебувало під владою королів Угорщини. У 1526 р. османи завдали поразки угорським військам у битві під Могачем. Відтоді південна частина Угорського королівства потрапила під владу Османської імперії, а Закарпаття було поділено. Східна частина увійшла до складу васальної османам Трансильванії, а західна — до Священної Римської імперії.

Буковина із XIV ст. входила до Молдавського князівства. Проте в першій половині XVI ст. Молдова також визнала васальну залежність від османів.

Ще однією територією османів був Крим. Кримський хан Менглі-Гірей у 1478 р. визнав себе васалом Османської імперії, зберігаючи особливий статус «союзника».

Діємо: практичні завдання

Уявіть себе хроністом турецького султана. Спрогнозуйте, що міг би записати османський хроніст про місце українських земель у політиці османів.

2.2. МОСКОВСЬКА ДЕРЖАВА

Пригадайте, коли і за яких обставин було утворено Московське князівство.

На початку XVI ст. на кордонах Великого князівства Литовського виникла нова загроза — Московське князівство. Воно перетворилося на досить велику централізовану державу, яка успадкувала деспотичні традиції Золотої Орди.

Великий князь московський Іван III почав титулувати себе « Государем і великим князем усієї Русі». Це означало висування претензій на панування над усіма руськими землями, зокрема й над частиною території Великого князівства Литовського, яка до Московії ніколи не входила.

Поміркуймо!

Подумайте, що намагалися підкреслити у своєму титулі московські володарі, називаючи себе «Великими князями усієї Русі».

Такі претензії московського правителя спричинили майже неперервні війни з Великим князівством Литовським. У результаті до 1503 р. Московія збільшила свої володіння завдяки Чернігівському, Стародубському й Новгород-Сіверському князівствам. У 1523 р. Новгород-Сіверське князівство було ліквідоване.

У 1514 р. московське військо захопило Смоленськ і рушило під Оршу — стратегічно важливе місто на перетині торговельних шляхів (нині в Білорусі). Назустріч московитам вийшло військо на чолі з князем Костянтином Острозьким. Незважаючи на чисельну перевагу московського війська, 8 вересня 1514 р. війська Костянтина Острозького здобули перемогу у битві під Оршею. Завдяки цьому було збережено цілісність Литовського князівства.

Відео «Князь Острозький і битва під Оршею» (ВВС, тривалість 03 хв 34 с)

https://cutt.ly/SnflJti

Визначте, як перемога під Оршею вплинула на статус князя К. Острозького у Великому князівстві Литовському.

Здобута перемога не ліквідувала суперечності між Великим князівством Литовським і Московією. Війни між ними призвели до того, що до 1573 р. Велике князівство Литовське втратило майже третину своїх територій.

Отже, у першій половині XVI ст. і в наступні часи статус і розвиток українських земель визначався особливостями держав, у складі яких вони перебували.

ЗНАЮ МИНУЛЕ || ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ || ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Поясніть принцип Великого князівства Литовського, якого воно дотримувалося в XV ст.: «Старовини не рушимо, новини не вводимо».

2. Що зумовило відносно мирне підпорядкування руських князівств владі Литовської держави?

3. Коли Московська держава захопила Чернігівське, Стародубське, Новгород-Сіверське князівства?

Обговорюємо в групі

1. Об’єднайтеся в групи й оберіть одну з держав: а) Королівство Польське; б) Велике князівство Литовське. Схарактеризуйте становище населення українських земель в обраній державі.

2. Допоможіть історикам відновити текст документа, виконавши онлайн-вправу «Статус українських земель у складі Османської імперії та Московської держави».

https://cutt.ly/9b8QYDy

Мислю творчо

1. Уявіть, що ви потрапили на онлайн-екскурсію до Хотинської фортеці або до ханського палацу в Бахчисараї. Сформулюйте два-три запитання до екскурсовода. Разом з однокласниками/однокласницями знайдіть на них відповіді.

(Фото початку XXI ст.)

Хотинська фортеця (м. Хотин, Чернівецька область)

Ханський палац ум. Бахчисарай (Крим)

2. Під керівництвом учителя/учительки підготуйте історичне есе на тему: «Велике князівство Литовське — руський спадок, польська тінь чи місцевий феномен?».

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.

Запам’ятайте їх:

1514 р. — Перемога в битві під Оршею війська князя Костянтина Острозького над московським військом