Історія України. 8 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 2. Становлення козацтва (XVI — перша половина XVII ст.)

§ 13. Походження українського козацтва. Дмитро Вишневенький. Запорозька Січ

Пригадайте, що вам відомо про козаків. Коли з’явилася перша письмова згадка про козаків?

1. ПОХОДЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО КОЗАЦТВА

Споконвіку територією сучасної України проходив Великий степовий кордон, який простягався від земель Угорщини на тисячі кілометрів на схід аж до Китаю. Тут тривало протистояння та взаємодія різних племен і народів.

Руські князі міцно тримали українське прикордоння. Задля захисту кордону князі намагалися утримувати прикордонне військо, яке складалося з місцевого населення (його називали «осаджене» населення). Протягом XIV-XV ст. на південному прикордонні Великого князівства Литовського (українські землі) «осаджувалось» дедалі більше вільного військового населення. Підпорядковувалося воно винятково князю.

З курсу історії Середніх віків пригадайте, що означає «колонізація». До якого виду колонізації — внутрішньої чи зовнішньої — належало переселення людей до поселень на півдні українських земель?

Але в другій половині XV ст. у Великому князівстві Литовському посилювалися централізація держави і перетворення шляхетського стану на закритішу спільноту. Розпочався перерозподіл земельної власності на користь шляхти: князів і панів. Унаслідок цього було зруйновано стару систему відносин, які базувалися на існуванні руських князівств. Руйнація старої системи оборони робила українські землі вразливішими до нападів зовнішніх ворогів.

Це швидко далося взнаки, і вже в 1482 р. Київ було захоплено і спалено військами Кримського ханства. Під час наступних нападів степовиків кордон відсунувся на північ. Як наслідок, Київ, Черкаси, Канів, Вінниця, Брацлав знову стали прикордонними містами, навколо яких жевріло життя. Центральний уряд Великого князівства Литовського виявився цілком безпорадним у створенні надійного захисту українських володінь на півдні. За таких умов з народної ініціативи сформувалася нова військова сила, яка мала взяти на себе захист кордону. Так на історичній арені з’явилося українське козацтво.

Уперше в писемних джерелах українські козаки згадуються в 1489 р. у «Польській хроніці» Марціна та Йоахима Бєльських.

Варто запам’ятати!

Козак (з тюркських мов) буквально — вільна військова людина на прикордонні. Козаками у татар звали степових вояків, які не визнавали владу хана.

Козак (гравюра з твору Касіяна Саковича «Вірші на жалісний погреб шляхетного лицаря Петра Конашевича-Сагайдачного, гетьмана війська його королівської милості Запорозького», 1622 р.)

Розгляньте гравюру. Чи такими козаки постають перед глядачами в сучасних фільмах/творах?

2. КОЗАЦЬКІ ЗИМІВНИКИ ТА ПОСЕЛЕННЯ

В історичних джерелах описується господарська діяльність військового люду, який мешкав на кордоні і був ядром формування українського козацтва.

Свідчать документи

З Люстрації Київського воєводства (1471 р.)

Село Водотиїн. А в тому селі дев’ять слуг кіньми служать, на війну ходили, сіно косили, став сипали. А один слуга дев’ятий службу служить з давнини за великого князя Вітовта...

Якими були заняття козаків, окрім військової справи?

Важливим джерелом доходів козацтва було уходництво — господарські справи поза межами поселень: полювання, мисливство, бортництво та особливо видобування солі на півдні. Такий тип господарства та небезпека з боку кочовиків спонукали засновувати у віддалених місцях не постійні поселення, а тимчасові — так звані зимівники.

Варто запам’ятати!

Зимівник — вид відокремленого тимчасового поселення, утвореного для уходницького господарства.

Відео «Побут козаків» («Козацька звитяга», тривалість 02 хв 39 с)

https://cutt.ly/EkC7Ma1

Козацький зимівник

Проведіть уявну екскурсію козацьким зимівником. Зверніть увагу на територію, кількість входів і будівлі.

Поступово чисельність козацтва, його активність у степах і відповідно концентрація зимівників зростала, що створювало умови для заснування на віддалених рубежах постійних укріплених поселень. На другу половину XVI ст. вся південна Київщина покрилася десятками укріплених містечок. З деяких таких містечок виросли міста, які існують в Україні й сьогодні.

3. ПЕРШІ СІЧІ

Ще у 90-х роках XV ст. згадуються люди, які «на Дніпрі стояли» і повідомляли в Черкаси про наближення татар. Як наслідок, вже у 1524 р. король Сигізмунд І Старий запропонував поселити на Дніпровських островах одну-дві тисячі козаків.

Достеменно відомою є фортеця, яка стала прообразом Січі. Це укріплення, збудоване на острові Мала Хортиця князем Дмитром (Байдою) Вишневецьким у 1556 р.

Запорозька Січ (історична реконструкція, Національний заповідник «Хортиця», м. Запоріжжя)

Віртуальний тур «Запорозька Січ»

https://cutt.ly/kkCXHne

Проведіть віртуальну екскурсію Запорозькою Січчю. Користуючись додатковими джерелами, опишіть призначення структурних елементів укріплення.

У 1557 р. цю фортецю на Малій Хортиці було зруйновано ворогами. Проте саме козацтво не розійшлося, а за короткий час самостійно заснувало новий укріплений центр — Томаківську Січ.

Варто запам’ятати!

Запорозька Січ — назва укріпленого поселення на Дніпровському острові. Була місцем зберігання козацьких клейнодів, канцелярії й артилерії. На Січі відбувалися великі ради козаків. Із Січі козаки йшли в похід і сюди поверталися.

Кіш у козаків — укріплена стоянка. Із часом кошем почали називати органи управління Запорозької Січі й полків.

4. КНЯЗЬ ДМИТРО ВИШНЕВЕЦЬКИЙ

Діємо: практичні завдання

Опрацюйте пункт 4 параграфа й відео про Дмитра (Байду) Вишневецького та виконайте дослідницький проект (карта пам’яті, тези до історичного портрета, опорна схема тощо) про його життя і діяльність.

Відео «Байда Вишневецький» (тривалість 05 хв 22 с)

https://cutt.ly/VkC5yAV

Князь Дмитро (Байда) Вишневецький належав до старовинного українського князівського роду з Волині. У 1551 р. Д. Вишневецький став старостою Черкас і Канева. Він розумів необхідність створення укріпленої бази південніше, за порогами на островах поблизу Хортиці. Спроба самостійно закріпитися на Малій Хортиці, незважаючи на початковий успіх, закінчилася невдало — у 1557 р. фортецю Д. Вишневецького за порогами зруйнували татари. Задля захисту руських земель від набігів Д. Вишневецький співпрацював з урядами Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Московії. Намагаючись домовитися, він певний час навіть служив Османському султану, а у 1563 р. втрутився у війну за молдовський престол. Проте місцеві бояри зрадницьки здали Д. Вишневецького в полон султану, який наказав стратити героя.

Дмитро Вишневецький (портрет XVIII ст.)

Історія життя і діяльності князя Д. Вишневецького, з одного боку, уособлювала поведінку української шляхти в XVI ст., коли українські князівства вже не існували, проте пам’ять про них ще була жива, а нащадки князівських родів активно впливали на розвиток краю. З іншого боку, як людина прикордоння Д. Вишневецький мав маневрувати поміж кількома державами, захищаючи інтереси свої і своїх підданих.

Діємо: практичні завдання

Прослухайте козацьку думу «В Цареграді на риночку». Визначте, якими рисами наділив народ Д. Вишневецького. Занотуйте й зачитайте в класі фрагменти твору, які підтверджують вашу думку.

https://cutt.ly/LnjvUtp

5. ЗАПОРОЗЬКА СІЧ - КОЗАЦЬКА РЕСПУБЛІКА

Запорозька Січ — унікальне явище в історії. Адже ця структура існувала без підтримки держави, а нерідко і проти волі держави, до якої вона належала. Навіть більше, під час Національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького саме Січ стала основою для відродження української державності.

Поміркуймо!

Поміркуйте й висловте припущення, хто і з яких причин прагнув долучитися до козацтва. Чи всіх охочих приймали на Січі? Як ви розумієте вислів «Січ — мати, а Великий Луг — батько»?

Кількість Запорозьких Січей досі невідома. Протягом двох століть місця, де розташовувалися Січі, постійно змінювалися.

На початковому етапі козаки сприймали Січ як сезонне місце збору. Тому обирали для свого таборування саме острови нижче порогів. Поступово, у міру зростання чисельності, сили козацтва та формування його організації, Січі перетворилися на сталі укріплені поселення.

Козацьке військо поділялося на курені, які відповідали тому чи іншому регіону України. Відтак існували київський, черкаський, канівський, чернігівський курені та ін. Очолював курінь отаман.

Над ним і на чолі всієї Січі стояв головний, або кошовий отаман. Він керував не сам, а за допомогою штабу, який складався з писаря, судді, осавула й інших.

Усі посади були виборні. Вибори відбувалися на козацькій раді раз на рік. Як правило, велику козацьку раду збирали на православне свято Покрову (у жовтні). Проте зібрати раду та провести вибори могли й позачергово, у разі війни чи інших особливих подій.

Онлайн-вправа «Уряд Запорозької Січі»

https://cutt.ly/Lb8QKJh

  • 1. Про що свідчить наявність виборних посад на Січі?
  • 2. Чи правильним є твердження істориків, що Запорозька Січ була демократичною республікою?

Варто запам’ятати!

Козацька рада — узагальнена назва зібрання козаків для вирішеннях певних питань.

Кошовий отаман — старшина, який керував кошем. Зазвичай цим терміном позначали керівника Запорозької Січі.

Гетьман — воєначальник, командувач козацького війська в поході.

Козацькі клейноди — символи влади на Січі.

Особливу роль у житті козацтва відігравали козацькі клейноди — відзнаки й атрибути влади козацької старшини. До клейнодів традиційно належали корогва (прапор), булава, бунчук, пернач, гербова печатка, литаври.

Діємо: практичні завдання

За допомогою додаткових джерел інформації дізнайтеся, у яких народів булава була символом влади та видом холодної зброї.

Булава гетьмана Пилипа Орлика, XVIII ст. (зберігається в Публічній бібліотеці м. Лінчопінг, Швеція)

ЗНАЮ МИНУЛЕ || ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ || ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Упорядкуйте хронологічну послідовність. Назвіть дати історичних подій цієї послідовності.

2. Перегляньте відео про козацькі клейноди й виконайте завдання: а) з’ясуйте, якими були на вигляд і як називалися козацькі клейноди; б) визначте, чому клейноди були особливою цінністю козацтва; в) дослідіть, як склалася доля козацьких клейнодів після завершення історії козацтва; г) розкажіть, що ви знаєте про козацький клейнод, назва якого зашифрована в ребусі.

Відео «Козацькі клейноди» («Козацька звитяга», тривалість 05 хв 22 с)

https://cutt.ly/ekC5aQ9

Обговорюємо в групі

1. Поясніть, у чому полягало значення козацтва як військової сили на прикордонні Великого князівства Литовського і Степу.

2. Поміркуйте, чому на Запорозькій Січі сформувалася саме республіка — демократична організація влади.

3. За допомогою додаткових джерел дізнайтеся, як змінювалося місце розташування Запорозької Січі протягом періоду її існування (1556-1775 рр.). Поміркуйте, що могло впливати на рішення козаків переносити Січ.

Мислю творчо

Уявіть, що козаки користувалися соціальними мережами, і на основі здобутих знань створіть ілюстровані інстаграм-історії про життя козаків.

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.

Запам’ятайте їх:

1489 р. — Перша письмова згадка про українських козаків

1556 р. — Заснування заснування фортеці-прообразу Запорозької Січі Дмитром (Байдою) ВишневецькимПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.