Історія України. 8 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Шановні восьмикласники й восьмикласниці!

Ми продовжуємо мандрівку історією України. Сподіваємося, що під час роботи із цією книжкою ви отримаєте задоволення від пізнання захопливого світу історії.

ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПІДРУЧНИКОМ

Навчальний матеріал підручника розподілений на розділи й параграфи, у кожному з яких для зручності виділені окремі пункти. Практичні заняття передбачають самостійну роботу учнів і учениць над ілюстраціями, текстом підручника й додатковим матеріалом, який можна знайти в бібліотеці й інтернет-мережі. Ваш учитель/ваша вчителька історії на практичних заняттях виступатиме як консультант/консультантка.

Перед кожним новим параграфом наведено запитання і завдання на повторення вивченого вами раніше. Вони допоможуть пригадати те, що полегшить вам ознайомлення з новим матеріалом.

Бажаємо вам успіхів!

§ 1. Вступ. Ранній Новий час в історії України

Пригадайте, які періоди історії України ви вивчали раніше. Які епізоди історії попередніх епох ви пам’ятаєте?

1. ЦИВІЛІЗАЦІЙНА СПАДЩИНА СЕРЕДНЬОВІЧЧЯ В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Діємо: практичні завдання

  • 1. Розгляньте шкалу часу і назвіть зображені на ній події, історичні пам’ятки та діячів історії Русі-України.
  • 2. Усно доповніть шкалу часу іншими визначними історичними подіями української історії періоду Середньовіччя.

Протягом IX — середини XIII ст. розвивалася давньоруська держава Русь-Україна із центром у Києві. За короткий історичний проміжок часу Русь-Україна перетворилася на могутню державу.

Згодом, за доби монгольської навали, центр державотворення Русі-України перемістився до Королівства Руського (XIII — середина XIV ст.).

Пригадайте й поясніть, яку роль в історії українських земель за доби Середньовіччя відіграли персонажі хмаринки. Про одного з цих діячів (на вибір) складіть коротку історичну довідку.

Особливості устрою давньоруської держави і зовнішньополітичні обставини призвели до її послаблення і розпаду. Тому протягом другої половини XIV-XV ст. українські землі увійшли до складу Королівства Польського, Великого князівства Литовського, Угорщини, Молдови, Московії. На території Криму існувало князівство Феодоро, а в 1440-х роках постало Кримське ханство.

Саме за неспокійної доби Пізнього Середньовіччя на історичну арену Європи вийшло українське козацтво. Ця нова суспільна верства зіграла вирішальну роль в українській історії XVI-XVIII ст.

Онлайн-вправа «Русь-Україна за доби Середньовіччя»

https://cutt.ly/vhVTqW2

Онлайн-вправа «Пам’ятки культури Русі-України»

https://cutt.ly/ChVTwFG

Виконайте онлайн-вправи й пригадайте події й пам’ятки культури історії Русі-України.

2. РАННЬОМОДЕРНА ДОБА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

На початку XVI ст. Європа впевнено вступила в Новий час — період прогресу та істотних зрушень у всіх сферах життя європейського суспільства.

Варто запам’ятати!

Новий час (або Модерна доба) — період в історії людства (кінець XV — початок XX ст.), протягом якого відбувся перехід від аграрно-ремісничої цивілізації до індустріального суспільства; період становлення сучасної європейської цивілізації.

Модерне суспільство поставало в жорсткому протистоянні із залишками середньовічних традицій. Недаремно історики говорять про «довге Середньовіччя», яке тривало майже до кінця XVIII ст. Тому в історії Нового часу виокремлюють два періоди: Ранній Новий час (Ранньомодерна доба) та власне Новий час (Модерна доба).

Діємо: практичні завдання

Працюючи з пунктом 2 параграфа, заповніть у зошиті схему «Характерні риси Ранньомодерної доби в Україні».

Українські землі за Ранньомодерної доби розвивалися особливим шляхом.

Продовжувачем державотворчих традицій виступало козацтво. Ідея побудови демократичного ладу втілилася в традиціях урядування Запорозької Січі та Конституції Пилипа Орлика 1710 р.

Тривала боротьба за збереження державності завершилася для українських земель драматично — наприкінці XVII ст. українські землі були поділені між Річчю Посполитою, Московією та Османською імперією.

Водночас Ранньомодерна доба в Україні позначилася поширенням передових європейських ідей. Наприкінці XVI - у першій половині XVII ст. були створені навчальні заклади європейського зразка: Острозька академія і Києво-Могилянський колегіум.

На хвилі боротьби за оновлення православної церкви та її збереження постала Українська греко-католицька церква, яка згодом стала духовним лідером у боротьбі за українське національне відродження.

У XVIII ст. з Європи в Україну прийшли ідеї Просвітництва. До сьогодні окрасами українських міст є архітектурні пам’ятки, збудовані в стилі українського бароко.

Поміркуймо!

Відомий український і американський історик Сергій Плохій у своїй праці запропонував образ України як «Брами Європи». Які особливості розвитку України за Ранньомодерної доби відповідають такому образу?

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію.

Запам’ятайте їх:

Кінець XV ст. — початок XX ст. — Період Нового часу в історії людства

Кінець XV — друга половина XVIII ст. — Ранньомодерна доба (Ранній Новий час)

Попередня
Сторінка
Наступна
Сторінка

ЗмістПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.