Історія України. 8 клас. Щупак

Історія України. 8 клас. Щупак

Ми продовжуємо мандрівку історією України. Сподіваємося, що під час роботи із цією книжкою ви отримаєте задоволення від пізнання захопливого світу історії.

§ 1. Вступ. Ранній Новий час в історії України

Розділ 1. Землі України у складі Речі Посполитої (XVI — перша половина XVII ст.)

§ 2. Українські землі у складі держав Європи й Азії в першій половині XVI ст.

§ 3. Люблінська унія і її вплив на українське суспільство. Об’єднання більшості українських земель у складі Речі Посполитої

§ 4. Соціально-економічне становище українських земель у XVI ст.

§ 5-6. Церковні та релігійні проблеми в Україні XVI ст.

§ 7. Берестейська церковна унія 1596 року і її наслідки

§ 8. Церковне життя в Україні першої половини XVII ст.

§ 9-10. Культурне життя на українських землях у XVI — першій половині XVII ст.

§ 11-12. Практична робота «Повсякденне життя і світогляд різних станів українського суспільства». Узагальнення з розділу 1

Розділ 2. Становлення козацтва (XVI — перша половина XVII ст.)

§ 13. Походження українського козацтва. Дмитро Вишневенький. Запорозька Січ

§ 14. Реєстрове козацтво. Козацькі повстання кінця XVI ст.

§ 15. Походи козаків першої чверті XVII ст. Петро Конашевич-Сагайдачний

§ 16. Козацько-селянські повстання 20-30-х років XVII ст. «Ординація Війська Запорозького»

§ 17-18. Практична робота «Соціальна організація, побут і військова майстерність українського козацтва». Узагальнення з розділу 2

Розділ 3. Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст.

§ 19. Передумови Національно-визвольної війни. Богдан Хмельницький

§ 20-21. Козацько-кримський союз. Події 1648-1649 рр. Зборівський договір

§ 22. Події 1650-1651 рр. Битва під Берестечком. Білоцерківський договір. Іван Богун

§ 23. Битва під Батогом. Молдовські походи. Облога Жванця

§ 24. Українська козацька держава — Військо Запорозьке

§ 25. Зовнішня політика козацької держави: у пошуку союзників

§ 26. Українсько-московський договір 1654 р.

§ 27. Воєнно-політичні події 1654-1657 рр. Віденське перемир’я. Українсько-шведсько-трансильванський союз

§ 28-29. Практична робота «Національно-визвольна війна українського народу середини XVII ст. в історичних джерелах». Узагальнення з розділу 3

Розділ 4. Козацька Україна наприкінці 50-х років XVII — на початку XVIII ст.

§ 30. Іван Виговський. Гадяцька угода. Українсько-московська війна. Конотопська битва

§ 31. Початок Руїни. Юрій Хмельницький. Розкол Гетьманської держави

§ 32. Павло Тетеря та Іван Брюховецький. Андрусівське перемир’я

§ 33. Петро Дорошенко. Спроби об’єднання Лівобережної і Правобережної Гетьманщини. Дем’ян Многогрішний

§ 34. Іван Самойлович. Чигиринські походи. Бахчисарайський мир. «Вічний мир». Мирні угоди

§ 35-36. Правобережне козацтво. Заселення і розвиток Слобідської України. Слобідські козацькі полки. Запорозьке козацтво. Іван Сірко

§ 37. Гетьманщина за часів Івана Мазепи

§ 38. Пилип Орлик і його Конституція. Ліквідація козацтва на Правобережній Україні

§ 39. Церковне життя. Освіта. Наукові знання. Архітектура. Образотворче мистецтво

§ 40-41. Практична робота «Руїна — кризове явище в історії України». Узагальнення з розділу 4

Розділ 5. Українські землі у 20-90-х роках XVIII ст.

§ 42. Імперський наступ на автономію Гетьманщини

§ 43. Відродження гетьманства. Данило Апостол. Правління гетьманського уряду. Нова Січ

§ 44. Ліквідація гетьманства і козацького устрою в Україні. Підкорення Кримського ханства Росією

§ 45. Правобережна Україна. Землі Західної України у 20-90-х роках XVIII ст.

§ 46-47. Поділи Речі Посполитої. Зміни у становищі Правобережної України та західноукраїнських земель

§ 48. Розвиток культури у 20-90-х роках ХVIII ст.

§ 49-50. Практична робота «Суспільно-політичне життя на українських землях у XVIII ст.». Узагальнення з розділу 5

§ 51-52. Історія України в контексті епохи Раннього Нового часу. Внесок України у формування європейської цивілізації