Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 6 клас. Щупак

У цьому році ви будете вивчати людину та її місце у спільноті інших людей, визначати місце родини в житті окремої особистості й усього суспільства, досліджуватимете власну історію. Ви дізнаєтесь, як виникла сім’я та які історичні форми вона має, чому міста є основою цивілізації, як зароджувалися громади, які форми держави й управління існують сьогодні та як вони виникали.

Розділ І. Людина і сім’я

§ 1. Вступ. Людина як соціальна істота

§ 2. Людина і сім'я. Зародження родини та її історичні типи

§ 3-4. Розвиток людини у сім'ї. Життєві цінності

Розділ ІІ. Я і моя історія

§ 5. Родина і родинна традиція

§ 6. Генеалогія — родовід людини

§ 7. Родинна пам'ятка. Родинна хроніка. Джерела історії роду

§ 8. Практичне заняття: «Історія мого роду»

§ 9. Урок-узагальнення та контролю за темами: «Вступ», «Людина і сім'я», «Я і моя історія»

Розділ ІІІ. Міста і села в історії

§ 10. Кочів'я та городище. Село та селище

§ 11. Кочовий та осілий способи життя

§ 12. Фортеця. Замок. Палац

§ 13. Місто — основа цивілізації. Урбанізація

§ 14. Міста-держави Cтародавнього світу

§ 15. Середньовічні міста

§ 16. Міста в історії України

§ 17. Сучасне місто. Мегаполіси

§ 18. Практичне заняття: «Досліджуємо міста: вік, назва, символіка»

§ 19. Урок-узагальнення та контролю за темою: «Міста і села в історії»

Розділ ІV. Зародження і розвиток людських громад

§ 20. Громада. Зародження громад в історії

§ 21. Історичні типи громад

§ 22-23. Самоврядування громад. Сучасна міська (сільська) громада

§ 24. Громадська організація

§ 25. Шкільна громада

§ 26. Практичне заняття: «Я у громаді»

§ 27. Урок-узагальнення та контролю за темою «Зародження і розвиток людських громад»

Розділ V. Розвиток людського господарства

§ 28. Праця і господарство. Економіка

§ 29. Привласнювальне господарство

§ 30. Відтворювальне господарство

§ 31. Суспільні поділи праці

§ 32. Натуральне і товарне господарства

§ 33. Становлення ринкової економіки

§ 34. Фізична й розумова праця

§ 35. Промисловий переворот. Індустріалізація

§ 36. Постіндустріальна економіка

§ 37. Практичне заняття: «Економіка в повсякденному житті»

§ 38. Урок-узагальнення та контролю за темою «Розвиток людського господарства»

Розділ VI. Історія повсякдення. Традиції та виховання впродовж історії

§ 39. Повсякдення людини протягом історії

§ 40. Одяг і мода в історії людства

§ 41. Системи харчування. Раціон

§ 42. Житло й архітектура

§ 43. Традиції і свята

§ 44. Медицина і здоров’я. Епідемії

§ 45. Фізична культура і спорт

§ 46. Наука і техніка в історії людства

§ 47. Освіта і виховання

§ 48. Школи й університети

§ 49. Практичне заняття: «Повсякдення, традиції та звичаї народів світу»

§ 50. Урок узагальнення та контролю за темою «Історія повсякдення. Традиції та виховання впродовж історії»

Розділ VІI. Суспільство в історії

§ 51. Суспільство та соціальні групи

§ 52. Суспільні відносини. Цінності та норми

§ 53. Соціальний статус. Влада

§ 54. Країна. Народ

§ 55. Етнос і нація

§ 56. Символи нації. Солідарність. Патріотизм. Націоналізм

§ 57. Політика. Держава

§ 58. Монархія. Монархи в історії. Імперія

§ 59-60. Республіка. Парламент. Уряд. Президент. Суд. Політичні партії

§ 61. Конституція. Закон. Демократія

§ 62. Історія українського державотворення

§ 63-64. Релігія в житті суспільства. Релігійні громади. Світові релігії

§ 65. Людство. «Ми» і «вони». Образ «іншого». Культура

§ 66. Гендер. Шовінізм. Расизм. Дискримінація. Толерантність

§ 67. Глобалізація. Сталий розвиток. ООН та Європейський Союз

§ 68. Практичне заняття: «Суспільство і держава»

§ 69. Урок-узагальнення: «Суспільство в історії і сучасності. Моє місце в суспільстві»

§ 70. Узагальнення за курсом