Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 9. Історико-географічний регіон

Що таке історична карта? Які види карт ви знаєте? Яку інформацію можна дізнатися, працюючи з історичною картою? Що таке історичний простір?

Розгляньте історичну карту. Пригадайте символи, які використовують для позначення: місця битв, напрямків воєнних походів, державних кордонів.

1. ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ РЕГІОНИ УКРАЇНИ

Діємо: практичні завдання

Визначте головні відмінності між адміністративно-територіальним устроєм країни й історико-географічними регіонами.

Ви вже знаєте особливості адміністративно-територіального устрою нашої держави. Україна складається з Автономної Республіки Крим, двох міст, що мають особливий статус (Київ і Севастополь) та 24-х областей. Територію України поділяють також на історико-географічні регіони. Вони створювалися під впливом різних чинників: історичних, етнічних, географічних, кліматичних. Згодом змінювалася чисельність населення історико-географічних регіонів, їхні назви та кордони. Кожний з регіонів має свою історію, звичаї і традиції, особливості повсякденного побуту й господарського життя.

Варто запам’ятати!

Адміністративно-територіальний устрій — поділ країни на окремі адміністративно-територіальні одиниці.

Історико-географічний регіон — територія, яка за історичною долею та особливостями господарської діяльності населення, культурою і традиціями населення є унікальною і самобутньою.

Історико-географічні регіони не мають чітких меж і територіально не збігаються з сучасними адміністративними областями України. Виокремлюють такі історико-географічні регіони: Буковина, Волинь, Галичина, Донщина, Закарпатті , Запоріжжя , Північне Причорномор’я, Поділля, Сіверщина, Слобожанщина, Таврія.

Галичина — історико-географічний регіон України, що включає території Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Назва «Галичина» походить від древнього міста Галич.

Волинь — історико-географічний регіон України. Охоплює території сучасних Волинської, Рівненської областей і північної частини Хмельниччини. Вважається, що назви історико-географічного регіону походить від назви давнього міста Волинь або однойменної фортеці.

ІСТОРИКО-ГЕОГРАФІЧНІ ЗЕМЛІ УКРАЇНИ

• Назвіть історико-географічні регіони України й визначте за картою їхнє географічне положення. Поміркуйте, як створювалася самоназва історико-географічних регіонів.

Закарпаття — історико-географічний регіон України, розташований на схилах Карпатських гір, через що дістав таку назву. Нині включає територію Закарпатської області.

Слобожанщина — історичні землі сучасних Харківської та Сумської областей України. Походить від слова «слобода», що означає «поселення» або «вільна земля».

Сіверщина — історичні землі сучасних Чернігівської та Сумської областей України. Бере назву від східнослов’янського союзу племен — сіверян.

Наддніпрянщина — історико-географічний регіон України. Включає землі сучасних Київської, Черкаської, Полтавської областей України. Бере назву від р. Дніпро.

Буковина — історико-географічний регіон між р. Дністер і верхньою течією р. Прут і р. Серет. Охоплює землі сучасної Чернівецької області. Назва походить від слов’янського слова «бук», оскільки землі були густо вкриті буковими лісами.

Донщина — історико-географічний регіон на південному сході України. Включає землі сучасної Луганської та Донецької областей України.

Північне Причорномор'я — історико-географічний регіон на півдні України. Охоплює землі сучасних Одеської, Миколаївської та Херсонської областей.

Поділля — історико-географічна область, що включає території сучасних Вінницької, Хмельницької та частини Тернопільської областей України. Назва походить від слів «по» та «діл» (нижня частина; поселення, що розташовані в річкових долинах).

2. НАБУВАЄМО ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК

Діємо: практична хвилинка

Розгляньте карту. Знайдіть і виправте помилки на ній. Користуючись політико-адміністративною картою України, назвіть історико-географічні регіони України й адміністративні області, які вони охоплюють.

Історична вікторина

Перевірте, як ви засвоїли матеріал останніх уроків. Дайте відповіді на запитання.

1. Назвіть сучасні області України.

2. Назвіть держави-сусіди України.

3. Які області розташовані на заході, сході, півночі, півдні та в центральній частині України?

4. Назва якого історико-географічного регіону пов’язана з буковими лісами?

5. Укажіть історико-географічний регіон, чия назва пов’язана з назвою річки.

6. Укажіть історико-географічний регіон, пов’язаний із самоназвою східнослов’янських племен.

7. Укажіть історико-географічний регіон, пов’язаний з горами.

8. Назвіть історико-географічний регіон, що включає території сучасних Волинської та Рівненської областей.

9. Назвіть історико-географічний регіон, що включає території сучасної Вінницької і Хмельницької областей.

10. Назвіть історико-географічний регіон, у якому ви живете.

3. ЧИТАЄМО Й АНАЛІЗУЄМО КАРТУ

Діємо: практична хвилинка

Користуючись картою світу, назвіть, які держави розташовані на кожному материку. На якому материку їх найбільше? Заповніть у зошиті таблицю: запишіть два-три приклади країн кожного материка.

ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ

Євразія

Європа

Північна Америка

Південна Америка

Африка

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

І. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Дайте визначення поняття «історико-географічний регіон».

2. Назвіть історико-географічні регіони України.

3. Як пов’язані між собою адміністративно-територіальний устрій та історико-географічний регіон?

ІІ. Обговоріть у групі

1. Які обставини могли впливати на утворення історико-географічних регіонів України?

2. Що спільного, а відмінного мають історико-географічні регіони України?

3. Як пов’язані між собою історико-географічні регіони й особливості побуту і традицій їхнього населення?

ІІІ. Мислю творчо

Уявіть, що ви працюєте в туристичній агенції і вам доручили презентувати її екскурсійні маршрути історико-географічними регіонами. Підготуйте буклет, презентацію, доповідь, портфоліо (на вибір) про регіон, у якому ви живете.

Свою роботу представте в класі.

Орієнтовний план презентації:

1. Назва історико-географічного регіону.

2. Географічне розташування на карті України.

3. Історична довідка.

4. Традиції та звичаї жителів краю.

5. Культурні та природні об’єкти, які варто відвідати.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.