Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 8. Історичний простір та історична карта

Що ми називаємо географічним простором Землі й легендою карти? Які є види карт та яке їхнє значення? Як працювати з історичною картою?

1. ЯК ЗМІНЮВАЛИСЯ УЯВЛЕННЯ ПРО ІСТОРИЧНИЙ ПРОСТІР І КАРТУ?

Відображення історичного простору здійснюється графічно на історичній карті. Досліджуючи карту, ми отримуємо інформацію про історичні події та процеси, що відбувалися впродовж певного часу на конкретній місцевості.

Розшифруйте ребус. Яке поняття в ньому закодоване? Дайте визначення цього поняття.

Діємо: практична хвилинка

Простежте зміни в зображенні України на картах упродовж історії. Поміркуйте, що впливало на ці процеси. Як цю інформацію можна використати під час дослідження історії нашої країни?

Картографічні зображення українських земель з’явилися ще за первісних часів. Зокрема, цінною знахідкою є карта зі стоянки Межиріч на Черкащині. На ній чітко простежується місцевість із річкою, рослинами та житлами. Це дає змогу сформувати уявлення про навколишній світ наших давніх пращурів.

Карта зі стоянки Межиріч (первісні часи)

Відомості про українські землі є на старовинних рукописних картах. Зокрема, на карті давньогрецького вченого Птоломея, яка була створена близько 150 р. до н. е. Вона дійшла до наших днів зі змінами, які вносили пізніше.

Карта Птоломея (близько 150 р. до н. е.)

Українські території від Дніпра на схід і на південь Чорного й Азовського морів вперше зображені на морській навігаційній карті Чорного моря, яку склав італійський учений Агнесе Баттіста в XVI ст. На ній позначено країни, які мали вихід до сучасних Азовського та Чорного морів, порти і населені пункти, що розташовані на землях сучасної України.

Навігаційна карта Чорного й Азовського морів Агнессе Баттіста (XVI ст.)

У XVII ст. французький інженер-картограф Гійом Левасер де Боплан уклав першу детальну карту України. Науковець лишив також цінні записи про український народ, його традиції та звичаї, особливості побуту та господарства. Вони увійшли до книжки «Опис України», виданої у Франції в 1651 р. У Києві у 2000 р. було випущено факсимільне (наближене до оригіналу) видання цієї карти.

Карта України Гійома Левасера де Боплана (XVII ст.)

Варто запам’ятати!

Історична карта — графічне зображення суспільних явищ, які відбувалися на конкретній місцевості впродовж певного часу.

2. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ НА КАРТАХ

Діємо: практична хвилинка

1. Розгляньте історичні карти на с. 47. Визначте ключові зміни, які відбувалися на українських землях упродовж різних часів. Складіть коротку розповідь про історичні процеси та явища, відображені на картах. Розташуйте карти в хронологічній послідовності.

2. Опрацюйте легенди карт. Яку інформацію можна дізнатися, якщо вмієш «читати» карту?

3. Поміркуйте, чому французький географ Жан-Жак Елізе писав: «Історія є географією в часі, а географія — історією в просторі».

Діємо: практична хвилинка

Об’єднайтеся в пари та визначте, що спільного, а що — відмінного між історичними й географічними картами. Заповніть порівняльну таблицю.

Характеристика

Географічна карта

Історична карта

Відмінне

Зміст легенди карти

Зображені об’єкти

Спільне

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

І. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Дайте визначення поняття «історична карта».

2. Назвіть найвідоміші карти, на яких упродовж історії відображувалися землі сучасної України

3. Як пов’язані між собою історичний простір й історична карта?

ІІ. Обговоріть у групі

1. Які обставини могли впливати на зміну кордонів українських земель упродовж історії?

2. Які історичні процеси відбувалися на українських землях у часи:

  • а) Київської держави за Володимира Великого та Ярослава Мудрого;
  • б) Галицько-Волинської держави (Королівства Руського).

ІІІ. Мислю творчо

Оберіть в навчальному атласі історичну карту і складіть розповідь про відображені на ній події. Скористайтеся легендою. Знайдіть інформацію про ці події в інших джерелах і визначте, чи достатньо відомостей про них містить ця карта.

Інформація за історичною картою

Інформація за іншими джереламиПідтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.