Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 7. Географічний простір Землі. Як навколишнє середовище впливає на людину?

Пригадайте, що вивчає наука «історія». З яких періодів вона складається? Поміркуйте, які науки допомагають історикам вивчати минуле? Чому знання історії є важливими для суспільства?

1. ЩО МИ НАЗИВАЄМО ПРОСТОРОМ?

Будь-які подія, процес, явище існують в просторі та часі. Саме цим пояснюється тісний взаємозв’язок між двома самостійними науками: географією — наукою, що вивчає ландшафт поверхні Землі, та історією — наукою, що вивчає минуле людства.

Варто запам’ятати!

Історичний простір — місце, де відбувалися історичні події.

Географічний простір — земний простір, конкретна місцевість на карті.

Карта піратів (сучасна реконструкція)

Спробуйте «прочитати» піратську карту. Яку інформацію за нею можна дізнатися?

Діємо: практична хвилинка

Прочитайте текст і сформулюйте до нього «сім магічних запитань».

Історичні події відбуваються не лише в конкретному часі, а й в певному місці. Ми пам’ятаємо, де й коли святкували власний день народження, як відпочивали влітку, куди планували поїхати разом з однокласниками та однокласницями на канікулах. Отже, історія тісно пов’язана з хронологією — наукою про час, географією — наукою, що вивчає простір. Поєднання цих знань дає можливість детально відстежувати місце, де відбувалися події, визначати напрямки військових походів полководців, досліджувати шляхи експедицій видатних мореплавців. Для їх відображення люди почали створювати карти.

Варто запам’ятати!

Карта — зменшене зображення земної поверхні, окремих частин світу, країн, міст.

Спочатку карти були недосконалими, тож це значно ускладнювало орієнтацію на місцевості. Людина створювала карти тієї території, де вона проживала, займалася господарською діяльністю, позначаючи гори, річки, важливі події.

Згодом уявлення людини про світ розширювалися, суспільство відкривало нові континенти, навчилося точніше відтворювати місцевість, розробило систему умовних позначень, які використовувалися для відображення географічних об’єктів та історичних подій на картах.

Сучасні карти науковці поділяють на дві великі групи — загальногеографічні й тематичні. Перші відображають основні елементи місцевості: рельєф, населені пункти, кордони, шляхи сполучення, річки, озера, моря і океани. До тематичних карт можна віднести політичні (визначають сучасні держави та їхні кордони); синоптичні (спеціальні карти, на основі яких складають прогнози погоди); історичні (відображають історичні події та явища); туристичні (включають об’єкти архітектури й мистецтва, туристичні маршрути) та ін.

У минулому кордони держав не мали чітко визначеної лінії та були дещо умовними. Їх визначали за перехрестями торговельних шляхів, мурами, фортецями й валами. Переважно кордони були умовною лінією, позначеною на папері. Згодом вони набули офіційного значення. Так з’явилося поняття державний кордон.

Варто запам’ятати!

Державний кордон — лінія, що визначає межі держави.

2. ЯКІ ІСНУЮТЬ КАРТИ

Ви вже дізналися, що сучасні карти поділяються на загальногеографічні й тематичні. Працюючи з ними, дуже важливо навчитися розрізняти їх за видами та призначенням.

Діємо: практична хвилинка

Розгляньте карти на с. 39-40. Поміркуйте, що між ними спільного, а що — відмінного. Висловте припущення щодо їх призначення.

Поміркуймо!

Поясніть значення вислову письменника Рея Бредбері: «Наскільки люди люблять карти! А чому? Тому, що там, на них, можна доторкнутися рукою до півночі, півдня, сходу та заходу».

3. ЩО ТАКЕ ЛЕГЕНДА КАРТИ

Умовні позначення до карти з їхніми поясненнями називають легендою карти. Важливо уважно ознайомитися з легендою та усіма написами на карті, щоб «прочитати» інформацію, відображену на ній. Назва карти «повідомляє», яким і сторичним подіям, періоду, явищам, процесам вона присвячена.

Потрібно уважно вивчити легенду карти, адже вона «розшифровує» умовні позначення, використані на самій карті. Ознайомитися з позначеними на ній назвами держав, племен, населених пунктів та їхнім географічним розташуванням. Інколи в картах можуть міститися скорочення. Опрацювавши карту, можна стисло записати інформацію у зошиті й доповнити навчальний матеріал, що розміщений у підручнику або іншому джерелі інформації.

Діємо: практична хвилинка

Уважно розгляньте карту. Назвіть її елементи. Складіть пам’ятку для роботи з історичною картою.

4. ВЧИМОСЯ ПРАЦЮВАТИ З КАРТОЮ

За допомогою карти можна дізнатися чимало корисної інформації про географічне розташування нашої держави, країн-сусідів, природні умови. Карти постійно оновлюються. Наприклад, на сучасній карті України останні зміни були внесені на підставі перейменування населених пунктів через політику декомунізації.

Декомунізація — процес позбавлення наслідків радянської комуністичної ідеології. Проявляється, зокрема, у зміні назв населених пунктів.

АДМІНІСТРАТИВНА КАРТА УКРАЇНИ

Діємо: практична хвилинка

Користуючись адміністративною картою України, доповніть речення.

1. Столицею України є місто ____. Воно розташовується у ____ частині нашої держави та межує з ____, ____, ____ областями України, а також Республікою ____.

2. На півдні України розташовуються ____, ____, ____, ____області, а також Автономна Республіка Крим. Наша держава має вихід до ____ та ____ морів.

3. Країнами-сусідами України є: ____, ____, ____, ____, ____, ____, ____.

4. Ми живемо в ____ області. Вона розташована на ____ України та межує з ____.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

І. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Дайте визначення понять: карта, державний кордон, легенда карти. Поясніть, як вони взаємопов’язані між собою.

2. Які існують різновиди карт? У чому їхня особливість?

3. Що спільно й відмінного між географічним та історичним простором?

4. Користуючись картою «Україна в Європі», назвіть країни-сусіди сучасної України, визначте їхнє географічне положення відносно нашої держави.

УКРАЇНА В ЄВРОПІ

ІІ. Обговоріть у групі

1. Як навколишнє середовище впливає на людину? У чому полягає взаємозв’язок між природою та простором?

2. Яку інформацію можна отримати, працюючи з історичною картою? Чи може вона замінити матеріал підручника?

ІІІ. Мислю творчо

Створіть карту вигаданої держави. Намалюйте її обриси (державні кордони), вкажіть столицю, адміністративний устрій (області, райони, громади тощо), з якими країнами межує, чи має вихід до моря або океану, які народи живуть на її території. Розробіть умовні позначення, оформіть легенду карти. Свою роботу презентуйте в класі.