Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 4. Періодизація історії

Пригадайте, що таке календарний та історичний час. Які особливості відліку історичного часу в різних народів вам відомі?

1. ЗВ’ЯЗОК ПЕРІОДИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ З ІСТОРИЧНИМ ЧАСОМ. КРИТЕРІЇ ДЛЯ ВИОКРЕМЛЕННЯ ІСТОРИЧНИХ ПЕРІОДІВ

Упродовж всього історичного розвитку людське життя змінювалося. За первісних часів люди навчилися використовувати вогонь, згодом — обробляти землю і приручили тварин, так з’явилися землеробство і скотарство, пізніше почали будувати замки й міста, а далі — конструювати літаки, космічні ракети, комп’ютери. Тобто історія в різні часи мала свої особливості, свій рівень розвитку людини та всього суспільства.

Життя людини також поділяють на етапи: дитинство, юність, молодість, зрілість, старість. На кожному етапі людина різна й неповторна. Так і в історії. Для зручності вчені розділили історію людства на періоди. Виникла періодизація історії — загальноприйнятий поділ всієї історії людства на певні проміжки часу, з урахуванням особливостей кожного етапу (періоду).

Варто запам’ятати!

Історична періодизація — поділ історії на певні періоди, що є історичними етапами суспільного або культурного розвитку країн і народів та характеризуються визначними подіями, явищами або процесами.

Поміркуймо!

Як ви вважаєте, навіщо історію поділили на певні періоди? Поміркуйте, чи мають різні країни, народи власну періодизацію своєї історії.

Періодизація історії тісно пов’язана з історичним часом й осмисленням його змісту. Щоб виокремити кожний період, дослідники зазвичай відштовхуються від конкретних історичних дат. Наприклад, на думку вчених, найдавніший період в історії людства тривав від часу появи первісних людей на Землі (близько 2 — 2,5 млн років до н. е.) до утворення держави Давній Єгипет (близько 3 000 р. до н. е.).

Варто запам’ятати!

Історична дата — точний календарний час історичної події.

Критеріями для виокремлення історичних періодів також можуть різноманітні явища, форми господарювання, мислення, ідеології тощо. Обраний для періодизації критерій має відображати особливості історичного періоду, розкривати його зміст.

Розгляньте періодизацію давньої (первісної) історії людства. Які критерії, на вашу думку, було обрано для її створення?

2. ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ

Ми вже з’ясували, що історія України є частиною загальноєвропейської та світової історії. Тому й періодизація всієї історії людства та історії України має спільні риси. Науковці розділили світову історію на чотири великі періоди: Стародавній світ, Середньовіччя, Нова історія (Ранній Новий час і Новий час) і Новітня історія.

Зіскануйте QR-код та виконайте онлайн-вправу «Періодизація історії».

Поміркуйте, чому історію людства поділяють саме на такі періоди. Висловіть припущення, які події стали визначними в історії кожного з періодів.

Діємо: практична хвилинка

За допомогою хмаринки слів і вчителя/вчительки усно виправте помилки в таблиці «Періодизація всесвітньої історії». Доповніть її іншими історичними подіями.

Періодизація всесвітньої історії

Історичний період

Часові (хронологічні) межі періоду

Події

Первісність

Поява людини — 3 тис. р. до н. е.

Перша і Друга світові війни, утворення незалежних держав

Стародавній світ

1914 р. — сьогодення

Великі географічні відкриття, церковна реформація, формування абсолютних монархій, індустріальна революція

Середні віки

476-1492 рр.

Поява первісних людей, виникнення землеробства та скотарства, Велике переселення народів

Новий час

1492-1914 рр.

Поява держави в Єгипті, існування цивілізацій у Греції та Римі, падіння Західної Римської імперії

Новітній час

3 тис. р. до н. е. — 476 р. н. е.

Поява перших держав у Європі, феодальне суспільство, рицарство

Упорядкувати історію України вперше спробував відомий український історик Михайло Грушевський. Схему, яку розробив М. Грушевський, згодом доповнили та змінили. Сьогодні найбільш відомою є періодизація, що поділяє всю історію України (за зразком всесвітньої історії) на чотири періоди. В основу такої періодизації покладено хронологічний принцип:

 • Стародавня історія України (близько 1 млн років тому — до V ст.) — охоплює період від появи первісної людини на теренах України до Великого розселення слов’ян і виникнення перших слов’янських державних утворень;
 • Середньовічна історія України (від V ст. до XV ст.) — період від утворення міста Києва і заснування Давньоруської держави до початку потрапляння українських земель до складу іноземних держав;
 • Історія України Нового часу (XV—XIX ст.) — охоплює період існування на українських землях Козацької держави, входження українських земель до складу Російської та Австрійської імперій;
 • Новітня історія України (XX ст. і до сьогодення) — ознайомлює з історією подій від 1900 р., з Першою та Другою світовими війнами, входженням України до складу СРСР і періодом незалежності.

Проте, звісно, така періодизація не єдина й дискусійна, адже досі єдиних критеріїв і підходів щодо визначення періодів в українській історії не вироблено. Наприклад, досить популярною є періодизація, яка ґрунтується на етапах формування української державності:

 • Стародавня історія України — до VI ст.;
 • Середньовіччя — період існування України-Русі, Галицько-Волинської держави та Русько-Литовського князівства (VI — XV ст.);
 • Ранньо-новітня історія України — існування Української козацької держави (XVI—XVIII ст.);
 • Українські землі у складі Російської та Австрійської імперій — XIX ст.;
 • Період Української революції — 1917-1921 рр.;
 • Період радянської України (1921-1991 рр.);
 • Період незалежної України (1991 р. — до сьогодення).

Розгляньте подані ілюстрації та підписи до них. Установіть, до яких історичних періодів історії України вони належать.

Діємо: практична хвилинка

Скористайтеся QR-кодом і за допомогою шаблону і матеріалів параграфа заповніть таблицю «Періодизація історії України».

Розгляньте ілюстрації. Поміркуйте, які історичні періоди вони ілюструють. Запропонуйте свої ілюстрації - «іконки» для характеристики основних історичних періодів.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

І. Знаю й систематизую нову інформацію

Розгадайте ребуси. Які періоди історії України в них зашифровані?

ІІ. Обговоріть у групі

Об’єднайтеся у дві групи. Зіставте періодизацію всесвітньої історії та історії України. Чим вони схожі, а чим — відрізняються?

ІІІ. Мислю творчо

1. Уявіть себе дослідником/дослідницею, що вивчає історію своєї родини. Запропонуйте періодизацію вашої «сімейної історії» за різними критеріями.

2. За схемою спробуйте розповісти історію уявної сім’ї. Доповніть схему власними «ілюстраціями».