Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 32. Навіщо потрібна історія

Поміркуйте, чому нас може навчити минуле. Які прислів’я про цінність часу вам відомі? Про що свідчать ці прислів’я?

Біда помучить і мудрості научить.

Година вранці варта двох увечері.

Диму без вогню не буває.

Краще пізно, як ніколи.

Менше говори — більше почуєш.

1. ІСТОРИЧНА ЗАКОНОМІРНІСТЬ І ВИПАДОК

Історія як будь-яка наука повинна мати свої закони. Чи існують історичні закони? Це питання завжди хвилювало істориків. В різні історичні епохи відповідали на нього по-різному. Епоха Просвітництва визнавала існування цих законів. Під час революційних потрясінь учені замислювалися про сенс того, що відбувається в історії. Проте, час минав, вчені досліджували те, що відбувалося з людством. І, аналізуючи, доходили висновку, що розвиток людства на відміну від розвитку природи не підкоряється чітким законам, а відбувається скоріше за певними правилами, які проявляються або як історична закономірність, або як випадок.

Діємо: практична хвилинка

Розгляньте діаграму приросту населення з 8000 до н.е. до 2300 р. у якому році відбувся значний приріст населення? Поміркуйте, які наслідки це могло спричинити?

У чому проявляється історична закономірність? У XVIII ст. людей на Землі стало більше. Це привело до того, що люди шукали місце для життя. Таким чином «білі плями» на Землі були заселені людьми. Подивіться на діаграму. Уявіть, що ви історики, які досліджують історію і перебувають у 1985 р. Ми можемо спрогнозувати, до чого призведе збільшення людей на планеті, якщо, за сто років з 1800 по 1900 населення збільшилося на 656 000, натомість з 1900 по 1985 рік збільшилося на 3 млрд і прогнозується на 2000 рік досягти 6 млрд?

Зокрема вчені-історики встановили, що кліматичні зміни та збільшення кількості населення призводять до того, що населення, яке мешкає в селі, переїжджає в міста. Проте роботи не знаходить і починаються страйки, революції, зміни уряду.

Варто запам’ятати!

Історична закономірність — об’єктивно існуючий, необхідний, що постійно відтворюється в просторі й часі зв’язок явищ суспільного життя.

Отже, історики визначають, що будь-яке явище має причину. Визначити її — означає відповісти на запитання: «Чому це сталося!». Причина, своєю чергою повинна доповнюватися передумовами, які відповідають на запитання: «Які умови зробили подію можливою?» Коли причини й передумови складаються, знаходиться привід, який запускає події. Будь-яка подія має результат і наслідки.

Розгляньте схему. Пригадайте події, які ви вже вивчали на уроках історії. Знайдіть до кожної події передумови, причини, привід, результат і наслідки. Чому, на вашу думку, ці події спричинили саме такі наслідки?

Історичні закономірності реалізуються в певних умовах, і з урахуванням історичних випадковостей.

Діємо: практична хвилинка

Прочитайте про випадковості, які змінили світ. Створіть колаж, який ілюструє наслідки, які відбулися завдяки випадковостям.

У 2002 році затонув нафтовий танкер «Престиж». Помилки команди призвели до екологічної катастрофи, загинуло близько 300 тис. птахів, матеріальний збиток склав 5,7 млдр доларів США.

Нафтовий танкер «Престиж»

Вчений Олександр Флемінг не дуже дотримувався порядку. Йдучи у відпустку, він залишив стафілококи в лабораторній чашці на два тижні. Весь цей час у лабораторію ніхто не заходив, і коли Флемінг повернувся, чашки були заповнені цвіллю, а стафілококи померли. Так випадково був відкритий антибіотик пеніцилін — і люди перестали гинути від цілого ряду бактеріальних інфекцій.

Олександр Флемінг

У 1888 р. в французькій газеті була опублікована стаття «Торговець смертю мертвий», в якій йшлося про смерть Альфреда Нобеля. Ця публікація була помилковою, тому що в одній з лікарень Канн помер не Альфред, а його рідний брат Людвіг. Прочитавши некролог, винахідник динаміту Альфред Нобель замислився про те, яким він залишиться в пам’яті нащадків. Не бажаючи такої слави, він заповів усе своє майно спеціальному фонду, який буде заохочувати науку в усьому світі. Так випадково світ отримав Нобелівську премію.

Альфред Нобель

Отже, історична випадковість цікавить істориків, коли вона впливає на хід історії. Вона може бути породжена діяльністю людини, або стихійними силами природи. Внутрішньою рушійною силою історії є прагнення людей — їх потреби, інтереси, мотиви, цілі.

2. ІСТОРИЧНА АЛЬТЕРНАТИВА

Історики не тільки відтворюють минуле, а й знаходять наслідки подій. Історики прогнозують альтернативні шляхи розвитку історії. Історик може не тільки висвітлити минуле «як це було», пояснити «чому було саме так, а не інакше», а й запропонувати інші варіанти розвитку подій. Досліджуючи історичні події, завжди постає питання вибору форм, шляхів, термінів вирішення тих чи інших завдань, які постають перед суспільством. Історія надає людині можливості вибору шляхів і способів подальшого розвитку, і тому потребує від вчених-дослідників аналізувати, оцінювати не тільки той варіант подій, що відбувся, а й варіанти нездійснені. Можливо, вони повторяться і історія відбудеться альтернативним, кращим варіантом.

3. ПРОГРЕС І РЕГРЕС. ЦИВІЛІЗАЦІЯ

Що ж таке цивілізація? Передусім, це суспільство, яке впродовж певного часу має сталі особливі риси у своїй організації, економіці, культурі, а також спільні духовні цінності й ідеали.

Варто запам’ятати!

Прогрес і регрес (лат. progressus — рухуперед, розвиток; regressus — зворотний рух) — за допомогою цих категорій вчені визначають рух історії.

Прогрес — розвиток суспільства «уперед» — досягнення більш високого рівня розвитку у різних сферах життя.

Регрес — рух «по низхідній» порівняно з попереднім рівнем розвитку, у минулі часи.

На уроках історії ви поступово визначите, як відбувався прогрес. Відстежите, як розвивалися вміння і навички людей, як суспільство ставало могутнішим. Водночас ви побачите, як народи, які перебували на нижчому рівні, завойовували держави й руйнували те, що набувалося тисячоліттями. Як знову і знову суспільство підіймалось і відбудовувало все з початку. Ви зрозумієте, чому деякі народи не змогли повернутися на той рівень культурного розвитку, якого тисячу років по тому досягли їхні предки.

Перед людством стоїть проблема збереження і збагачення духовних надбань, досягнення злагоди й порозуміння народів. Пам’ять про них слугуватиме відповіддю на запитання сучасників. Кожне покоління в історії залишає власний відбиток, який допомагає встановлювати історичну істину.

Розгляньте колаж. Про які прогресивні події України він свідчить? Подумайте, що покладено в основу цих подій? Доведіть, що це прогресивні для людства події.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

I. Знаю й систематизую нову інформацію

Складіть запитання до кожного слова в кросворді.

ІІ. Обговоріть у групі

Об’єднайтеся у дві групи й за допомогою хмаринок слів складіть короткі повідомлення про прогрес і регрес в історії цивілізацій.

ІІІ. Мислю творчо

Уявіть себе дослідником/дослідницею історії. Спробуйте дослідити й довести, які з подій, про які ви дізналися на уроках історії, були прогресивними, а які мали регресивний характер.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.