Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Історична пам’ять та історичні пам’ятки

Як пов’язані між собою історія та пам’ять? Що називають «історичною пам’яттю»? У чому цінність історичних пам’яток?

1. ФОРМУВАННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ, КУЛЬТУРА ПАМ’ЯТІ

Кожна людина має пам’ять. В ній зберігаються наші спогади про пережиті події, відвідані місця, інших людей. Ці спогади створюють наш власний «образ минулого». На створення цього образу впливають наші почуття. Найглибше у пам’ять «западає» те, що нас колись вразило або схвилювало. Так формується наше уявлення про світ і наше місце в ньому.

Пам’ять допомагають зберігати символи — умовні знаки, що відображають певну думку, почуття людини та події, що відбувалися в її житті. Такі символи іноді називають «місцями пам’яті». Для окремої людини це може бути лист, фото, побутовий предмет, дарунок — усе, що пробуджує спогади.

Що допомагає вам згадувати події свого життя? Чи є у вас «місця пам’яті»? Наведіть приклади.

Такі «місця пам’яті» є і в людських спільнот — жителів певного міста або села, історичного регіону або ж громадян цілої держави. Цю роль можуть виконувати вулиці, майдани, окремі будівлі та споруди, місця битв чи інших значних історичних подій. Такі місця є одним із засобів формування у людей спільних уявлень про своє минуле. Ці уявлення створюють історичну пам’ять громади чи цілого народу.

Варто запам’ятати!

Історична пам’ять — уявлення суспільства про спільне історичне минуле, що поєднує його та відокремлює від інших.

Історичні образи передаються від покоління до покоління в родинах, поширюються у художній літературі, кіно, засобах масової інформації, у шкільних підручниках. У підсумку кожна людина уявляє собі минуле таким, як воно закарбувалося в історичній пам’яті спільноти.

Обов’язковими складовими історичної пам’яті є спогади про походження певного народу або громади (переважно це походження вважається давнім), заснування і творців держави, про героїчну боротьбу з ворогами, трагічні поразки та славетні перемоги. В ній завжди відображається уявлення про переваги спільноти — найбільші досягнення, відкриття та подвиги предків. Це важливо для єдності народу, відчуття гордості, прагнення славетних досягнень у майбутньому.

Кадр з фільму «Чорна рада» за однойменною повістю Пантелеймона Куліша (режисер Микола Засєєв-Руденко, 2000 р.)

• Поміркуйте як кіно впливає на формування в людини уявлення про історичні події?

Важливими «місцями пам’яті» опікується держава. Щоб громадяни мали відчуття єдності та спільного минулого, держава реставрує давні споруди, утримує музеї, архіви й бібліотеки, сприяє вивченню національної мови, встановлює пам’ятники видатним землякам, увічнює імена національних героїв і героїнь, фінансує видання книжок і створення фільмів про важливі для спільноти історичні події.

• Державну політику щодо вкорінення історичної пам’яті в суспільстві історики називають «культурою пам’яті».

• Чому, на вашу думку, держава має дбати про «культуру пам’яті»?

Слід розуміти, що оскільки історична пам’ять створюється істориками, письменниками, митцями за підтримки держави, то не все в ній може бути чітко підтверджено історичними фактами. Тому існує поняття «історичний міф» — відображення певних історичних подій у свідомості суспільства в дещо спотвореній формі. Це не є свідомою брехнею чи перекрученням, скоріше це неточності в історичному описі, які закріпилися в уяві людей. Отже, історик повинен уважно перевіряти інформацію джерел.

Текст на дошці з «Велесової книги»

Довгий період часу «Велесову книгу» вважали визначною пам’яткою української культури, літописом, який написаний на дерев’яних дощечках. Проте науковці спростовують ці твердження. І сьогодні «Велесова книга» визнана літературним фальсифікатом (підробкою), а всі подробиці її створення — історичним міфом.

Навіщо і ким, на вашу думку, створюються історичні міфи?

2. ПАМ’ЯТКИ ІСТОРІЇ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ. ПАМ’ЯТНИКИ

Ви вже знаєте, що пам’ятками історії називають будь-які джерела інформації про минуле — споруди, місця поховань і битв, документи, твори мистецтва — усе, що пов’язано з важливими історичними подіями й охороняється державою. Вирізняють пам’ятки місцевого, державного та світового значення. Пам’ятки світового значення заносяться до спеціального переліку — Списку світової спадщини ЮНЕСКО, міжнародної організації для взаємодії держав у галузі культури й освіти.

Світова спадщина ЮНЕСКО в Україні

• За яким принципом, на вашу думку, визначають рівень значущості пам’ятки?

Найдавнішими історичними пам’ятками є пам’ятки археології — вік стоянок, могильників, залишків поселень первісних людей сягає мільйонів років. Згодом до них додаються писемні, етнографічні, образотворчі й інші пам’ятки.

На вшанування визначних подій минулого встановлюють пам’ятники — скульптурні твори на згадку про історичну особу або видатну історичну подію.

Варто запам’ятати!

Пам’ятник — витвір мистецтва, створений для увічнення пам’яті про людей чи події.

Пам’ятники дуже різноманітні. Це може бути статуя чи бюст — відповідно повне чи погрудне зображення видатної людини, або скульптурна група — зображення групи осіб. Може бути символічний знак — монумент чи обеліск. На будівлі, у якій відбулося щось важливе, може бути встановлена меморіальна дошка. Пам’ятниками можуть виступати й архітектурні споруди — тріумфальні арки, колони, навіть іноді храми чи інші будівлі.

• До якого виду пам’ятників належить кожне із зображень?

Пам’ятники — це данина предкам від нащадків за їхній талант, героїзм, заслуги перед людством. Вони нагадують людям про найважливіші події в історії та про людей, яких варто пам’ятати.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

І. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Що таке історична пам’ять? Чим вона відрізняється від історії як науки?

2. Як ви розумієте поняття «місця пам’яті»?

3. Що таке історична пам’ятка? Наведіть приклади.

4. Що таке пам’ятник? Навіщо їх встановлюють? Які види пам’ятників вам відомі?

ІІ. Обговоріть у групі

Як формується історична пам’ять спільноти? Чому вона є спільною для всіх? Чи бувають винятки з цього правила?

ІІІ. Мислю творчо

З допомогою вчителя/вчительки знайдіть і наведіть приклади історичних міфів в історії різних народів. Чому, на вашу думку, вони виникають?