Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 21. Урок узагальнення. Контроль і корекція навчальних досягнень

Що вивчає наука «археологія»? Які спеціальні історичні дисципліни ви знаєте та що вони досліджують? Які види джерел вам відомі та як їх правильно опрацьовувати?

1. ІСТОРИЧНИЙ ФІЛВОРД

Упродовж останніх занять ви ознайомилися з видами джерел та їхньою важливістю для історії та суспільства. За допомогою вправи «Історичний філворд» знайдіть слова (по горизонталі та по вертикалі), які вам знайомі. Запишіть знайдені слова в зошит й усно поясніть їх.

Онлайн-вправа «Історичний філворд»

2. ІСТОРИЧНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

Розгляньте зображення та визначте, до якого з перелічених видів історичних джерел вони належать. Увідповідніть їх: усно утворіть пари з цифр (номерів фото) і літер (варіантів відповіді).

  • А Речові;
  • Б Писемні;
  • В Усні;
  • Г Етнографічні;
  • Д Інформаційні;
  • Е Фотодокументи

3. АРХЕОЛОГІЧНІ ЗМАГАННЯ

Об’єднайтеся в групи. Розгляньте речові історичні джерела. Складіть перелік запитань (два-три до кожного джерела). Підготуйте розповідь (віртуальну подорож) археологічними розкопками. Запишіть у зошиті стислий її план.

4. ТЕРМІНОЛОГІЧНА РОЗМИНКА

Розв’яжіть онлайн-кросворд (зіскакуйте QR-код або перейдіть за посиланням). Із ключовим словом кросворда створіть коротку розповідь-повідомлення для історичної енциклопедії.

Онлайн-кросворд

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

І. Знаю й систематизую нову інформацію

Розгляньте хмаринки слів. Зі словами кожної хмаринки складіть коротку розповідь.

ІІ. Обговоріть у групі

1. Навіщо і як люди зберігають історико-культурну пам’ять?

2. Як історики працюють із джерелами? Чи існують випадки знищення людиною історичних джерел?

ІІІ. Мислю творчо

Уявіть себе дослідником/дослідницею. Створіть лепбук або колаж на тему «Як людина пізнає минуле».

Лепбук — папка або невелика книжка, у якій міститься інформація з окремої теми.

Приклад учнівського лепбуку