Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 19. Де і як зберігаються історичні джерела?

Хто і навіщо зберігає історичні джерела? Коли люди почали накопичувати джерела? Як інноваційні технології допомагають зберігати історичні джерела?

1. ПРОБЛЕМА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЖЕРЕЛ. МУЗЕЇ

Здавна люди ретельно зберігали відомості про минуле. У кожній родині бережуть свою історію: старі листи й документи, фотографії, відеозаписи. На жаль, зберегти все неможливо. Природні стихії можуть миттєво знищити залишки того, що століттями створювали люди. Іноді й самі люди своїми діями завдають непоправної шкоди — знищують старовинні будівлі, документи, твори мистецтва.

Ви вже знаєте, що будь-яку частку минулого, що збереглася до нашого часу, в науці називають історичною пам’яткою. Сукупність пам’яток становить історико-культурну спадщину.

Поміркуйте, чи можна вважати зображені предмети історичними пам’ятками. Яку історичну інформацію вони можуть надати досліднику?

Для збереження пам’яток минулого створюються спеціальні установи. Установу, яка збирає, зберігає та виставляє для огляду речові пам’ятки, називають музеєм — із грецької мови «храмом муз».

Варто запам’ятати!

Музей — заклад, що збирає, вивчає, зберігає та виставляє для огляду речові пам’ятки історії та культури.

Хвилинка на цікавинку

Давні греки вважали історію мистецтвом. Піклувальницями мистецтв були богині — музи. Муза Кліо в їхній уяві опікувалась історією. Зазвичай її зображували з рукописами в руках. Іноді поруч з нею зображували сонячний годинник — за його допомогою вона спостерігала за часом.

Експонат — предмет, виставлений для огляду в музеї або на виставці.

Експозиція — розміщення експонатів у певному порядку.

• Як ви прокоментували б зображені експозиції, якби самі проводили екскурсію?

Музеї — це не обов’язково величні палаци. Музеєм може стати і звичайний житловий будинок, якщо у ньому колись жила видатна людина. Існують також музеї просто неба — музеї архітектури і побуту. Своєрідними музеями є історико-архітектурні заповідники — групи архітектурних пам’яток, що мають історичну цінність і перебувають під охороною держави. Створюються музеї і в деяких школах.

  • 1. Поміркуйте, чому музеї бувають такими різними.
  • 2. У яких музеях ви бували? Який музей справив на вас найбільше враження?

Історики використовують експонати музеїв для дослідження і створення образу минулого.

2. АРХІВИ. БІБЛІОТЕКИ. МЕДІАТЕКИ

Збирання, збереження та впорядкування писемних пам’яток покладено на інші установи, які називають архівами.

Варто запам’ятати!

Архів — наукова установа, де зберігають, впорядковують і досліджують писемні історичні джерела, документи.

З’явилися архіви майже одночасно з виникненням писемності. Тут зберігають старовинні рукописи, плани міст, листи видатних осіб, договори між володарями держав й інші цінні свідоцтва історичного минулого. Тепер власні архіви мають органи влади, державні установи, а нерідко й приватні особи — учені, письменники, політики.

Архівами користуються не тільки історики. Наприклад, якщо треба відновити зруйновану будівлю, будівельники звертаються до архіву в пошуках її давнього проекту. Та і якщо пересічній людині знадобляться відомості про своїх предків — вона також піде до архіву.

Будівля Національного архіву Японії в м. Токіо

• Учені яких спеціальностей мають потребу в архівах?

Для сучасних архівів будують спеціально обладнані приміщення з вузькими вікнами, що не пропускають прямих сонячних променів, бо від сонячного світла документи псуються. В приміщеннях підтримують постійну температуру. Може зашкодити документам і забруднене повітря, тому в архівах його очищують за допомогою спеціальних фільтрів. Документи зберігаються у щільно закритих коробках на полицях — стелажах.

Найцінніші документи перезнімають на плівку — створюють мікрофільми. Їх завжди зберігають окремо від документів на випадок, якщо оригінал буде пошкоджено або втрачено. Сучасні технології дають змогу проводити оцифровування документів, що дає змогу зберігати їх в електронному вигляді.

Внутрішній вигляд архіву в Муніципальному історичному архіві міста Куельяр, Іспанія

• Які правила облаштування архіву? Чим це зумовлено?

Вивченням документів займаються фахівці — архіваріуси. Вони групують їх за часом і місцем створення, встановлюють авторство, за потреби перекладають на сучасні мови, оцінюють достовірність і готують до публікації.

У музеях та архівах історичні джерела не тільки зберігають та вивчають, а й за потреби реставрують — відновлюють пошкоджене джерело в первісному вигляді. Цим займаються кваліфіковані фахівці — реставратори.

Реставратор за роботою

Підготуйте повідомлення про особливості роботи реставратора/реставратоки. Які риси характеру повинна мати людина такого фаху?

Хроніки, спогади, записки мандрівників, біографії видатних діячів, дослідження істориків містяться в книжках. Книжки бувають рукописними та друкованими. Вони зберігаються в бібліотеках.

Варто запам’ятати!

Бібліотека (грец. «бібліон» — книга, «тека» — сховище) — установа, яка збирає та зберігає книжки для громадського користування.

Сучасні бібліотеки дедалі частіше містять не тільки рукописні чи друковані матеріали, а й мультимедійні — відео та звукозаписи. Такий тип бібліотеки називається медіатека.

Внутрішній вигляд бібліотеки й медіатеки: 1 — Бібліотека ім. П. Тичини, Київ; 2 — Медіатека міста Сендай

Чим відрізняються і у чому подібні бібліотека й медіатека?

В Україні кожна окрема людина може володіти власною бібліотекою чи архівом. Тому в кожного є можливість зібрати родинний архів, до якого може потрапити усе, що є джерелом для вивчення родинної історії: листи, фото, відео, щоденники тощо. Архів може існувати і в цифровій формі — у пам’яті комп’ютера.

3. РОБОТА ІСТОРИКА ІЗ ДЖЕРЕЛОМ

Комплекс наукових дисциплін, які вивчають походження історичних джерел, їхні типи, різновиди та встановлюють правила їх використання в історичному дослідженні, називається джерелознавством.

Вам уже відомо, що головною проблемою є встановлення достовірності джерела. Критичне ставлення до джерел є головним правилом історика. Які ж загальні правила дослідження історичного джерела? Першим етапом в роботі історика є сам пошук джерела. Коли воно знайдене, настає час його загальної оцінки: коли воно створене, хто є чи може бути його автором, чому воно присвячене.

Далі джерело треба зіставити з іншими подібними джерелами. Для цього різні джерела треба згрупувати за темою, часом і місцем описуваних подій і виявити невідповідності між ними. Так джерело перевіряється на правдивість.

Тільки відомості, підтверджені низкою незалежних одне від одного джерел можна вважати історичним фактом. А на основі історичних фактів історик створює образ минулого.

Образ минулого — достовірне уявлення про історичну подію чи особу у свідомості дослідника/дослідниці.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

І. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Що таке історична пам’ятка? Що таке історико-культурна спадщина?

2. Наведіть приклади знищення історичних джерел природою і людиною.

3. Дайте визначення поняттям: «музей», «архів», «бібліотека», «медіатека», «джерелознавство».

4. Як історик працює із джерелами?

ІІ. Обговоріть у групі

Як утворити родинний архів? Що для цього треба зробити?

ІІІ. Мислю творчо

Уявіть, що до вас потрапив документ, який може бути історичним джерелом. Запропонуйте порядок і план його дослідження.