Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 17. Аудіовізуальні джерела

Чому ми чуємо звук? Як люди навчилися відрізняти звуки? Коли й чому виникли малюнки та ілюстрації? Які існують аудіо та візуальні джерела інформації?

1. ПАМ’ЯТКИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Інформацію про минуле містять не лише тексти, міфи, будівлі, предмети побуту. Важливими для історика є людські витвори, які відображають почуття та емоції наших предків. Картини, малюнки, музичні твори, фотографії, фільми, відеоролики є продуктом своєї епохи й дають змогу досліднику/дослідниці зрозуміти світогляд тогочасної людини та її повсякденне життя.

Варто запам’ятати!

Візуальні джерела — зображувальні пам’ятки матеріальної культури різних епох.

Перемога імператора Костянтина над Максенцієм (художник — П’єро делла Франческа)

Яку інформацію про життя людей певної історичної епохи можна отримати за допомогою пам’яток мистецтва?

Візуальні джерела складні для вивчення — вони втілюють почуття та бачення свого творця, тож досліднику/дослідниці треба насамперед зрозуміти задум автора. До того ж впевненим у правильності свого розуміння не можна бути ніколи, точно це знав лише автор.

Робота з образотворчим джерелом передбачає три етапи: опис самого джерела, встановлення його задуму та виділення необхідної історичної інформації про досліджувану епоху. Для цього необхідно встановити чи хоча б зробити припущення про час і місце зображених подій, характеристику людей на зображенні, позицію автора твору, його ставлення до зображеного, обставини, що вплинули на створення образу.

Хлопчик із дзиґою (художник — Жан-Батист Шарден, 1738 р.)

Ілюстрація Музей Вестмінстера (Вестмінстерське абатство, 1749 р.)

• Проаналізуйте подані зображення як історичні джерела.

2. МАЛЮНКИ ТА КАРТИНИ

Малюнки — одне з найдавніших історичних джерел, перші з них належать до первісних часів. Їх знаходять на стінах печер, кістках, камінні. Первісні люди відображали важливі моменти свого життя — полювання, сільськогосподарські роботи, магічні обряди. Поширеним візерунком був орнамент. Наприклад, люди давньої трипільської культури на українських землях орнаментували свій посуд зображеннями, які символізували сонце, воду, дощ, биків, рослини — тобто те, що було найбільш важливим в їхньому житті.

У період Античності винайшли більш досконалі художні техніки — фрески, мозаїки та вітражі. Тоді ж почали писати картини.

Наскельний малюнок з печери Альтаміра

Браслети з Мізинської стоянки

Посуд трипільців

Орнамент — візерунок з геометричних фігур або зображень рослин.

Фреска — картина, написана фарбами по вологій штукатурці.

Мозаїка — зображення або візерунок, зібраний з кольорових шматочків скла або камінців.

Вітраж — зображення з кольорового скла, яке створюється в проймі вікна.

Картина — зображення фарбами на тканині або дереві.

Римська фреска

Богоматір «Оранта», мозаїка Софійського собору, м. Київ

Вітраж святого Йосифа, церква св. Троїци в Ровище, Хорватія

У середні віки найпоширенішими зображеннями були ікони та книжкові мініатюри переважно на релігійні мотиви.

Хто зображений на ілюстраціях? Яку інформацію про світогляд людей можна дізнатися із цих зображень?

Художники Нового часу створили нові жанри живопису — портрет, пейзаж, картини на побутові теми, не пов’язані з релігією. Виникло мистецтво гравюри.

Гравюра — відбиток на папері малюнка, який був попередньо вирізьблений на спеціальній дошці.

Вправа «Полювання на скарби»: визначте, до яких видів візуальних джерел належать зображення (пейзаж, портрет, гравюра).

Головною перевагою картини довгий час вважали точність зображення навколишнього світу. Але після винайдення фотографії від такого методу багато художників відмовилися і почали віддавати перевагу власному баченню світу.

Картини модерністів

• Що, на вашу думку, художник хотів виразити своїми картинами?

Цінним джерелом для вивчення пізніших часів є плакати і карикатури. Вони передають ставлення автора до тих або інших подій і впливають на думки великої кількості людей завдяки значному поширенню.

Радянський плакат

Сучасний плакат

Сучасна карикатура

Для чого, на вашу думку, створюються такі зображення? Якою є позиція їхніх авторів? Чи легко її зрозуміти? Чому?

3. ФОТО КІНО-, ВІДЕОДОКУМЕНТИ

У XIX ст. французький винахідник Жозеф Н’єпс зробив фотокамеру та створив перші світлини. Невдовзі це відкрило шлях до першої кінозйомки, яку здійснили брати Люм’єр. А згодом фотоапарати з’явились у кожній родині. Сімейні фотоархіви є важливим джерелом не тільки для історії свого роду, а й для історії певної епохи.

Дослідники створюють тематичні фотоальбоми, завдяки яким можна побачити такі деталі подій, на які не звертали уваги в письмових джерелах. Фото — свідок минулого, який здатен розповісти про нього історикам.

Перша фотокамера

Кінокамера 1925 р. випуску

Сучасна кінокамера

  • 1. Як поява фотографії і кіно вплинули на дослідження історії?
  • 2. Чому кіно та фотодокументи є важливим для вивчення історії? Чи можна їм повністю довіряти?

Ускладнює роботу з фотодокументом відсутність пояснювального тексту — багато чого дослідник/дослідниця має зрозуміти сам/сама. Цього недоліку позбавлені кіно- й відеодокументи — більшість з них має сюжет й авторський текст, зображує події в певній послідовності. До зображення додається звук — так візуальне джерело стає аудіовізуальним.

ПОРЯДОК ДОСЛІДЖЕННЯ ФОТОДОКУМЕНТА

  • 1. Скільки людей зображено на світлині? Якого вони віку та статі?
  • 2. Що роблять люди, зображені на світлині? Які почуття вони виражають?
  • 3. Що можна сказати про їхній зовнішній вигляд, одяг, оздоблення приміщення?
  • 4. Коли і де зроблено фото? Що дає підстави для встановлення місця і часу?
  • 5. Чи достатньо інформації для підтвердження зроблених припущень?
  • 6. Який образ намагався/намагалась донести до нас автор/авторка світлини?

Дослідження візуальних документів треба розпочинати з визначення місця і часу зйомки, встановлення її учасників, а також авторів фото чи фільму. Часто все це заздалегідь невідомо, тож досліднику/дослідниці доводиться встановлювати інформацію за деталями зображення — будівлями, одягом, плакатами, марками автомобілів тощо. Кінофотодокументи мають і переваги: вони доступні, поширені й часто розповідають про події більше, ніж їхні учасники.

4. ІНТЕРНЕТ ЯК ІНФОРМАЦІЙНЕ СЕРЕДОВИЩЕ

Наприкінці XX ст. було з’явилася світова мережа Інтернет, яка створила єдиний для більшості світу інформаційний простір. Сталося це завдяки винайденню нових засобів передачі інформації. Інтернет створив систему пошуку, поширення і використання інформації. Для мільйонів людей Інтернет є зручним засобом зберігання і обміну джерелами інформації — через нього стало можливим отримати доступ до більшості писемних й аудіовізуальних джерел.

Але й тут треба бути обережними. Інтернет не є самостійним джерелом інформації і не може бути заміною інформаційним джерелам, зокрема історичним. По-перше, він містить не всю необхідну інформацію, досить багато важливих джерел у ньому відсутні. По-друге — інформація Інтернету не завжди є достовірною — вона викладається будь-ким і не перевіряється належним чином. Тому вірити цій інформації без додаткової перевірки не можна.

  • 1. Якими ресурсами в мережі Інтернет користуєтесь ви? Чому саме цими?
  • 2. Складіть стислу розповідь (три-п’ять речень) про один з цих ресурсів. Поясніть, які негативні й позитивні впливи несе Інтернет у сучасному світі.

Водночас Інтернет, бази даних, сайти-довідники й соціальні мережі стали важливим джерелом інформації, а їхні матеріали згодом стануть історичним джерелом для істориків майбутнього.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

І. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Чому твори мистецтва вважають історичними джерелами? У чому полягає складність їх дослідження?

2. Поясніть поняття: «візуальне джерело», «орнамент», «фреска», «мозаїка», «вітраж», «гравюра», «ікона», «картина», «пейзаж», «портрет».

3. У чому полягає цінність фотокінодокументів? За якими правилами їх досліджують?

4. Яке джерело вважають візуальним? А яке — аудіовізуальним?

ІІ. Обговоріть у групі

Чи можна вважати інформацію з мережі Інтернет історичним джерелом? Запропонуйте перелік правил для роботи з такою інформацією.

ІІІ. Мислю творчо

Створіть власний інтернет-ресурс (сайт-довідник, сторінку в соціальних мережах), який містив би інформацію про історичні події.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.