Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 13. Урок узагальнення. Контроль i корекція навчальних досягнень

Що вивчає наука «хронологія»? Що таке історичний та географічний простір? Яку карту називають контурною? Які існують види історичних джерел?

Упродовж останніх занять ми говорили про способи роботи з картографічною інформацією, ознайомлювалися з різними видами карт. Виконуючи практичну роботу, кожний/кожна з вас навчився/навчилася працювати з контурною картою, легендою карти. Ви також дізналися про джерела інформації та їхню роль в історичному дослідженні. Пропонуємо закріпити здобуті знання, виконавши узагальнюючі завдання.

1. ІСТОРИЧНА ШАХІВНИЦЯ

Перевірте свої знання за допомогою онлайн-вправи «Історичні шахи»: зіскануйте QR-код або перейдіть за посиланням:

https://inlnk.ru/Pmg01E

Онлайн-вправа «Історичні шахи»

2. ХРОНОЛОГІЧНА РОЗМИНКА

Використовуючи подану інформацію в онлайн-вправі «Шкала часу», складіть хронологічну задачу. Виконайте онлайн-вправу: зіскануйте QR-код або перейдіть за посиланням: https://inlnk.ru/XO3jv0

Онлайн-вправа «Шкала часу»

3. ІСТОРИЧНА ЗАДАЧА

Знайдіть рішення історичної задачі. Використовуйте здобуті знання з теми.

4. КАРТОГРАФІЧНІ ЗМАГАННЯ

Об’єднайтеся в групи. Розгляньте історичні карти. Складіть два-три запитання до кожної карти. Розташуйте карти у хронологічній послідовності. Підготуйте розповідь (віртуальну подорож) за однією з карт. Запишіть у зошиті план своєї роботи.

5. КОНТУРНІ ВІЗЕРУНКИ

Прочитайте уривки з історичних джерел. Позначте на контурній карті назви міст, що трапляються в тексті. Укажіть історико-географічні регіони, до яких належать ці міста.

Уривок 1. «Заклав князь Ярослав Мудрий місто Київ велике, у якому тепер Золоті ворота, заклав церкву Святої Софії митрополичу, а потім церкву Благовіщення святої Богородиці...».

Уривок 2. «І подарував Данило Галицький синові своєму місто, яке на його честь назвав Львовом. Збудував Лев для коханої дружини в ньому католицький храм Івана Хрестителя».

Уривок 3. «Чимало версій існує про заснування міста Харкова, що на Слобожанщині. Одна з них пов’язана з міфічним Харьком — першим поселенцем. Дехто стверджував, що Харитон (повне ім’я Харька) був козаком, інші розповідають, що до військової служби він не мав відношення, адже займався пасікою».

Уривок 4. «Про походження назви міста Чернігова точної інформації немає. Одні вважають, що з’явилася вона від лісів, що оточували місто та були настільки густими, що видавалися чорними. Існує також припущення, що місто могло бути назване на честь древнього народу — Чорних клобуків».

Уривок 5. «Місто Жита й Миру його називають не дарма, бо ж Житомир, що на Поліссі розташований, здавна славився хліборобством. Багато жита достигало в цій місцині. Імовірно, що й назва звідти пішла».

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

I. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Дайте визначення понять: «історія», «хронологія», «історико-географічний регіон», «географічний простір», «історична карта», «державний кордон».

2. Назвіть, які є види історичних джерел. Наведіть їхні приклади.

3. Назвіть одиниці вимірювання часу у порядку їх збільшення.

II. Обговоріть у групі

1. Чому уроки історії важливі для сучасного суспільства?

2. Назвіть історико-культурні епохи, з яких складається історія. Стисло схарактеризуйте кожну з них.

3. Що називають плинністю часу? Наведіть приклади цього явища.

III. Мислю творчо

1. Доберіть вислови або прислів’я про роль історії в житті людини, суспільства.

2. Складіть історичний кросворд із 10 слів-понять, які вивчали впродовж теми. Запропонуйте його розгадати своїм однокласникам/однокласницям.