Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

§ 12. Джерела інформації

Як змінювалися уявлення про карти впродовж історії? З яких елементів складається історична карта? Що називають легендою карти? Які розрізняють види карт?

1. ІСТОРИЧНА ГАЛЕРЕЯ

Діємо: практична хвилинка

1. Розгляньте уважно ілюстрації. Яку інформацію з історії людства можна з них почерпнути?

2. Як ви вважаєте, що може бути джерелом отримання і передачі інформації у вашому житті?

Наскельний малюнок первісних людей

Ахіл та Аякс за грою в кості (чорнофігурна амфора 530-525 рр. до н. е.)

Світлина «Львів початку XX ст.»

Пересопницьке Євангеліє (середина XVI ст.)

2. ЯКИМИ БУВАЮТЬ ІСТОРИЧНІ ДЖЕРЕЛА

Діємо: практичні завдання

1. Опрацюйте текст і дізнайтеся, які є види історичних джерел. Поміркуйте, на якому етапі суспільного розвитку переважав кожен з них.

2. Наведіть приклади кожного виду історичних джерел, зазначеного у схемі. Запишіть їх у накреслену в зошиті таблицю.

Види історичних джерел

Види історичних джерел

Приклади

Речові

Писемні

Усні

Етнографічні

Аудіовізуальні

Ви вже знаєте, що історія — це наука, що займається дослідженням минулого. На попередніх заняттях ми навчилися обчислювати хронологічні задачі та рахувати час, а також дізналися про види карт і правила роботи з ними. Будь-який предмет, що нас оточує, може вважатися джерелом, адже він має своє походження, свою історію, однак не кожен з них можна назвати історичним джерелом.

Варто запам’ятати!

Історичне джерело — письмові документи, предмети, матеріальні пам’ятки, оповіді тощо, які дають можливість дізнатися інформацію про конкретну історичну подію або явище.

Для зручності історичні джерела прийнято розподіляти на групи: речові, писемні, усні, етнографічні, аудіовізуальні й інші.

До речових джерел належать знаряддя праці, предмети побуту, зброя, монети, печатки й інші предмети. Вони дають змогу визначати спосіб господарювання людей у різні часи, досліджувати їхню матеріальну культуру. Чимало археологічних знахідок є речовими джерелами.

Писемну групу історичних джерел становлять документи, літописи, листи, щоденники, які є свідченням минулого. Чимало писемних джерел містять тексти законів, характеристику правителів держав, перебіг воєнних подій тощо. Інколи опис подій у різних писемних джерелах може відрізнятися, що спонукає задуматися щодо їхньої істинності.

Окрему групу становлять усні джерела. Вони охоплюють фольклор, народні пісні, перекази, казки, міфи й легенди, народні прислів’я, історичні думи тощо.

Про особливості побуту, культури, звичаїв і традицій різних народів можна дізнатися з етнографічних джерел. Етнографія (з грец. «етнос» — народ, «графо» — пишу) — наука, що досліджує культурно-побутові відносини на всіх етапах історії людства.

До аудіовізуальних джерел належать кіно-, фото-, аудіодокументи, що відповідають темі історичного дослідження.

Під час роботи історики зазвичай використовують різні джерела одночасно. Це забезпечує вірогідність та об’єктивність історичного дослідження.

3. ЯК ПРАЦЮВАТИ З ІСТОРИЧНИМ ДЖЕРЕЛОМ

Діємо: практичні завдання

Об’єднайтеся в групи. Уважно розгляньте схему. Поясніть її зміст. Наведіть інші приклади історичного процесу, події, постаті.

Діємо: практичні завдання

Здійсніть дослідження будь-якого історичного джерела, користуючись запропонованим планом. Презентуйте свою роботу в класі.

План історичного дослідження

  • 1. Якій історичній події, явищу або факту присвячене дослідження (тема дослідження)?
  • 2. Коли та де відбулася подія, явище або історичний факт?
  • 3. Які історичні особи пов’язані із подією (історичним фактом)?
  • 4. Якою була роль історичних осіб, пов’язаних із подією (історичним фактом)?
  • 5. Якими були причини цієї історичної події (історичного факту)?
  • 6. Яке історичне явище показує історична подія (історичний факт)?
  • 7. Яке значення для розвитку суспільства має історична подія (історичний факт)?
  • 8. Яким чином зберігається пам’ять про історичну подію (історичний факт)?

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

І. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Дайте визначення понять: «історичне джерело», «речове джерело», «усне джерело», «писемне джерело».

2. Заповніть у зошиті таблицю, розмістивши в її комірки порядкові номери історичних джерел:

1 — книга, 2 — легенда, 3 — пісня, 4 — кістка, 5 — кінострічка, 6 — ікона, 7 — намисто, 8 — рушник, 9 — свічка, 10 — підручник, 11 — літопис, 14 — картина, 15 — щоденник, 16 — світлина.

Речові

Писемні

Усні

Етнографічні

Аудіовізуальні

ІІ. Обговоріть у групі

1. Як історичні джерела допомагають вивчати історію?

2. Чи можна досліджувати історію на основі одного джерела?

3. Що спільного, а що — відмінного між усними, писемними та матеріальними видами історичних джерел?

ІІІ. Мислю творчо

Розгляньте купюри українських грошей. Визначте інформацію, яка міститься в них. Назвіть історичних діячів, представлених на купюрах. Підготуйте за допомогою інтернет-ресурсів стислу інформацію про одного з них.