Україна і світ: вступ до історії та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 10. Як змінювалися карти впродовж історії

Що таке географічний простір Землі? У чому полягає відмінність між загальногеографічними й тематичними картами? Що таке історико-географічний регіон?

1. ЯК ЗМІНЮВАЛИСЯ УЯВЛЕННЯ ПРО КАРТИ ВПРОДОВЖ ІСТОРІЇ

Установіть відповідність між поданими картами та їхніми видами: 1) політико-адміністративна; 2) мальована; 3) історична; 4) історико-географічна.

Діємо: практична хвилинка

1. Прочитайте текст і визначте, чи однаковим було уявлення людей про навколишній світ у різні часи.

2. Зіставте вигляд карт.

3. Сформулюйте до тексту «сім магічних запитань».

Уявлення людей про простір і час виникли не одразу. Лише поступово розширюючи свої знання про світ, наші пращури навчилися закарбовувати інформацію. Первісні люди відтворювали особливості свого побуту та світоглядних уявлень на наскельних малюнках у печерах. Перші карти, ймовірно, створювали на камені. Археологам вдалося відшукати їх у печері Ласко (сучасна Франція), Ель-Кастильйо в Іспанії, Кам’яна Могила в Україні. Наскельні карти допомагали розпізнати особливості ландшафту й рельєфу, встановити напрямки течії річок, відтворити господарське життя первісних людей.

Наскельний малюнок у печері Ласко (Франція, сучасне фото)

Карти в сучасному розумінні з’явилися орієнтовно у 7 тис. до н. е. На теренах сучасної Туреччини вчені проводили масштабну експедицію в поселенні Чатал-Хююк, де знайшли наскельний малюнок із планом поселення епохи нового кам’яного віку. За таким принципом укладали карти пізніх цивілізацій, зокрема — мінойської на острові Крит. Натомість, сучасні дослідження спростовують їхню цінність, адже науковцями встановили чимало невідповідностей між графічним зображенням на них та результатами останніх археологічних досліджень.

Вигляд Чатал-Хююка після археологічних розкопок в 1950-1960-х роках (сучасне фото)

Найвідомішим документом, пов’язаним з римською картографією, вважається Пейтингерова таблиця. Це пергаментна копія давньої римської карти, створеної монахом із м. Кольмара в ХІІ—ХІІІ ст. На ній чітко простежуються напрямки римських доріг, зазначено міста імперії. Карта складається з 11 пергаментних аркушів завдовжки майже 7 м. Окрім Римської імперії, на ній можна побачити Індію, цивілізацію Близького Сходу і Китай. Нині Пейтингерова таблиця зберігається в Австрійській національній бібліотеці та входить до переліку визначних пам’яток світу ЮНЕСКО «Пам’ять світу».

Пейтингерова таблиця (фрагмент пергаментної копії ХІІ—ХІІІ ст.; оригінал було створено в період між І ст. до н. е. та V ст. н. е.)

У 1154 р. арабський географ Мухаммад аль-Ідрісі опублікував один з найперших атласів. Перевернута географічна карта світу, створена ученим, була найточнішою серед інших середньовічних аналогів. Північ на ній розміщувалася знизу, а Африка — зверху. Відтворений на карті світ складався із семи частин.

Карта Мухаммада аль-Ідрісі (копія XIV ст. на основі оригіналу 1154 р.)

Інтерес до картографії зріс у середині XV ст. за епохи Великих географічних відкриттів. Після відкриття Христофором Колумбом Америки на картах з’явився новий континент для дослідження. Змістовною є карта світу Ортеліуса 1570 р. На ній з’явилися координати: широта та довгота, що давало змогу мореплавцям планувати маршрут експедиції на шляху до омріяних територій, континентів, країн.

Сучасна картографія активно розвивається завдяки технічним досягненням людства: можливість вивчати Землю дистанційно, здійснювати аерофотозйомку, запускати супутники, що дає змогу деталізувати наше уявлення про Землю. Активно поширюються різноманітні застосунки, якими ми користуємося в повсякденному житті.

Карта світу Ортеліуса (1570 р.)

2. УКРАЇНА НА КАРТАХ

Діємо: практична хвилинка

1. Уважно розгляньте карти. Розташуйте їх у хронологічній послідовності. Знайдіть спільні умовні позначення. Встановіть епоху, відображену на картах.

2. Уявіть себе екскурсоводом/екскурсоводкою та підготуйте стислу розповідь про події, відтворені на картах.

3. ІСТОРІЯ КИЄВА ЗА КАРТАМИ

Діємо: практичні завдання

Об’єднайтеся в групи. Розгляньте історичні карти і план Києва. Зіставте їх. Визначте територіальні зміни у плануванні та забудові міста впродовж історії.

Карта Києва за часів правління княгині Ольги (реконструкція історика Миколи Закревського)

Карта Києва 1400-1600 рр. (реконструкція історика Миколи Закревського)

План Києва, 1947 р.

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

І. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Назвіть найперші з відомих карт світу. Де вони були знайдені?

2. Яка інформація була відображена на Пейтингеровій таблиці та карті світу Ортеліуса?

3. Що можна дізнатися про становище Києва за часів правління княгині Ольги, опрацьовуючи карту Миколи Закревського?

ІІ. Обговоріть у групі

1. Які обставини впливали на зміну уявлень про світ? Як це позначалося на створенні карт?

2. Яку інформацію можна дізнатися, вивчаючи карту Мухаммада аль-Ідрісі?

3. Що спільного й відмінного між картою Мухаммада аль-Ідрісі та картою світу Ортеліуса?

ІІІ. Мислю творчо

1. Підготуйте повідомлення або презентацію про територіальні зміни вашого населеного пункту впродовж історії. За можливості зіставте карти різних часів.

2. За допомогою QR-коду скористайтеся Гугл-картою. Під керівництвом учителя/вчительки здійсніть віртуальну мандрівку своїм регіоном. Яку інформацію надають нам сучасні віртуальні карти? Що нового/цікавого ви дізналися про свій регіон?

Гугл-карта

3. Уявіть себе персонажем комп’ютерної гри. Створіть власну цивілізацію за вигаданою картою. Складіть розповідь про історію, традиції, природні умови.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.