Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 2. Історичний час і простір

§ 8. Час в уявленнях людини протягом історії

Розгадайте ребус і розкажіть, що ви знаєте про закодоване слово.

1. ЩО ТАКЕ ІСТОРИЧНИЙ ЧАС

Історію прийнято вимірювати часом.

Одним із головних завдань істориків є вивчення дійсних історичних подій і фактів, визначення часу, коли вони відбулися. Тому в науці використовують поняття історичний час.

Поміркуймо!

Поміркуйте над визначенням понять «час» і «історія» — спробуйте пояснити, що таке історичний час. Коли розпочався історичний час?

Варто запам'ятати!

Історичний час — це час розвитку людства, який триває від виникнення людини і спрямований у майбутнє.

2. ЯКИМИ ОДИНИЦЯМИ ВИМІРЮЮТЬ ЧАС

Як можна уявити час? Якщо час колись почався і рухається вперед, то найпростіше його зобразити лінією часу. Початок лінії — це минуле, а вістря — майбутнє. Ще в сиву давнину люди помічали, що всі події їхнього життя чергуються, відбуваються одна за одною. Вони розуміли, що є минуле, сьогодення та майбутнє. Відтоді знання про час розширювалися, але його властивість «рухатися» в майбутнє, перетворюючи події в минуле, залишилася незмінною.

Діємо: практичні завдання

Позначте на лінії часу події свого життя: з минулого, і що, на вашу думку, відбудеться в майбутньому (працюйте в зошитах).

Нинішній урок історії

Ви щойно заповнили схему, і ця подія вже стала минулим. Так само будь-яка діяльність людей у теперішньому завжди стає минулим, а минуле вивчає наука історія. Отже, вивчаючи історію людства, вчені оперують інформацією про історичні події, що відбулися в минулому.

Давні люди були надзвичайно спостережливими. Вони помітили, що день і ніч змінювали одне одного через однакові проміжки часу. Так само Сонце і зірки рухалися по небосхилу за певними закономірностями. З часом ці спостереження привели до встановлення одиниць вимірювання часу.

Діємо: практичні завдання

З деякими одиницями вимірювання часу ви вже знайомі, а з деякими вам ще потрібно познайомитися. За допомогою раніше здобутих знань, вчителя/вчительки або додаткових джерел інформації (довідники, Інтернет) упорядкуйте лото «Одиниці виміру часу» — уявно з’єднайте картки із назвами одиниць вимірювання часу. Визначте, яка текстова картка є зайвою. Поясніть чому.

3. ГОДИННИК — УНІКАЛЬНИЙ ПРИЛАД ДЛЯ ВИМІРЮВАННЯ ЧАСУ

Читаємо й розуміємо

Прочитайте текст і виконайте завдання:

  • 1. Визначте, про які види годинників, що створювали люди протягом Історії, розповідається у тексті.
  • 2. Назвіть види годинників, зображені у «Годинниковому лото».
  • 3. Розташуйте усно зображення годинників у послідовності від найдавнішого пристрою до найбільш сучасного.

Першими годинниками в історії були сонячні пристрої — гномони. Вони були досить простими і складалися з увіткнутої в землю палички по центру кола, поділеного на сектори. Тінь, пересуваючись по такій «шкалі», вказувала на приблизний час.

Пізніше почали використовувати водяні (клепсидри) й піскові годинники. Згодом винайшли механічні годинники, для роботи яких використовувався маятник. Механічні годинники вже мали звичний нам вигляд циферблату зі стрілками.

З розвитком технологій постали електронні годинники. Найточнішими у світі є атомні годинники. Вони зовсім безпечні, просто час вимірюють за допомогою найменших частинок — атомів.

4. ІСТОРИЧНИЙ І КАЛЕНДАРНИЙ ЧАС

Поміркуймо!

Розгадайте ребус. Що ви знаєте про закодоване в ребусі поняття? Де ви з ним зустрічалися в житті? Навіщо ця річ потрібна людині? Висловіть припущення, яку роль відіграє закодована річ у вивченні історії.

Історичний час не слід плутати з календарним часом.

Календар — це система відліку часу, яка ґрунтується на астрономічних явищах: зміні пір року, обертанні Землі навколо Сонця та зміні фаз Місяця.

Також календарем називають спеціальне видання або інтернет-додаток, який містить список дат, тижнів, місяців, років на визначений проміжок часу. Найчастіше люди послуговуються календарями на рік.

За календарем можна визначити точну дату будь-якої історичної події. Наприклад: 24 серпня 1991 року — ухвалення Верховною Радою Акта проголошення незалежності України.

Факт чи фейк?

У пошуках історичної правди

Наші предки були надзвичайно мудрими і працелюбними. Прагнення до пізнання світу дозволило їм зробити важливі відкриття, якими ми користуємось і понині. Серед них — відкриття одиниць вимірювання часу. Які ж відкриття було зроблено? Для того, щоб дізнатися достовірну інформацію про історію відкриттів в обчисленні часу, маємо зруйнувати фейки — неправдиву інформацію.

Дійте за інструкцією:

  • 1. Уважно прочитайте інформаційне повідомлення.
  • 2. Перевірте за допомогою додаткових джерел інформації (довідники, інтернет) достовірність наданої інформації.
  • 3. Підкресліть у повідомленні неправдиві факти.
  • 4. Запропонуйте правильний варіант інформаційного повідомлення.

Підказка! Для того, щоб швидко і якісно виконати завдання, зверніть увагу на заголовок повідомлення.

Хто відкрив секунду?

Сенсаційне відкриття! Учені дослідили, що першими секунду відкрили давні єгиптяни. Вони користувалися шістдесятковою системою числення, за якої коло (а перші годинники були у формі квадрата) ділилося на 360 частин. У годині, як знаємо, 720 секунд. Найдрібнішу частину вони називали геш. Але виміряти геш єгиптяни не могли, тому своїм відкриттям — найменшою одиницею виміру часу — вони не користувалися.

Уперше годинник із секундною стрілкою з’явився з винайденням електронних годинників у XIV ст.

Поміркуймо!

Філософський діалог

Розгадайте хмаринку слів — складіть і запишіть закодоване в ній народне прислів’я.

Поспілкуйтеся в класі щодо питань:

  • 1. Про що ця народна мудрість?
  • 2. Розкрийте зміст прислів’я.
  • 3. Поміркуйте, як зміст прислів’я пов’язаний з історичною наукою.

Запитання і завдання

І. Знаю й систематизую нову інформацію

Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Час в уявленнях людини протягом історії» — уявно поєднайте кожне із запитань для самоконтролю з відповідним смайликом успіху.

ІІ. Обговоріть у групі

1. Поміркуйте, чим історичний час відрізняється від календарного. Результати свого дослідження запишіть у зошиті до порівняльної схеми.

2. Виготовте із однокласниками/однокласницями або членами родини найпростіший сонячний годинник — гномон. Спробуйте визначити час за його допомогою. Звірте з показами сучасного годинника. Поясніть, чому виміряти час гномоном не завжди вдається.

ІІІ. Мислю творчо

Творча майстерня «Календар знаменних дат». Щороку в Україні видають календар знаменних і пам’ятних дат. У ньому зазначено, які свята, річниці визначних історичних подій, історичних діячів відзначатимуть у державі протягом року. Разом із дорослими доберіть десять визначних подій в історії України й укладіть календар знаменних дат нашої держави на рік. Проілюструйте свій календар відповідними малюнками.