Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 27. Людина і довкілля протягом історії: господарювання, проблема ресурсів. Людина як частина природи

Звідки люди черпають ресурси для виготовлення необхідних речей?

1. ЧИ РОСТУТЬ БУЛКИ НА ДЕРЕВАХ

Із стародавніх часів життя людини було залежним від природи. Клімат і природа визначали спосіб життя людини, її заняття, знаряддя праці, їжу, одяг, житло, дозвілля.

Життя первісних людей було сповнено випробувань, адже супермаркетів не було й булки на деревах не росли. Виробляти продукти харчування люди ще не навчилися. Усе, що давала природа, люди привласнювали, нічого не виробляючи. У ті часи головними заняттями людини були збиральництво, полювання та рибальство. Така форма господарювання називається привласнювальною, оскільки люди залучали в готовому вигляді дари природи для власних потреб.

Поміркуймо!

 • 1. Розгляньте малюнок сучасного художника. Який характер малюнка: навчальний чи комічний?
 • 2. За допомогою яких елементів зображення художник зобразив первісну добу людства; привласнювальний характер господарювання первісних людей?
 • 3. Дайте відповідь на запитання до малюнка (праворуч).

Життя первісних людей

Чи надійним був такий спосіб забезпечення їжею первісних людей?

З часом, збираючи зерна їстівних рослин, людина помічала, що зернини, які потрапляли в землю, навесні проростали й пізніше можна було зібрати такі самі зерна. 10 тис. років тому люди почали обробляти землю, засівати її — займатися землеробством. Нерідко з полювання давні мисливці приносили молодих тварин, навчилися їх доглядати, отримувати м’ясо, молоко. Так виникло скотарство. Виникнення землеробства і скотарства мало велике значення. Тепер людям не потрібно було долати відстані у пошуках їжі і вони почали засновувати тривалі поселення. Так сформувався осілий спосіб життя.

Осілий спосіб життя сприяв розвитку ремесел — виготовлення різних виробів, необхідних для повсякденного вжитку: посуду, одягу, хатнього начиння, знарядь праці. Таким чином на зміну привласнювальній формі господарювання прийшла відтворювальна (людина сама виготовляла необхідні продукти для життя).

Пізнавально й цікаво

Тривалий час господарство людей було натуральним (господарство, де продукти вироблялися для задоволення власних потреб).

Згодом люди почали продавати свої вироби за гроші, а щоб отримати більший прибуток — наймали додаткових працівників. Так сформувалось ринкове господарство (його головною метою є отримання прибутку шляхом продажу виробленої продукції). У наш час ринкове господарство є найпоширенішим у світі.

Історичні подробиці

Перегляньте відео «Як з’явилися гроші» і дайте відповіді на запитання:

 • 1. Якими були причини винайдення грошей?
 • 2. У яких формах існували гроші до появи монет і паперових грошей?
 • 3. Що сприяло винайденню монет і паперових грошей?

Відео «Як виникли гроші» (тривалість 2 хв 36 с)

https://cutt.ly/AOYJpВО

Baртo запам'ятати!

Натуральне господарство — господарство, де продукти виробляють для задоволення власних потреб, а не для продажу.

Ринкове господарство — господарство, у якому головною метою діяльності є отримання прибутку шляхом продажу виробленої продукції.

Прибуток — виражена в грошах різниця між доходом (сумою грошей, отриманих від продажу товару) і сумою витрат на виробництво товару.

Гроші — особливий товар, у якому втілена вартість інших товарів і послуг.

Діємо: практичні завдання

Величезну роль у розвитку людства завжди відігравало винахідництво. В усі часи воно допомагало в освоєнні природи і задоволенні потреб людини.

Ознайомтеся із інстаграм-галереєю (instagram) «Топ винаходів людства за всю історію» і виконайте дослідницькі завдання:

 • 1. Розташуйте винаходи в хронологічній послідовності винайдення.
 • 2. Обґрунтуйте, чому саме ці винаходи можна вважати найважливішими в історії людства — поясніть, у чому полягає їхнє значення для людства.
 • 3. Виконайте творчий проект «Мій топ винаходів людства» і представте його у класі.

2. БЕЗПЕЧНЕ ДОВКІЛЛЯ?

Уся історія людства — це історія його взаємин із природою. Діяльність людини завжди впливала на стан довкілля. Найчастіше цей вплив був негативним. Особливо збільшився тиск людини на природу в часи прискорення технічного прогресу, починаючи з XVIII—XIX ст. До речі, саме тоді вголос заговорили про проблеми збереження довкілля.

Поступово люди зрозуміли, що своїм безгосподарним ставленням можуть знищити Землю і власне середовище існування. Тому в другій половині XIX ст. спочатку в США, а згодом і у європейських країнах створили перші природоохоронні об’єкти — національні парки.

Поміркуймо!

Розгадайте послання, закодоване в малюнку.

1. Розгадайте ребус: як ви розумієте закодоване в ньому поняття?

2. Дізнайтеся, яку роль у появі цього поняття відіграв зображений учений.

3. Поміркуйте, чому Е. Геккель сердитий, споглядаючи темний бік зображення Землі.

Ернст Геккель

Підсумуйте свої міркування і висловіть припущення, як тема колажу пов’язана з історією розвитку людства.

В Україні проблемі охорони довкілля приділяється значна увага. У Конституції України закріплено екологічні права і обов’язки громадян, діють екологічні рухи, активними учасниками яких є молодь і школярі.

Ознайомтеся із змістом статей Конституції України. На основі знань про відомі вам проблеми довкілля у вашому місті/селі оцініть стан дотримання цих статей Конституції громадянами.

У наш час охорона довкілля є одним із головних завдань, якими опікуються громадські активісти, екологічні організації, уряди держав і світові організації, наприклад ООН — Організація Об’єднаних Націй.

Діємо: практичні завдання

Вправа «Експерти екологи»

У 2015 р. ООН було визначено Цілі сталого розвитку (або «Глобальні цілі») — загальний заклик до дій, спрямованих на те, щоб покінчити з бідністю, захистити планету і забезпечити мир і процвітання для всіх людей у світі.

Уявіть, що ви працюєте в групі експертів із розроблення програми досягнення цілей сталого розвитку.

 • 1. Розгляньте інфографіку, визначте, які з цілей сталого розвитку пов’язані із проблемою збереження довкілля.
 • 2. Оберіть одну із екологічних цілей сталого розвитку та запропонуйте шляхи і способи її досягнення.
 • 3. Представте свій проєкт у класі.

Запитання і завдання

І. Я знаю й систематизую нову інформацію

1. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Людина і довкілля протягом історії» — поєднайте кожне з питань для самоконтролю із відповідним смайликом успіху. Усно дайте відповіді на поставлені запитання.

2. Позначте на шкалі часу найважливіші етапи розвитку господарства.

ІІ. Обговоріть у групі

На фото зображено шведську екоактивістку Грету Тунберг. Дівчина стала відомою на весь світ у 2019 р. заявами про необхідність активнішої боротьби за збереження довкілля. Вона взяла участь у міжнародному кліматичному саміті (зібранні) ООН. Під час свого виступу дівчина звинуватила політиків у загостренні проблем довкілля через хижацьке використання ресурсів Землі.

Уявіть, що на кліматичний саміт (зібрання) запросили вас — підготуйте короткий виступ на тему «Мій приклад екологічно відповідальної поведінки». У виступі розкажіть, як ви чините в житті, щоб зберегти довкілля. Для переконливості проілюструйте свій виступ фотографіями.Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.