Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 25. Новий час: відкриття Америки, революції, передові ідеї і не тільки

Поміркуйте, яке значення мають наукові відкриття для розвитку людства.

1. ПРО МОРЕПЛАВЦІВ НОВОГО ЧАСУ І НЕ ТІЛЬКИ

Читаємо й розуміємо

Ми продовжуємо мандрівку історичними епохами розвитку людства. Під час мандрівки ми будемо удосконалювати вміння складати мапу думок. Назва нашого нинішнього проекту «Досягнення Середніх віків».

Виконайте такі завдання:

1. Підготуйте матеріали для виготовлення мапи думок: для роботи можна скористатися прикладом у підручнику, аркушами паперу або інтернет-ресурсами, наприклад https://coggle.it або іншим відомим вам сервісом.

Мапа думок онлайн

2. Об’єднайтеся в дослідницькі групи за назвами гілок мапи думок (дивіться малюнок нижче).

3. Прочитайте текст і запишіть до мапи думок, які нові відкриття і досягнення зробило людство за доби Середньовіччя у галузі господарства, управління суспільством, розвитку культури; запишіть видатних історичних діячів епохи.

4. За бажанням проілюструйте мапу думок тематичними малюнками.

Приклад мапи думок «Досягнення Нового часу»

Варто запам'ятати!

Новий час — період в історії людства (кінець XV ст. — початок XX ст.) — доба становлення сучасної європейської цивілізації.

Чи знаєте ви, коли людство дізналося про Америку й переконалося остаточно в тому, що Земля куляста? Це сталося за доби Нового часу. Завдяки технічним винаходам і сміливим мореплавцям історичний простір істотно розширився. Європейці досягли далеких берегів Америки, Австралії і навіть здійснили першу навколосвітню подорож! Знайомство із жителями далеких континентів відбувалося по-різному. Підкорюючи нові землі, європейці знищували їх корінних жителів. Але водночас знання про світ і життя далеких народів розширювалися. Жителі Європи відкрили для себе нові продукти, без яких ми не уявляємо свого життя сьогодні: кава, картопля, огірки, помідори та ін.

Діємо: практичні завдання

Уявіть себе мореплавцем/мореплавицею — відкривачем/відкривачкою нових земель.

Складіть план підготовки до морської експедиції. Враховуйте: обладнання, яке необхідно взяти, склад екіпажу, провіант і т. ін. Не забувайте, дрібниць у таких проектах бути не може. Ваша експедиція відбувається в добу Нового часу. Звичні для нас речі були відсутні в той час.

2. РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ

Розширення контактів, доступ до нових земель сприяли розвиткові ремесел і торгівлі. Поступово зростала кількість людей, які прагнули заробити більше грошей. Таких людей ми сьогодні називаємо підприємцями. Гроші почали відігравати важливу роль у житті суспільства. У зв’язку із цим у Європі постали перші відомі нам банки — установи для здійснення операцій з грошима.

Поміркуймо!

Перші комерційні банки з метою досягнення прибутку видавали кредити підприємцям на розвиток своєї справи. Але в Європі (вперше в Італії) і на українських землях у XVI—XVII ст. з’явилися побожні банки. Головною метою їхньої діяльності проголошувалося не досягнення прибутку, а допомога бідним. Кошти банку формувалися з пожертв від приватних громадян, громад.

Будівля вірменського побожного банку у Львові (сучасне фото)

 • 1. Яке значення в житті простих людей мали побожні банки?
 • 2. У чому відмінність побожних банків від комерційних?
 • 3. На вашу думку, чи могли побожні банки задовольняти потреби всіх, хто звертався до них?

3. ВІДКРИТТЯ НОВОГО ЧАСУ

Починаючи з останньої третини XVIII ст., величезну роль у виробництві почали відігравати машини. Рушійною силою для них стало винайдення парового двигуна. На його основі на початку XIX ст. були сконструйовані перші паровози, пароплави. А далі — більше... Людина навчилася фіксувати на плівку момент життя — винайдено фотографію, яка дає змогу побачити реальне життя людей, а не уявляти за переказами. Найперший кіноапарат сконструював у 1893 р. українець Йосип Тимченко. За рік до європейської сенсації — кіносеансів братів Люм’єр у Парижі, Й. Тимченко організовував показ фільмів в Одесі.

Завдяки наполегливості винахідників з’явився телефон, кіно, перші автомобілі. У 1903 р. стала реальністю мрія людини про політ у небо — брати Райт здійснили успішний політ на літаку.

Діємо: практичні завдання

Паротяг (1804 р.) Джорджа Стефенсона — революційний транспортний засіб, завдяки якому стало можливим переміщати вантажі й людей швидше й без застосування мускульної сили тварин

Парова машина (1784 р.) Джеймса Ватта — двигун, який дав змогу працювати фабрикам, заводам

Пароплав (1803 р.) Роберта Фултона — революційний транспортний засіб, яким почали переміщати вантажі й людей морем на великі відстані незалежно від погодних умов

 • 1. Проаналізуйте ілюстрований ланцюжок технічних винаходів Нового часу і поясніть наслідки застосування цих винаходів у господарстві.
 • 2. Дізнайтеся, якими винаходами цього періоду можна доповнити цей ланцюжок.
 • 3. Як змінили повсякденне життя ці винаходи? Чи користуємося ми ними сьогодні?

Поміркуймо!

Чому винахідники звертали увагу на удосконалення транспорту?

4. СПРАВЖНЄ ЗАВДАННЯ ДЕРЖАВИ

Важливим досягненням періоду Нового часу стало поступове розуміння цінності кожної людини. Звісно, що повага до прав людини утвердилась не одразу. У Новому часі відбувалися революції — боротьба за зміни в устрої держав в інтересах суспільства (про них ви дізнаєтесь у наступних класах). Та поступово визрівало переконання, що справжнім завданням держави є служіння громадянам.

Мовою документів

З «Білля про права» (Англія, 1689 р.)

8. Що вибори в члени парламенту повинні бути вільними.

9. Що свобода слова, дебатів й актів у парламенті не повинні зазнавати утисків...

З Декларації незалежності США (1776 р.)

Ми вважаємо за очевидні такі істини: всіх людей створено рівними й всі вони наділені від творця деякими невід’ємними правами, до яких належать життя, свобода й прагнення щастя.

З Конституції Пилипа Орлика

Вдови-козачки й осиротілі діти козацькі, двори козацькі й жінки в час відсутності козаків, які перебувають у походах або на якійсь іншій військовій службі, щоб до всяких громадських повинностей не притягалися і сплатою податків не обтяжувалися — так погоджено і ухвалено.

 • 1. Уважно ознайомтеся з уривками з історичних джерел.
 • 2. Чиї інтереси захищають ці законодавчі акти?
 • 3. Чи актуальні ідеї цих документів сьогодні?
 • 4. Чому в сучасному суспільстві утвердилося переконання про необхідність захисту прав людини?

5. УКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У НОВИЙ ЧАС

Протягом XV — на початку XX ст. українські землі переважно входили до складу інших держав. Тому для українського народу Новий час — це час боротьби за відродження своєї державності. Першими на боротьбу за волю стали козаки. Українське лицарство гуртувалося на Запорозькій Січі, а протягом середини XVII — кінця XVIII ст. козаки очолювали тогочасну Українську державу — Військо Запорозьке. До наших днів збереглася пам’ять про видатних козацьких гетьманів.

Минув час, і народні інтереси почали захищати видатні діячі української культури XIX ст. Вони відстояли право українців на розвиток власної культури, утвердження рідної мови.

Острів Хортиця на Дніпрі — колиска українського козацтва (Пам’ятна монета НБУ, 2010 р.)

Пригадайте, з якими історичними подіями і явищами пов’язаний острів Хортиця. Кого з історичних діячів тієї доби ви знаєте?

6. ШКОЛИ ТА УНІВЕРСИТЕТИ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Водночас з фізичною працею в суспільстві зростала потреба в освічених людях. Завдяки поширенню друкованих книжок освіта і знання стали доступнішими більшій кількості людей. Осередками розвитку науки були університети.

Діємо: практичні завдання

На українських землях освіту в цей час можна було здобути у школах при монастирях, церквах. Перший вищий навчальний заклад заснував у своєму маєтку князь Костянтин-Василь Острозький у 1576 р. Традиції вищої освіти у 1632 р. продовжив Києво-Могилянський колегіум. У 1661 р. у Львові засновано університет, який діє понині.

Києво-Могилянська академія (сучасне фото)

У 1805 р. у Наддніпрянській Україні відкривається перший університет у Харкові.

 • 1. Дізнайтеся, які ще університети були відкриті у цей час на українських землях.
 • 2. Побудуйте лінію часу, на якій позначте час заснування провідних навчальних закладів в Україні у Новий час.

Запитання і завдання

I. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Новий час: відкриття Америки, революції, передові ідеї і не тільки» — поєднайте кожне з питань для самоконтролю із відповідним смайликом успіху. Усно дайте відповіді на поставлені запитання.

6. Виконайте онлайн-вправу https://cutt.ly/wPtTyKY.

II. Обговоріть у групі

1. Уважно розгляньте хмаринку. Дізнайтеся, яке відношення мають зашифровані в хмаринці поняття, персоналії до відкриттів європейців у далеких землях. Можливо, ви хотіли б додати імена та поняття в хмаринку. Ви можете зробити свою хмаринку. Використайте для цього сервіс https://wordart.com/create.

2. Як морські експедиції Нового часу змінили повсякденне життя людей?

3. Чому в період Нового часу зростала потреба в освічених людях?

III. Мислю творчо

Створіть фотоколаж-карту «Університети сучасної України, створені в Новий час».