Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 24. Середні віки: «темні часи» чи доба прогресу

Пригадайте, які зміни відбулися в житті людства за доби Стародавнього світу. Поясніть значення слів історичної хмаринки «Античність».

1. СЕРЕДНІ ВІКИ В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Поміркуймо!

  • 1. Як ви розумієте поняття «прогрес» і вислів «темні віки»?
  • 2. Поміркуйте над темою уроку. Висловіть припущення, які дискусії тривають щодо характеристики середніх віків?

Читаємо й розуміємо

Ми продовжуємо мандрівку історичними епохами розвитку людства. Під час мандрівки ми будемо удосконалювати вміння складати мапу думок. Назва нашого нинішнього проекту «Досягнення Середніх віків».

Виконайте такі завдання:

1. Підготуйте матеріали для виготовлення мапи думок: для роботи можна скористатися прикладом у підручнику, аркушами паперу або інтернет-ресурсами, наприклад https://coggle.it або іншим відомим вам сервісом.

Мапа думок онлайн

2. Об’єднайтеся в дослідницькі групи за назвами гілок мапи думок (дивіться малюнок нижче).

3. Прочитайте текст і запишіть до мапи думок, які нові відкриття і досягнення зробило людство за доби Середньовіччя у галузі господарства, управління суспільством, розвитку культури; запишіть видатних історичних діячів епохи.

4. За бажанням проілюструйте мапу думок тематичними малюнками.

Увага! У тексті ми не здійснювали жодних кольорових позначок. Особливості епохи Середніх віків вам потрібно визначити самостійно.

Приклад мапи думок «Досягнення Середніх віків»

У деяких давніх містах України чи інших країн Європи ви могли звернути увагу на могутні старовинні замки, храми зі стрільчастими віконницями. Ці пам’ятки залишилися нам у спадок від епохи Середніх віків (або Середньовіччя).

В уяві багатьох доба Середньовіччя (середина V ст. — кінець XV ст.) пов’язана з образами войовничих рицарів, які змагалися в бойовому мистецтві на рицарських турнірах. Свої подвиги рицарі присвячували Прекрасній Дамі. До речі, саме ця епоха додає багато роботи науці геральдиці, бо кожен рицар повинен був мати власний герб і девіз. Хоча загалом рицарі завдавали й багато клопоту мирним жителям, бо за доби Середньовіччя вони часто воювали й іноді діяли не зовсім по-рицарськи.

Із часом подвиги рицарів стали історією, але досягнення середньовічного суспільства й досі слугують людству. Важливе місце в житті суспільства за середніх віків посідала віра в Бога. Будівництво величних християнських храмів — соборів — об’єднувало людей багатьох поколінь. А на Сході зародилася одна зі світових релігій — іслам.

Відвідайте середньовічне європейське місто Берген. Висловіть судження, чи зручним було місто для проживання людей. Тривалість 04 хв 40 с

https://cutt.ly/Vi4CRuG

Від доби Середньовіччя бере свій початок більшість сучасних міст Європи. У містах вирувало життя. Розвивалися ремесла й торгівля.

У середні віки утворилися держави, що існують і в наш час: Англія, Франція, Іспанія, Польща, Чехія та ін. У європейських державах було закладено фундамент сучасної демократії: засновані парламенти, почало формуватися усвідомлення цінності прав людини.

Люди дедалі більше розуміли необхідність навчання — так виникли університети, у яких розвивалися освіта й наука. У середні віки в Європі з’явилася перша друкована книга. Винахідником книгодрукування вважається Йоганн Гуттенберг. Про новини люди почали дізнаватися з газет. Учені винайшли термометр і барометр, телескоп і мікроскоп. Було створено вчення про обертання планет навколо Сонця.

Саме із середніх віків люди користуються порцеляновим посудом, дзеркалами, виделками, милом, окулярами, ґудзиками, механічними годинниками.

Діємо: практичні завдання

Розгляньте ілюстрації та виконайте завдання:

  • 1. Визначте, що зображено на ілюстраціях.
  • 2. Чи можна вважати запропоновані ілюстрації історичними джерелами? Якщо так, то якого виду ці джерела?
  • 3. Що розповідають про життя людей за доби Середньовіччя ілюстрації. Запропонуйте до кожної з них назву.

2. КНЯЖА ДОБА В ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Діємо: практичні завдання

Ми вже дізналися, що люди намагаються зберегти історичну пам’ять, увічнюючи події та видатних діячів у пам’ятниках. Одним із таких способів ушанування пам’яті про минувшину є видання тематичних поштових марок і пам’ятних монет.

Для багатьох людей колекціонування поштових марок (філателія) чи монет (нумізматика) є захопленням — хобі. Уявіть себе власником/ власницею такої колекції. У вас зібралося чимало предметів і вам потрібно упорядкувати вашу колекцію.

Отже, завдання:

  • 1. Прочитайте текст про розвиток українських земель за княжої доби.
  • 2. Розгляньте колекцію ілюстрацій марок і монет після тексту та визначте за допомогою текстової інформації на них та підписів час важливих історичних подій княжої доби. Можливо вам доведеться застосувати знання з математики.
  • 3. Уявно розташуйте ілюстрації в хронологічній послідовності.

В епоху Середньовіччя на українських теренах протягом ІХ—ХІІІ ст. існувала Київська держава (княжа Русь-Україна) із центром у Києві. Багатьом жителям нашої держави знайомі імена видатних князів і княгинь: мудрої княгині Ольги, Володимира Великого і його сина Ярослава Мудрого.

Спадкоємицею Русі-України стало Королівство Руське. В українському народі живе пам’ять про короля цієї держави, засновника міста Львова — Данила Галицького. Легенди про його корону й досі захоплюють багатьох шанувальників старовини.

За доби Середньовіччя на українських теренах було створено неповторну та багату культуру. До наших днів багато стародавніх міст України прикрашають величні споруди — чудові храми, могутні замки й фортеці, оповиті захопливими легендами. Історію тих далеких часів ми можемо дізнатися з літературних пам’яток — літописів.

Як упорядковувалося суспільство, дізнаємося з тексту першого збірника законів «Руської правди» Ярослава Мудрого. З часів Середньовіччя родом назва національної валюти України — гривні, і символ нашої держави — тризуб.

Руська держава активно взаємодіяла з близькими та далекими державами. Зокрема, християнство, яке сповідує більшість українців, було прийняте в результаті тісних контактів з могутньою сусідкою Візантією. Київські князі, одружуючи своїх дітей з королівськими нащадками, породичалися з більшістю правителів Європи. Напевно, ви чули про доньку Ярослава Мудрого Анну, яка стала королевою Франції, а згодом була бабусею, прабабусею майже 30 європейських королів.

Марка до 1025-річчя Хрещення Русі-України (2013 р.)

Пам’ятна монета на честь 1000-ліття початку князювання Ярослава Мудрого (2019 р.)

Настільна медаль «Король Данило Галицький»

Поштова марка «750 років з часу заснування Львова» (2006 р.)

Факт чи фейк?

Королівська корона Данила Романовича — правителя Королівства Руського стала легендою так само, як і її власник. Чи насправді існувала корона, чи це міф?

Перегляньте відео «Король Данило Галицький і його корона». Визначте, якої версії дотримуються автори фільму брати Капранови. Запишіть докази, які вони використовують для доведення своєї позиції.

Відео «Король Данило Галицький і його корона» (тривалість 07 хв 49 с)

https://cutt.ly/sodx2Му

Запитання і завдання

I. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Середні віки: «темні часи» чи доба прогресу» — поєднайте кожне з питань для самоконтролю із відповідним смайликом успіху. Усно дайте відповіді на поставлені запитання.

2. Позначте на лінії часу періоди проживання на теренах України згаданих у тексті параграфа народів.

ІІ. Обговоріть у групі

Обговоріть у класі роботу зі складання мапи думок за текстом параграфа. Зіставте нинішній досвід із досвідом попереднього уроку. Зробіть висновок, чи вдосконалили ви своє вміння працювати з мапою думок?

ІІІ. Мислю творчо

Дослідіть зображену монету як джерело історичної інформації (скористайтеся пам’яткою на с. 21). На основі біографії діячки напишіть сенкан про роль в історії жінки, зображеної на монеті.

Пам’ятна монета Анна Ярославна (2014 р.)