Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 23. Що пам'ятає древній сфінкс

Пригадайте, який період історії людства виокремлюють у первісну добу. Поясніть значення слів історичної хмаринки «Первісність».

1. СТАРОДАВНЯ ДОБА (АНТИЧНІ ЧАСИ) В ІСТОРІЇ ЛЮДСТВА

Читаємо й розуміємо

Ми продовжуємо мандрівку історичними епохами розвитку людства. Під час мандрівки ми будемо навчатися складати мапу думок. Назва нашого проекту «Досягнення Античності».

Виконайте такі завдання:

1. Підготуйте матеріали для виготовлення мапи думок: для роботи можна скористатися прикладом у підручнику, аркушами паперу або інтернет-ресурсами, наприклад https://coggle.it або іншим відомим вам сервісом.

Мапа думок онлайн

2. Об’єднайтеся в дослідницькі групи за назвами гілок мапи думок (дивіться малюнок нижче);

3. Прочитайте текст і запишіть до мапи думок, які нові відкриття і досягнення зробило людство за доби Античності у галузі господарства, управління суспільством, розвитку культури; запишіть видатних історичних діячів епохи.

4. За бажанням проілюструйте мапу думок тематичними малюнками.

Приклад мапи думок «Досягнення Античності

Напевно немає такої людини, яка не знала б про єгипетські піраміди і сфінкса. Як люди ще в середині III тис. до н. е. змогли побудувати такі велетенські споруди та ще й правильної форми? Зрозуміло, що для виконання такої роботи, людям потрібно було бути добре обізнаними в науці, мати потужні знаряддя і головне — бути згуртованими й організованими.

Протягом III тис. до н. е. — V ст. н. е. людство зробило важливий крок у розвитку. Поступово удосконалювалися знаряддя праці. Люди навчилися виготовляти залізо, управляти такими природними явищами, як розливи річок. Спеціальні системи для поливу земельних угідь давали змогу отримувати кращі врожаї. Потреба в записуванні інформації сприяла винайденню писемності. Спостереження за довколишнім світом сприяли розвитку наукових знань.

Оскільки людей ставало більше, виникла потреба у створенні системи упорядкування відносин між ними. У суспільстві виокремилися люди, які керували іншими членами спільнот. Так виникли найдавніші держави: Єгипетське царство, міста-держави в Межиріччі та Індії, Давній Греції та інших куточках світу. Величною державою стародавнього світу вважається Римська імперія.

У ході розвитку людських спільнот виробилися певні правила співжиття членів суспільства. Спочатку вони існували в усній формі. А близько 1757 р. до н. е. цар Вавилону Хаммурапі наказав записати ці правила на спеціальному камені. Так було створено перший в історії людства збірник законів. А закони Стародавнього Риму — римське право — лягли в основу законів багатьох розвинених країн сучасності.

У ті часи люди були надзвичайно релігійними — вірили в те, що світом правлять боги. Імена богів у всіх народів були різними, але в уяві людей вони мали схожі риси. Богів шанували. Влаштовували на їхню честь свята. Одним із таких свят були Олімпійські ігри Давньої Греції, започатковані 773 р. до н. е. на честь бога Зевса. Як ви знаєте, і в наш час Олімпійські ігри є великим міжнародним спортивним святом.

За доби Стародавнього світу постали релігії — юдаїзм, буддизм і християнство. Рівень розвитку тодішніх суспільств дозволяв здійснювати будівництво величних пам'яток культури: храмів, палаців, статуй богів тощо. Чимало пам’яток тих часів, як от: єгипетські піраміди, Великий китайський мур, афінський акрополь, священна книга християн Біблія, архітектурні пам’ятки Рима збереглися до наших днів. Про деякі величні пам’ятки — наприклад, «сім чудес світу» — ми знаємо з легенд і свідчень сучасників.

Багато уваги люди античності приділяли навчанню дітей. До речі, перші школи були засновані саме за тієї доби. Головними науками були письмо, читання, лічба. Привчали дітей і до праці. Виховували в строгій покорі старшим членам родини і суспільства.

Завершилася епоха Стародавнього світу у 476 р., коли припинила існування Західна Римська імперія.

Варто запам'ятати!

Держава — це форма співжиття на певній території людської спільноти, якою управляють спеціальні органи влади за допомогою визначених правил — законів.

Діємо: практичні завдання

Підготуйте текст екскурсії до однієї із пам’яток стародавнього світу (античної доби) за допомогою пам’ятки «Як дослідити історичну пам’ятку» (с. 118).

Великі піраміди і сфінкс

Великий китайський мур

Афінський акрополь (сучасна реконструкція)

Римський Пантеон

Стела із законами Хаммурапі (зберігається в музеї Лувр у Франції)

2. ЯКІ НАРОДИ ЖИЛИ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ ЗА ДОБИ АНТИЧНОСТІ

На теренах України за доби стародавнього світу жили різні народи. У І тис. до н. е. населення продовжувало займатися землеробством і скотарством. А у степах Північного Причорномор’я протягом IX ст. до н. е. — III ст. н. е. по черзі панували войовничі народи кіммерійців, скіфів, сарматів.

Кіммерійці (розпис на давній вазі, VI ст. до н.е.)

Мовою документів

Цікаво, що кіммерійці — це перший народ, достовірну назву якого ми знаємо завдяки згадкам у писемних джерелах того часу. Перша писемна згадка про них зустрічається в поемі «Іліада» давньогрецького автора Гомера.

Гомер про кіммерійців

Зевс, до ахейців наблизивши Гектора з військом троянців,

При кораблях їх лишив, щоб трудились вони ненастанно

В ратному ділі; а сам одвернув яснозорії очі

В даль, озираючи землю фракіян, тих вершників бистрих,

Мідян, бійців рукопашних, славлених кобилодойців [кіммерійців]

Молокоїдів [кіммерійців] убогих, над всіх на землі справедливих.

Іліада, XIII, 1-6

Визначте, як Гомер називав кіммерійців. Чому він дав саме такі назви цьому народові?

У південних степах досі збереглися кургани — поховання знатних скіфів. Археологи під час розкопок знайшли предмети побуту скіфів, зброю, чудові золоті прикраси. Однією з найвідоміших пам’яток скіфів є золота пектораль — нагрудна прикраса, знайдена археологом Борисом Мозолевським у кургані Товста Могила на Дніпропетровщині. А з племенами сарматів пов’язують появу легенд про войовничих жінок-амазонок.

Золота скіфська пектораль — нагрудна прикраса (IV ст. до н. е., курган Товста могила, Дніпропетровська область)

Археолог Борис Мозолевський з пектораллю (фотограф — Володимир Жлуденко, 1980-х років)

Відео «Як Б. Мозолевський знайшов скіфську пектораль» (тривалість 2 хв 07 с) https://cutt.ly/bPtWSwE

 • 1. Перегляньте відео і складіть запитання до нього, що дозволять дізнатися як учні/учениці зрозуміли його зміст.
 • 2. Чим інформація відео була для вас корисною?

Діємо: практичні завдання

Об’єднайтеся в групи і дослідіть зображені пам’ятки як історичне джерело (скористайтеся пам’яткою на с. 20).

Монета скіфського царя Атея

Сусідами цих народів були стародавні греки, які в пошуках нових земель припливли з Греції на узбережжя Чорного моря і заснували свої поселення-колонії. Протягом VII ст. до н. е. — IV ст. н. е. грецькі міста Херсонес, Пантікапей, Ольвія, Тіра та інші були осередками розвиненої культури і центрами торгівлі.

Руїни Херсонесу поблизу м. Севастополь у Криму (сучасне фото)

Наприкінці доби Античності на історичну сцену вийшли наші предки слов’яни. У І ст. н. е. писемні джерела називали їх венедами.

Діємо: практичні завдання

 • 1. Об’єднайтеся в пари і складіть два запитання до теми «Які народи жили на теренах України за доби Античності».
 • 2. За бажанням (якщо потрібна допомога) для складання запитань використовуйте наведені питальні слова і фрази: «Де?», «Коли?», «Коли можна використовувати?», «Які ви знаєте?», «Чим відрізняються?».
 • 3. Обміняйтеся запитаннями з однокласницями/однокласниками.

Запитання і завдання

І. Знаю й систематизую нову інформацію

1. Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Що пам’ятає древній сфінкс» — поєднайте кожне з питань для самоконтролю із відповідним смайликом успіху. Усно дайте відповіді на поставлені запитання.

2. Позначте на лінії часу періоди проживання на теренах України згаданих у тексті параграфа народів.

3. Виконайте онлайн-вправу https://cutt.ly/mPtEr4u.

ІІ. Обговоріть у групі

Обговоріть у класі роботу зі складання мапи думок за текстом параграфа:

 • 1) Що в цій роботі видалося вам знайомим?
 • 2) Який досвід у роботі над мапою думок був новим?
 • 3) Чи зустрілися ви з труднощами в ході роботи?
 • 4) Чи хотіли б ви в майбутньому виконувати такий проект?

ІІІ. Мислю творчо

1. Підготуйте рекламний постер довільного формату віртуальної мандрівки «Сім чудес стародавнього світу».

Інформація постеру обов’язково має містити такі дані:

 • 1) зображення пам’ятки;
 • 2) де розташована пам’ятка;
 • 3) коли її було створено.

2. Дізнайтеся з додаткових джерел, хто такий Герострат. Який вчинок він здійснив, щоб увійти в історію? Дайте оцінку діям Герострата.