Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Розділ 4. Розвиток людства упродовж історії

§ 22. Поява і розселення людини на Землі

Пригадайте, що вивчає історична наука. Коли розпочався історичний час?

1. ІСТОРІЯ СВІТУ І УКРАЇНИ НА ЛІНІЇ ЧАСУ

Від появи людини минули мільйони років, протягом яких життя людей зазнало істотних змін. Усе завдяки неймовірній працелюбності людини і прагненню більше дізнатися про довколишній світ.

Історія України є невід’ємною частиною історії людства. Ви зможете в цьому переконатися, здійснивши мандрівку в історичному часі.

У тривалій і насиченій подіями історії людства історики виокремлюють кілька етапів — історичних періодів.

Варто запам'ятати!

Періодизація історії людства — умовний поділ історії людства на певні хронологічні періоди за схожими ознаками розвитку.

Історична періодизація

2. ПОХОДЖЕННЯ ЛЮДИНИ

Поміркуймо!

Чому людину завжди цікавило питання її походження? Які ви знаєте ідеї щодо походження людини?

Походження людини є таємницею, як і виникнення життя на нашій планеті. Тривалий час, до XIX ст., людину, як і саму Землю та все живе на ній, вважали творінням Бога. Наприклад, давні жителі Месопотамії вірили в те, що боги виліпили людей зі своєї крові та глини. А згідно зі священною книгою християн Біблією на шостий день після створення світу Бог за Своїм образом і подобою створив перших людей — Адама і Єву. Їхні нащадки продовжили людський рід і розселилися по всій Землі. Так розпочалася історія людства, на думку християн.

Проте єдиною прийнятою в науці теорією походження життя на Землі є еволюційна теорія, яка стверджує про земне і природне походження людства. Наукове осмислення цієї проблеми пов’язане з ім’ям видатного англійського вченого-природознавця Чарльза Дарвіна. Порівнюючи викопні рештки тварин і рослин, він доводив, що життя на Землі розвивалося від простих форм до складних поступово еволюційним шляхом. Сьогодні вчені володіють різноманітними інструментами для вивчення природи і продовжують дотримуватися еволюційної теорії Чарльза Дарвіна.

Походження людини за теорією Чарлза Дарвіна

Поміркуймо!

Чому питання походження людини до сьогодні залишається предметом дискусій учених? Як ви думаєте, чому сьогодні ані спростовано, ані підтверджено жодної з теорій походження людини?

3. ПОЯВА ПРЕДКІВ ЛЮДИНИ

Епоха первісного суспільства — найдовша в історії людства. Один з найдавніших пращурів людини — Homo habilis («гомо габіліс», що означає «людина вміла») — з’явився в Східній Африці.

Близько 35 тис. років тому з’явилася людина сучасного типу — Homo sapiens («гомо сапієнс», що означає «людина розумна») — кроманьйонець.

Праця створила «людину розумну». В колективній праці (полювання, рибальство, облаштування житла, опанування вогню), у процесі спілкування в людини поступово вироблялося мовлення. Все необхідне для життя тодішні люди виготовляли з природних матеріалів: каменю, дерева, кісток, шкіри. Під час постійного вирішення завдань — як виготовити гостру палицю-спис, як зробити з каменю ножеподібну пластину, як вичинити шкіру для накидки — розвивався мозок людини.

Діємо: практичні завдання

  • 1. Уважно прочитайте текст підручника про кроманьйонців, перегляньте відео.
  • 2. Складіть список завдань «людини розумної». З якою метою виконувалися ці завдання. Які навички, знаряддя необхідні для їх виконання.
  • 3. Які труднощі очікували первісну людину під час колективної/індивідуальної праці?

Кроманьйонці. Тривалість 01 хв 40 с

https://cutt.ly/UPtQXLF

Поміркуймо!

Які важливі відкриття були зроблені первісною людиною?

Діємо: практичні завдання

1. Уважно розгляньте карту. На якому континенті з’явилися ймовірні осередки перших людей? Коли це відбулося? На вашу думку, які чинники впливали на появу людей у цих регіонах?

2. Покажіть на карті напрямки розселення давньої людини?

3. За допомогою легенди карти укладіть хронологічну послідовність розвитку людини: людей прямоходячих, неандертальців, «людини розумної».

ПОЯВА І РОЗСЕЛЕННЯ ПЕРВІСНИХ ЛЮДЕЙ НА ЗЕМЛІ

4. ПОЯВА ПЕРВІСНИХ ЛЮДЕЙ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Первісна людина на території України з’явилась майже мільйон років тому. Залишки діяльності найдавніших на території України первісних людей були знайдені на одній з гір, над річкою Тисою біля с. Королеве Виноградівського району на Закарпатті.

Діємо: практичні завдання

  • 1. Уважно розгляньте карту, знайдіть і покажіть на карті стоянки первісних людей на території України.
  • 2. За допомогою легенди карти укладіть хронологічну послідовність появи стоянок первісних людей.
  • 3. На вашу думку, які пам’ятки з цих стоянок могли зберегтися до нашого часу?

РОЗСЕЛЕННЯ ПЕРВІСНИХ ЛЮДЕЙ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ

Поміркуймо!

З якою метою, на вашу думку, на сучасних українських грошах зображають події далекого минулого нашої країни?

Браслет з ікла мамонта з Мізинської стоянки

Монета номіналом 20 гривень «Палеоліт»

Запитання і завдання

І. Знаю й систематизую нову інформацію

Самооцінювання: оцініть свої успіхи в опануванні теми «Історія світу і України на лінії часу» — поєднайте кожне з питань для самоконтролю із відповідним смайликом успіху. Усно дайте відповіді на поставлені запитання.

ІІ. Обговоріть у групі

1. Як ви думаєте, чи відрізняються стоянки первісних людей на території України та в інших місцях, наприклад, Азії чи Африки?

2. Як зміни природного середовища вплинули на розвиток первісної людини?

3. Уявіть себе дослідниками історичних джерел: складіть запитання, за допомогою яких можна розповісти про одну з археологічних пам’яток, зображених у тексті параграфа.

ІІІ. Мислю творчо

1. Уявіть, що вам вдалося побувати на стоянці первісної людини на території України. Що ви там побачили? Що вразило найбільше? Створіть лепбук «Реконструкція стоянки первісних людей».

2. Дізнайтеся з додаткових джерел, чи існують у наш час на Землі спільноти, які живуть способом життя первісних людей. Висловіть припущення, яку допоміжну історичну дисципліну варто було б долучити до їх вивчення.