Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 21. Урок узагальнення «Історична наука та історична пам'ять»

1. ЛОГІЧНІ ПАРИ

Утворіть логічні пари: доберіть до текстових карток відповідні зображення. Свій вибір обгрунтуйте.

2. ЗАКОДОВАНИЙ ЛИСТ

Ми отримали закодованого листа, у якому усі імена, назви та числа переплуталися. Розгадайте анаграми і ребуси - відгадайте закодовані імена дослідників історії України та ключові слова і дати, пов’язані з ними. Утворіть за допомогою стрілок логічні пари.

3. ІСТОРИКИ ДИСКУТУЮТЬ

Уявіть, що ви стали свідками дискусії відомих істориків щодо головних завдань дослідників історичного минулого. Ознайомтеся з думками видатних і дайте відповіді на запитання:

1) На якому з етапів розвитку історичної науки працювали вчені?

2) Продовжте висловлювання Л. фон Ранке про завдання справжнього вченого-історика.

3) Чи зазнали змін, на вашу думку, уявлення про завдання істориків у наш час.

4. ГОСТИНИ У КВІНТИЛІАНА

1. Підготуйте промову для виступу перед класом на одну із запропонованих тем: «Історичні міфи: користь і шкода».

Для того щоб ваша промова звучала переконливіше, скористайтеся порадою античного вченого й оратора Марка Фабія Квінтиліана. Своїм учням він радив, будуючи висловлювання, треба намагатися відповісти на запитання: Хто? Що? Де? Коли? Чим? Як? Чому?

2. Виступіть як оратор перед однокласниками/однокласницями класу. Під час промови звертайте увагу на стиль промови, емоції, свою позу (як ви будете стояти).

5. ЩО МИ НАВЧИЛИСЯ

Перевірте, як ви засвоїли матеріал розділу за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за покликанням:

https://forms.gle/7din5EHNhVkv1qw6A або скористайтеся смартфона - зчитайте QR-код.

Бажаємо успіху!Підтримати сайт і наші Збройні Сили можна за посиланням на Buy Me a Coffee.