Вступ до історії України та громадянської освіти. 5 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 10-11. Способи упорядкування історичного часу

Які системи літочислення використовують в сучасному світі? Яку роль відіграє григоріанський календар? Чому історики прагнуть привести дані хронології до єдиної системи літочислення?

1. ЯК ПРИЙНЯТО ЗАПИСУВАТИ ІСТОРИЧНІ ДАТИ

Як ви зрозуміли з попередніх уроків, сучасна система відліку часу виникла не одразу. У різних куточках світу люди й досі використовують різні системи літочислення. Однак для зручності досліджень історики домовилися використовувати єдину систему відліку історичного часу на основі григоріанського календаря.

Правильне установлення історичного часу дає змогу уявити історію людства в цілому, зрозуміти причини й наслідки різних історичних подій.

Щоб правильно і точно записувати історичні дати, варто запам’ятати нескладні правила.

Одиниці вимірювання часу записують скорочено: мільйон — млн, ера — е., тисячоліття — тис., століття — ст., рік — р., роки — рр.

Значення років записують арабськими цифрами: 1991 р.

Значення століть і тисячоліть записують римськими цифрами. Для цього використовують відповідність арабських і римських чисел:

1 - І, 2 - II, 3 - III, 4 - IV, 5 - V, 6 - VI, 7 - VII, 8 - VIII, 9 - IX, 10 - Х, 11 - XI, 12 - XII, 13 - XIII, 14 - XIV, 15 - XV, 16 - XVI, 17 - XVII, 18 - XVIII, 19 - XIX, 20 - XX, 21 - XXI.

Назва римських цифр походить від назви міста Рима, жителі якого винайшли римські числа.

Пізнавально й цікаво

З історії арабських цифр

Дізнайтеся історію виникнення арабських цифр і допоможіть історикам правильно записати історичні дати (працюйте в зошитах).

Араби — народи, що здавна живуть на півночі Африки й заході Азії.

Ви, напевно, чули, що звичні нам цифри 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 часто називають арабськими? Ця назва пов’язана з тим, що європейці дізналися про них від арабів. Великим популяризатором цих цифр був видатний учений Аль-Хорезмі, який використав їх у вісімсот двадцять п’ятому році (____) у книзі «Про лічбу з цифрами гінді». Чим ці цифри так сподобалися вченим?

Аль-Хорезмі, перський учений

До запозичення в десятому столітті (____) індійсько-арабських цифр європейці використовували латинську (римську) цифрову систему, яка сформувалася в Давньому Римі. Однак вона складніша. Для прикладу, число 283 в латинській системі пишеться як CCLXXXIII, тобто 100 + 100 + 50 + 30 + 3 = 283.

2. ЯК ВИЗНАЧИТИ НОМЕР СТОЛІТТЯ

Важливо пам’ятати, що цифра, якою позначають століття, відрізняється від числового значення років. Його потрібно навчитися встановлювати.

Тут діє просте, але дуже важливе правило:

Baртo запам'ятати!

У сучасному літочисленні початком століття вважається «перший» рік, а кінцем — «сотий» рік. Він кратний (тобто ділиться) 100. Наприклад, дев’ятнадцяте століття (XIX ст.) почалося у 1801 р., а закінчилося у 1900 р.

Щоб правильно визначити століття, потрібно до числа, що позначає сотні років, додати 1

Увага! Останній рік століття у цифровому виразі вже містить номер століття, тому на нього це правило не поширюється. Наприклад, 1900 рік є останнім роком XIX ст.

Діємо: практичні завдання

1. Уважно розгляньте схему й виконайте хронологічне перетворення — доповніть наведені у схемі приклади необхідними розрахунками та з’ясуйте номери століть запропонованих у схемі історичних дат.

2. Дізнайтеся за допомогою додаткових джерел дати історичних подій і визначте, у якому столітті вони відбулися: а) хрещення Русі, б) конституція Пилипа Орлика, в) проголошення незалежності України.

Відповідь запишіть за зразком:

Хрещення Русі: 988 р. — X ст.

3. ЯК ІСТОРИКИ УПОРЯДКОВУЮТЬ ХРОНОЛОГІЧНІ ДАНІ

Для розуміння історичного процесу надзвичайно важливо не лише точно встановити час окремих історичних подій, а й упорядкувати хронологічну інформацію. Річ у тім, що історичні події пов’язані між собою. Часто одні події і їхні наслідки стають причинами нових подій. Історики застосовують різні способи упорядкування хронологічної інформації.

Спосіб 1: Хронологічна послідовність подій — це послідовність історичних подій у часі від найдавніших до найбільш сучасних.

Щоб зрозуміти, як побудувати хронологічну послідовність подій, запишіть згідно зі схемою послідовно всі ваші справи протягом дня зранку до вечора.

Діємо: практичні завдання

Розташуйте зображені архітектурні споруди в хронологічній послідовності — від найдавнішої до найсучаснішої.

Житло мисливців на мамонтів з Межиріцької стоянки на Черкащині (реконструкція в Національному науково-природничому музеї Академії наук України у м. Київ)

Михайлівський Золотоверхий монастир у м. Київ

Палац Кирила Розумовського в м. Батурин Чернігівської області

Вежі-хмарочоси в м. Дніпро

Спосіб 2: Лінія (шкала) часу — графічне зображення плину історичного часу, за допомогою якого можна зобразити послідовність подій і процесів, а також визначити їхню тривалість.

Від часу появи людини понад два мільйони років тому людство пройшло у своєму розвитку кілька важливих етапів — культурних епох. У хронологічній послідовності вони розташовуються наступним чином:

Діємо: практичні завдання

Історія на лінії часу

1. Накресліть лінію часу — пряму лінію, поділену рисочками на рівні відрізки, що позначають роки, століття, тисячоліття (приклад на с. ???).

2. Поставте чітку риску, яка відокремлює час до н. е. від н. е., а наприкінці — стрілочку, що символізує рух часу.

3. Дізнайтеся з додаткових джерел інформації і позначте на лінії часу: а) рік проведення перших в історії людства Олімпійських ігор, б) століття заснування Києва, рік першої згадки назви «Україна» в писемних джерелах.

4. ЧИМ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ХРОНОЛОГІЧНА І СИНХРОНІЗОВАНА ТАБЛИЦІ

Спосіб 3: Хронологічна таблиця — спосіб упорядкування хронологічних даних шляхом внесення до таблиці історичних дат та їхніх пояснень у хронологічній послідовності.

Діємо: практичні завдання

1. Ознайомтеся зі зразком хронологічної таблиці.

2. За допомогою додаткових джерел інформації дізнайтеся дати історичних подій або історичні події, позначені датами, й заповніть у зошиті порожні чарунки таблиці.

Важливі події історії незалежної України

Дата

Подія

24 серпня 1991 р.

Проголошення незалежності України

28 червня 1996 р.

____

2-16 вересня ____ р.

Упровадження національної валюти — гривні

____

Політ українського космонавта Леоніда Каденюка у космос

____ р.

Помаранчева революція

Листопад 2013 р. - ____ р.

Революція гідності

____ р.

Перемога співачки Джамали на пісенному конкурсі Євробачення

Спосіб 4: Синхронізована таблиця — це різновид хронологічної таблиці, до якої заносять історичні події, що відбувалися одночасно в різних куточках світу.

Поміркуймо!

Поміркуйте, навіщо потрібно укладати синхронізовані таблиці. Які знання можна отримати з їхньою допомогою?

Важливо пам’ятати:

а) синхронізувати події можна не лише за роками, а й за століттями, тисячоліттями;

б) укладаючи синхронізовану таблицю, можна добирати події, близькі за часом, якщо відсутні одночасні події.

Діємо: практичні завдання

Розгляньте приклад найпростішої синхронізованої таблиці й доповніть її за допомогою Вікіпедії. Для цього у Вікіпедії відкрийте пошук подій за роками й запишіть у таблицю ті, які підійдуть для її доповнення (працюйте в зошитах).

Дата

Подія на теренах України

Дата

Подія поза межами України

988 р.

Хрещення Русі-України Володимиром Великим

988 р.

Народження короля Англії Едмунда Залізнобокого

Рік першої згадки назви «Україна» в писемних джерелах

Смерть Папи Римського Урбана III

1574 р.

Видання Іваном Федоровичем у Львові друкованих книг «Апостол» і «Буквар»

Діємо: практичні завдання

Підсумуйте здобуту на уроці інформацію.

За допомогою кольорових маркерів створіть на аркуші паперу або, за наявності ґаджеті яскраву хмаринку слів «Лічба часу в історії».

Інструкції з користування сервісами подана в додатках до підручника.

Сервіс хмаринок слів

https://wordart.com

Сайт для інтерактивної взаємодії

https://www.mentimeter.com

Запитання і завдання

І. Знаю й систематизую нову інформацію

Самооцінювання. Оцініть свої успіхи в опануванні теми «Способи упорядкування історичного часу» — уявно поєднайте кожне запитання для самоконтролю із відповідним смайликом успіху.

ІІ. Обговоріть у групі

1. Розгляньте «числову хмаринку» і виконайте завдання:

  • а) запишіть дати, які належать до одного століття;
  • б) визначте століття дат, що складаються із чотирьох цифр;
  • в) із числа запропонованих дат оберіть ті, які належать: до І тисячоліття, до першої половини століття;
  • г) уявіть, що в хмаринці наведено дати подій, що відбулися до народження Ісуса Христа. Оберіть п’ять дат і розташуйте їх послідовно від найдавнішої до найближчої до наших днів;
  • д) знайдіть, яка з дат позначає час прийняття християнства в Русі-Україні, та визначте, скільки років минуло від цієї події до наших днів.

Обчислення запишіть у зошиті.

ІІІ. Мислю творчо

У наш час здійснити хронологічні дослідження можна за допомогою інтернет-ресурсів. Наприклад, сервісу https://www.timetoast.com/. За бажанням з допомогою членів родини/близьких людей (вони можуть вам розповісти про події з історії родини) створіть онлайн-лінію часу родинної історії. Для початку роботи оберіть точку відліку історії родини.