Всесвітня історія. Повторне видання. 9 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 32. Практичне заняття. Масове виробництво. Зародження масової культури

ОПРАЦЮЙТЕ ТЕКСТ ПАРАГРАФА ТА ПІДГОТУЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

1. МАСОВЕ ВИРОБНИЦТВО

Кінець XIX — початок XX ст. — це час, коли розпочалося масове виробництво товарів. Це стало можливим лише за наявності машин.

Машини змінили характер праці й роль людини у виробництві. Багато хто відзначав, що механізація праці веде до перетворення працівника на «додаток» до машини, якусь безособову істоту, «гвинтик». Але час середньовічних майстрів, які неквапливо створювали одиничні вироби, що відзеркалювали індивідуальність автора, незворотно минув. Технічний прогрес переважав витрати, властиві будь-яким новаціям.

У жовтні 1913 р. на заводі в Хайланд-парку Генрі Форд запустив свій перший автомобільний складальний конвеєр. І тепер збірка автомобіля «ФОРД-Т» займала не 14, а 1,5 год. Фото із зібрання Генрі Форда та Ford Motor Company

• Винахід конвеєра сприймається неоднозначно. На деяких сучасних підприємствах від нього відмовляються.

  • Як Ви вважаєте, завдяки чому конвеєр сприяв значному підвищенню продуктивності праці?
  • Які недоліки має конвеєр для робітників, їхнього самопочуття?

В організації виробництва відбулися якісні зміни. Американський інженер Ф. Тейлор організував роботу на конвеєрі — системі безперервного й потокового виробництва стандартизованих виробів, що забезпечувало гігантське зростання продуктивності праці. Конвеєр із другої половини XIX ст. став панівною системою організації масового виробництва на фабриках і заводах.

Наприкінці XIX ст. підприємець Г. Форд сконструював свій автомобіль і незабаром запустив його у масове виробництво. У 1915 р. з конвеєрів його заводів сходило вже до 250 тис. машин на рік.

Генрі Форд і його творіння. «Форд Т» став володарем премії «Кращий автомобіль XX ст.»

Вартість фордівських автомобілів постійно зменшувалась, і їх могли придбати представники різних верств населення. Ціна автомобіля в 1910 р. становила 20 середньомісячних окладів кваліфікованого робітника, а в 1922 р. робітник міг купити авто, заощадивши три місячні зарплати.

Наприкінці XIX — на початку XX ст. було налагоджено масове виробництво не тільки автомобілів та іншої техніки, а й одягу, предметів побуту. З’явилися великі магазини. Символом масового виробництва товарів стало гасло одного з нью-йоркських супермаркетів: «Якщо Ви не знаєте, чого хочете — заходьте до нас, воно в нас є!»

Історичні подробиці

Для підвищення якості та здешевлення виробництва автомобілів Форд удосконалював конвеєр, стандартизував технологію, заощаджував навіть на фарбуванні машин. Г. Форду належить відомий вислів: «Ви можете придбати автомобіль «Форд» будь-якого кольору, за умови, що цей колір — чорний».

2. ПЕРЕДІСТОРІЯ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ

Варто запам’ятати!

Масова культура — культура, що є популярною й переважає серед широких верств населення в суспільстві.

Передумови масової культури формуються з моменту виникнення людства, а конкретніше — з появою християнської цивілізації. Як приклад, наводять спрощені варіанти Священних книг («Біблія для бідних» тощо), розрахованих на масову аудиторію.

Витоки масової культури пов’язані з появою в європейській літературі XVII—XVIII ст. пригодницького, детективного, авантюрного роману. Саме він значно розширив аудиторію читачів за рахунок величезних тиражів. Прикладом є творчість англійського письменника Д. Дефо — автора відомого роману «Життя й незвичайні пригоди Робінзона Крузо».

Великий вплив на розвиток масової культури мав прийнятий у 1870 р. у Великій Британії закон про загальну грамотність. Він дозволив багатьом людям освоїти основний вид художньої творчості XIX ст. — роман.

Важливою передумовою масової культури стала поява можливостей її поширення завдяки розвитку засобів масової комунікації. Не тільки газети, а й радіо, кіно тиражували та швидко переносили зразки масової культури з міста до міста, з країни до країни, з континенту на континент. І ось уже італійська пісня стає популярною в Сполучених Штатах, а американський джаз швидко захоплює європейців; мюзикл, поставлений у Парижі, вітають глядачі на Бродвеї в Нью-Йорку.

Масова культура виникла в XX ст. не так завдяки розвиткові техніки, зручних засобів передачі інформації, як завдяки демократії. Бо найбільш розвиненою та поширеною масова культура є в розвиненому демократичному суспільстві, наприклад, у Сполучених Штатах з їх Голівудом — справжнім символом масової культури.

РИСИ МАСОВОЇ КУЛЬТУРИ

Типові риси масової культури — стандартизація, засилля легко доступних форм, ринкове ставлення до мистецтва, науки, політики, релігії як до виробників товарів споживчої вартості. На відміну від високої, елітарної культури, орієнтованої на думаючу, інтелектуальну публіку, масова культура свідомо орієнтується на усереднений рівень масового споживача.

Робінзон Крузо. Малюнок Тараса Шевченка (1856 р.)

Рисою масової культури є те, що її продукти мають бути цікавими, нехай простими, але «гарно зробленими» — із чітким сюжетом, захопливими перипетіями, відповідного жанру. Серед таких жанрів у кіно, яке бурхливо розвивалось у 1920-х роках, — комедія, мелодрама. Пізніше з’явились фільми жахів, фантастика тощо.

Супрематизм. Картина художника Казимира Малевича (1916 р.)

Масова культура є комерційною, її зразки мають добре продаватися. Не має значення, що це: книжки чи фільми, театральні вистави чи мюзикли.

Тому, з одного боку, творці масової культури орієнтуються на смаки пересічної людини, особливо не переймаючись її культурним чи інтелектуальним розвитком. З іншого боку, твори масової культури мають бути якісними, інакше вони не користуватимуться попитом.

Масова культура не є синонімом поганого смаку, а користування її плодами не є ознакою низького культурного рівня.

Запитання та завдання

  • 1. Дайте визначення поняттю масова культура.
  • 2. Якими були передумови та витоки розвитку масової культури на початку XX ст.?
  • 3. Схарактеризуйте риси масової культури.
  • 4. Що означає комерційність масової культури?
  • 5. Яке призначення масової культури в суспільстві?
  • 6. Що є спільного й відмінного в масовій культурі початку XX ст. та сьогодення?

ОЗНАЙОМТЕСЯ З НАВЕДЕНИМИ ЦИТАТАМИ ТА ДАЙТЕ ВІДПОВІДІ НА ЗАПИТАННЯ

Російський та американський соціолог і культуролог Питирим Сорокін відзначав у середині XX ст.:

«Як комерційний товар для розваг, мистецтво дедалі частіше контролюється торговельними ділками, комерційними інтересами й віяннями моди... Подібна ситуація творить з комерційних ділків вищих цінителів краси, змушує художників підкорятися їхнім вимогам, що нав’язуються до того через рекламу й інші засоби масової інформації».

Спробуйте спростувати або підтвердити слова вченого.

Американський політолог Збігнев Бжезинський любив повторювати фразу, що стала крилатою:

«Якщо Рим дав світу право, Британія — парламентську систему, Франція — культуру й республіканський устрій, то сучасні США дали світу науково-технічну революцію та масову культуру».

• Як Ви розумієте ці слова?

• Чи згодні ви з особливою роллю США як «законодавця моди» у сфері масової культури? Проілюструйте відповіді на ці запитання прикладами з історії початку XX ст. та сьогодення.

Американському кіносценаристу Ричарду Молтбі належать слова про те, що масова культура «...дозволяє нам утекти, але не звідкись і не кудись, а від власного утопічного «я»... Якщо злочин масової культури полягає в тому, що вона взяла наші мрії, упакувала їх, а потім знову продала нам, то існує також її позитивний аспект: вона забезпечує нас мріями, настільки різноманітними, що самі ми нізащо б їх не вигадали».

• Чи згодні ви з тим, що масова культура «забезпечує нас мріями»? Наведіть приклади з відомих Вам кінофільмів.

На думку українського філософа й культуролога Галини Лозко, необхідною є нейтралізація негативного впливу масової культури на формування національної самосвідомості, «уміння дати відсіч чужому, зокрема відмовитися від чужих цінностей, навчитися відрізняти своє від рідного».

• Чи погоджуєтесь ви з думкою філософа?

• Чи вважаєте ви, що масова культура стала загрозою для національної культурної традиції, загрожує втратою духовності, перешкоджає збереженню культурної самобутності?

РОБОТА З ІЛЮСТРАЦІЯМИ

Перекладіть з англійської рекламний слоган «Кодак»: «You press the button, — we do the rest». Чому ця реклама є виявом масової культури?

Поясніть, чому ця реклама є виявом масової культури.

Які ідеї намагався передати автор ілюстрації? Чи відображають ілюстрації сучасний стан масової культури?

Діємо: практичні завдання

Співставте характерні риси мистецтва і масової культури — визначте спільні й відмінні риси, з’ясуйте значення обох явищ для розвитку суспільства. Свою роботу оформлюйте у вигляді графічної схеми. Представте результати роботи у класі. Порівняйте з роботами друзів.