Історія України. 9 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 9. Початок українського національного відродження у Наддніпрянщині

Пригадайте, яку роль відігравали козацькі старшини в управлінні Гетьманщиною? До яких заходів вдався російський уряд щодо ліквідації української автономії?

1. ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ

Ліквідацію російським урядом автономії України по-різному сприйняла козацька еліта, яка отримала привілеї російського дворянства. Значна частина цих людей була задоволена збереженням свого статусу і влади. Багато хто побачив в інтеграції до імперії шанс, адже тут було чимало можливостей зробити кар’єру для освіченої й амбітної людини.

Думки істориків

Український історик Ярослав Грицак:

Для більшості нового українського дворянства між «малоросійським» і «великоросійським» патріотизмом не існувало суперечності. Вони мали всі підстави називати імперію своєю, адже протягом XVIII ст. вихідці із малоросійських родин своєю діяльністю мостили шлях до її тріумфу. Якщо у ХVII ст. перед освіченими українцями... стояв вибір — Україна чи Росія, тo y XVІІІ cт. цей вибір формулювався уже інакше — провінція чи імперія?... Тип «малороса», який поєднував симпатію до України, до її природи, пісень тощо з лояльністю до Російської імперії був однією з характерних фігур в українській політичній і культурній історії XIX ст. Найяскравішим уособленням цього типу став всесвітньо відомий письменник Микола Гоголь.

• Чим можна, на вашу думку, пояснити явище «малоросійства»? Чи існує воно в сучасній Україні?

Проте частина української еліти пішла іншим шляхом. Вони прагнули відновлення автономії й одночасно працювали над тим, щоб творити українську культуру. Після Великої французької революції ідеї рівності всіх людей поширилися Європою. Це була принципова зміна, бо раніше до уваги бралася тільки еліта. Інтелектуальною модою став романтизм, який говорив про важливість різних народів і важливість народної культури.

Приходила нова епоха, в якій народ починали осмислювати як єдність всіх людей однієї культури, мови і традицій. Поширення національної самосвідомості в Україні, як і всюди в Європі, відбувалося повільно. Воно розпочалося з досліджень минулого, етнографії, загалом культури нашого народу, які проводили освічені люди. Поступово такі знання, а разом з ними — і усвідомлення спільності українців, наявності інтересів, які нас об’єднують, поширювалося. Провід у цьому процесі, особливо наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст., вела колишня козацька старшина, а в Західній Україні — священники.

Діємо: практичні завдання

1. Подумайте, які риси притаманні народам, а які націям. В чому основна відмінність між цими поняттями?

2. За результатами роботи складіть з поняттями «народ» і «нація» кола Вена.

Історичні подробиці

Зі щоденника німецького мандрівника Йоганна Коля (1830-ті роки)

Огида, яку народ Малоросії відчуває до народу Великоросії така сильна, що її можна справедливо схарактеризувати як національну ненависть. Від XVII ст., коли їхню країну вперше приєднано до Московського царства, ці почування не зменшувалися, але радше скріпилися... Малоросіяни твердять, щодо часу їхнього підкорення всі вони були вільні люди та що кріпацтво між ними невідоме. Як вони самі кажуть, росіяни повернули половину народу в рабів.... Полтавську битву до сьогодні згадують у цілій Малоросії з почуттями, подібними до тих, що з ними битву під Білою Горою згадують у Чехії... Якщо колись настане день, коли колосальна імперія Росія розпадеться на шматки, годі сумніватися в тому, що малоросіяни утворять відрубну державу. Вони мають свою власну мову, власні історичні спогади, вони рідко змішуються з своїми московськими господарями та налічують уже понад десять мільйонів душ.

2. НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ АВТОНОМІСТСЬКИЙ ГУРТОК. ЗАРОДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ

Закономірно, що одним з ключових центрів українського національного відродження стали землі колишньої Гетьманщини. У м. Новгород-Сіверський на Чернігівщині сформувався потужний гурток освічених людей, які прагнули відновити автономію Гетьманщини, а в разі сприятливих можливостей — утвердити незалежність.

Інтелектуальним лідером гуртка був Василь Капніст — представник потужного старшинського роду. Про його погляди свідчить твір «Ода на рабство», написаний на початку 1780-х років. Автор говорив про втрату свободи своєю Вітчизною, маючи на увазі поступову ліквідацію автономних інституцій Гетьманщини. Один з героїв поеми В. Капніста, присвяченій пожежі в Москві в 1812 р., каже: «И пламя мстительно вертеп неправд пожрало, Над падшими ли здесь чертогами скорбеть?». Ця поема формально є проросійською, проте критика російських порядків така нищівна, що твір не побачив світ протягом ста років.

Василь Капніст (гравюра невідомого автора, XIX ст.)

В. Капніст та члени гуртка намагалися відновити козацтво як питому українську військову силу. В 1787 р., користуючись початком чергової російсько-турецької війни, було підготовлено відповідний проєкт і В. Капніст повіз його до Петербурга. Дорогою він навіть вів перемовини про закупівлю озброєння для відновлених козацьких формувань. Російський уряд відповів відмовою і проєкт залишився на папері.

У квітні 1791 р. В. Капніст прибув до Пруссії і зустрівся з канцлером Герцбергом. Від імені своїх земляків, поневолених Росією, він пропонував підняти повстання в Україні в разі пруссько-російської війни, вірогідність якої була тоді висока. Прусський уряд не наважився прийняти пропозицію, хоч залишив двері до співпраці відкритими.

Свідчать документи

Спогади очевидця про В. Капніста і його сучасника, поета М. Гнідича

Зі спогадів Філіпа Вігеля: «...Примечательны были также два украинца... Оба они, несмотря на единоверие,... двухвековое соединение их родины с Россией, тайком ненавидели ее и русских, москалей, кацапов. Это были Капнист и Гнидич».

З доповідної записки канцлера Герцберга королю Пруссії щодо місії В. Капніста

Вважаю своїм обов’язком... доповісти Вашій величності, щодо мене таємно прибув дворянин з Малоросії або Російської України, який називає себе Капністом... Він твердить, що його прислали мешканці цієї країни, що доведені до крайнього відчаю тиранією, яку російський уряд... здійснювали над ними, та що він хотів би знати, чи на випадок війни вони зможуть сподіватися на протекцію Вашої величності — в такому випадку вони скинуть російське ярмо. Він каже, що це була країна давніх запорозьких козаків, від яких забрали всі їхні привілеї, кинувши їх під ноги росіян...

• Чому, на ваш погляд, для вирішення суто українських справ Капніст змушений був звернутися до уряду іноземної держави?

Опозиційний запал у середовищі козацької старшини поступово згасав. Реальні царські привілеї вабили сильніше, ніж перспектива боротьби із самодержавством за Україну і пов’язана із цим небезпека. Однак аж до початку 40-х років XIX ст. нащадки козацької еліти все ще виконували роль лідера національно-визвольної течії суспільно-політичного руху України. Але своє лідерство вони стверджували не у сфері політики, як це було раніше, а у сфері інтелектуальної діяльності. Перш ніж остаточно відійти в небуття, козацька еліта спалахнула феєрверком яскравих історичних, літературно-художніх і публіцистичних творів.

Найвизначнішим історичним трактатом початку XIX ст. була «Історія Русів». Головна ідея твору — ствердження права кожного народу на самостійний державний розвиток. У книжці розповідалося про боротьбу українців проти польського і московського поневолення. У ній підкреслювалося порушення Москвою тих прав, що були визнані за Україною у 1654 р. «Історія Русів» мала великий вплив на формування самостійницьких настроїв.

Думки істориків

Український історик Сергій Плохій

Автор не приховував наміру написати національну історію, яка звеличить народ-націю та її подвиги. Героєм свого твору він зробив руську, тобто малоруську чи то пак козацьку націю. Множинність назв допомогла перетворити історію козаків...на історію окремої нації.... У соціальному плані руська нація «Історії Русів» — це нація козацької старшини та їхніх нащадків-дворян, народні маси це поняття охоплювало вряди-годи.

  • 1. У чому, на вашу думку, значення «Історії Русів» для формування української національної свідомості?
  • 2. Чи можна вважати таку свідомість модерною?

Свідчать документи

«Історія Русів» про репресії російської влади в Україні після переходу Івана Мазепи на бік шведів

... Премногих урядників і значних козаків, запідозрених у прихильності їх до Мазепи... забирано з домів їхніх і віддано на різні кари в містечку Лібедині... Карання теє було звичайним для Меншикова ремеслом: колесувати, четвертувати і на палю вбивати, а найменше, що його вважалося за іграшку, вішати і голову стинати... То яке доправлення належиться за кров народу руського, пролитого від крові гетьмана Наливайка до сьогодні, і пролиту великими потоками за те єдине, що прагнув він волі, або ліпшого життя у власній землі своїй...

• Якою була офіційна оцінка в Російській імперії особи І. Мазепи і яке відношення до нього автора «Історії Русів»? Про що, на вашу думку, це свідчить?

Найвизначнішим літературним твором цього періоду була поема Івана Котляревського «Енеїда», перша частина якої вийшла у світ 1798 р. Їй судилася щаслива доля. «Енеїда» започаткувала нову українську літературу, яка ґрунтується на живій українській мові. Нагадаємо, що до І. Котляревського мовою художньої літератури була церковнослов’янська, малозрозуміла народу.

Будинок Івана Котляревського у м. Полтава (малюнок Тараса Шевченка, 1845 р.)

Перше видання «Енеїди» (1798 р.)

Набір із дев’яти срібних пам’ятних монет номіналом 10 гривень (кожна), присвячений поемі «Енеїда» Івана Котляревського (2020 р.)

Прокоментуйте висловлювання Сергія Єфремова ««Енеїда» — перша ластівка українського національного відродження».

Таким чином, Котляревський почав відвойовувати для українців надзвичайно важливу ділянку буття — художню літературу. На основі літературної мови формувалася наукова, політична, військова, церковно-релігійна та інша термінологія, яка відкривала перед українцями можливість схарактеризувати власною мовою будь-яке доступне розумінню людини явище.

Перетворення живої української мови в літературну мало для народу величезне значення. Філософи стверджують: український дух, що ожив, уперше виявляє себе в літературі. Історики уточнюють: з опублікування першої частини «Енеїди» І. Котляревського розпочалися пробудження і формування самосвідомості народу, які проявляється в розвитку його духовної культури, прагненні відтворити власне історичне минуле, захисті мови.

Подумайте, чому література відіграє такий вагомий вплив на формування самосвідомості народу.

3. ХАРКІВСЬКИЙ ОСЕРЕДОК УКРАЇНСЬКОГО РУХУ

Перехід українського відродження на новий рівень пов’язаний із поширенням ідей романтизму. Цей європейський філософський напрям ставив у центр уваги народ, часто розуміючи під цим поняттям звичайних людей, а не еліту. Для романтиків був важливим дух народу, який проявлявся в яскравому минулому. Зрозуміти цей дух можна також через вивчення етнографії — пісень, традицій тощо.

Прикладом такої уваги до етнографії є опублікована в 1819 р. Миколою Цертелєвим збірка українських пісень. Три пісенних фольклорних збірки уклав і видав в 1827-1849 рр. Михайло Максимович. В інтелектуальних колах імперії українофільство перетворилося на модне захоплення. Найбільшим центром романтизму в Україні став Харків.

Михайло Максимович (художник — Петро Борель, XIX ст.)

Видання «Малороссийские песни» (1827 р.)

У 1805 р. з ініціативи відомого громадського діяча і вченого Василя Каразіна (1773-1842 рр.) було відкрито Харківський університет. Для тогочасного українського суспільства це була подія історичної ваги. Частина підготовлених у стінах університету високоосвічених молодих фахівців і викладачів-наставників виявила зацікавлення до розв’язання гострих українських проблем. З Харкова розпочався процес формування національної інтелігенції, яка поступово в українському русі заступала колишню козацьку еліту.

Василь Каразін (пам’ятна дошка на будівлі Харківського університету)

Столиця Слобожанського краю стала центром збирання історичних документів, фольклору, старожитностей. Саме в університеті виникла течія «харківських романтиків». Яскравою постаттю був Ізмаїл Срезневський, згодом — професор Харківського університету. Він активно збирав українські пісні, опублікував збірку «Український альманах», кілька випусків альманаху «Запорозька старовина». І. Срезневський і сам писав вірші на історичну тематику, стилізуючи їх під народні.

Нащадок старшинського роду, харків’янин Григорій Квітка-Основ’яненко вважається засновником сучасної української прози. Петро Гулак-Артемовський, що тривалий час був викладачем і ректором Харківського університету, у своїх байках апелював до народної мудрості, різко виступав проти кріпацтва. До харківських романтиків належав Микола Костомаров, вплив романтичних ідей простежується у його творі «Книга буття українського народу».

Статті про побут, звичаї, усну народну творчість та історію України регулярно друкували в харківських журналах «Украинский вестник», редактором якого був Григорій Квітка-Основ’яненко, а також «Харьковский демократ», «Украинский журнал».

Подумайте, що об’єднує зображених на світлинах історичних діячів. Яким був вплив діяльності національних романтиків на українську культуру і суспільство?

Думки істориків

Український історик Ярослав Грицак:

Романтичні погляди на народну творчість відкривали нові перспективи для національного розвитку. «Приспані» і «замертвілі» нації треба було «пробуджувати» і «відроджувати», хоча насправді перші національні будителі-романтики не так відроджували «старі», як будували цілком «нові» нації.

• Яке поняття ви вважаєте більш науковим — «національне відродження» чи «націотворення»? Відповідь аргументуйте.

Варто запам’ятати!

Автономія — самоврядування, право населення певної території самостійно вирішувати справи внутрішнього управління.

Еліта національна — найбільш підготовлена і згуртована частина суспільства, його провідна верства, яка усвідомлює цілі, що стоять перед нацією і скеровує зусилля національної спільноти на їх досягнення.

Суспільно-політичний рух — рух, учасники якого висувають ідеї певних змін в організації життя суспільства і діють у напрямку досягнення цих цілей.

Та все ж масштаби політичної діяльності козацької старшини слід визнати як незначні. За цей час польська шляхта підняла проти Росії два великих повстання (наприкінці XVIII ст. і в 1830-1831 рр.). Російське дворянство у 1825 р. спромоглося організувати повстання проти царя з метою спрямувати Росію на шлях оновлення. На подібні дії нащадки козацької старшини вже були не здатні, а спалах патріотичних почуттів видатний український письменник і історик Пантелеймон Куліш пояснював так: «Зі втратою в Україні останніх решток своєрідного громадського устрою з’явилася потреба виразити свою народність перед судом сучасного і наступних поколінь».

Однак недооцінювати літературно-художню та історично-дослідницьку діяльність нащадків славних козацьких родів також не варто. Ця діяльність поклала початок українському національному відродженню, плодами якого скористалися пізніші покоління українців.

Діємо: практичні завдання

За допомогою додаткових джерел інформації виконайте творчий проєкт «Романтизм і творення націй у країнах Європи XIX ст.».

Діємо: практичні завдання

Розгляньте хмаринку слів. Поясніть, як пов’язані між собою імена історичних діячів у хмаринці. Про одного із запропонованих діячів складіть графічне повідомлення за зразком.

ЗНАЮ МИНУЛЕ ОСМИСЛЮЮ СЬОГОДЕННЯ ПРОГНОЗУЮ МАЙБУТНЄ

ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

Знаю і систематизую нову інформацію

1. Утворіть логічні пари.

1 1798 р.

2 1791 р.

З 1805 р.

4 1819 р.

А Відкриття Харківського університету

Б Місія В. Капніста до Пруссії

В Публікація М. Цертелєвим збірки українських пісень

Г Вихід першого видання «Енеїди»

2. Упорядкуйте історичні події.

Обговорюємо в групі

1. У російських роботах Василь Капніст завжди подається як великий російський письменник. Як ви думаєте, чи коректне таке визначення?

2. Об’єднайтеся у дві групи та обговоріть, як вплинули на українське національне відродження 1) ідеї романтинків, 2) ідеї автономістів.

Мислю творчо

1. Уявіть себе керівником/керівницею екскурсії. Проведіть уявну екскурсію літературним музеєм. На які твори XIX ст. необхідно звернути увагу? Який вплив на українське національне відродження вони справили?

2. Опрацюйте хмарки слів. За допомогою наведених слів складіть коротке повідомлення до історичної енциклопедії.

Ці дати допоможуть вам зрозуміти історію. Запам’ятайте їх:

1791 р. Таємна місія Василя Капніста до Пруссії

1798 р. вихід друком поеми «Енеїда» І. Котляревського

1805 р. Відкриття Харківського університету