Історія України. 9 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 52. Урок узагальнення за розділом 7. Контроль і корекція навчальних досягнень

1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

• Модернізаційні процеси, які відбувалися в Україні в другій половині XIX — на початку XX ст., справили значний вплив на розвиток усіх сфер культури. Помітно розширюється шкільна мережа, хоча цей процес не встигав за потребами часу й охоплював не всі соціальні й національні групи населення.

• Модернізація суспільства сприяла розвитку наук — як природничих, так і гуманітарних. Деякі з учених-природознавців, які працювали в Україні (В. Вернадський, Д. Заболотний, І. Пулюй, І. Мечников та ін.), вийшли на передні рубежі світової науки. Науковці-історики на численних фактах підтверджували його самостійний історичний розвиток і вказували на перспективу національно-державного відродження. У Львівському університеті започатковано кафедру української історії і літератури.

• В умовах політичної залежності й денаціоналізації українського народу культура залишалася з основних бастіонів у боротьбі за його самозбереження. У тій мірі, у якій українці ще не втратили своєї мови і культури, залишалася надія на відродження. Від початку XX ст. українські митці відображали у своїй творчості провідну ідею — боротьбу за самостійність народу. Поряд з реалізмом утверджується модернізм, який вів пошук нових засобів мистецького відображення світу. Модерністи зосереджувалися на внутрішніх переживаннях, психології своїх героїв, відходячи від описовості, деталізації зовнішніх обставин життя. Творчість письменників, новаторів слова початку XX ст. — М. Коцюбинського, О. Олеся, В. Стефаника та інших — пронизана любов’ю до рідного народу, співпереживанням його бідам, упевненістю у його відродженні.

• На початку XX ст. українська культура, залишаючись глибоко національною, піднялася на загальноєвропейський рівень, стала культурою народу, який бореться за своє національне визволення в складних умовах поділу українських земель між різними державами.

2. ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

Поміркуйте, який вплив справили на розвиток національно-визвольного руху на Західній Україні представники культури Наддніпрянської України, а діячі західноукраїнської культури — на процес національного відродження на Наддніпрянщині. Заповніть таблицю.

Характеристики

Західноукраїнські землі

Наддніпрянська Україна

Особливості розвитку культури

Представники культури та мистецтва

Провідні жанри літератури та мистецтва

Розвиток освіти

3. УКРАЇНА ТА ЄВРОПА

Об’єднайтеся в групи та проведіть коротке дослідження за однією із пропонованих тем. Визначте спільне та відмінне у культурному розвитку українських земель та країн Західної Європи на початку XX ст.

1. Яким чином розвиток європейської культури в другій половині XIX — на початку XX ст. впливав на формування модерної української нації?

2. Які зміни відбулися в освіті у другій половині XIX — на початку XX ст.? Як ці зміни пов’язані з модернізацією суспільства?

3. Чи пов’язані модернізаційні процеси в економіці й суспільному житті України з появою модерністського напряму в мистецтві?

4. МИСЛЮ ТВОРЧО

Світ сучасних технологій дозволяє нам активно подорожувати, відвідувати віртуальні тури, насолоджуватися краєвидами не виходячи з помешкання. Запропонуйте віртуальний тур мистецькою галереєю / українським містом початку XX ст. За допомогою Інтернет-ресурсів та додаткових джерел інформації доберіть відповідні ілюстрації та презентуйте творчий проєкт.

5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за посиланням:

https://forms.gle/Cwq5pNqeoeATZpe79

або скористайтеся смартфоном — зчитайте QR-код

Бажаємо успіхів!