Історія України. 9 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 50. Наш край в XIX — на початку XX ст.

У складі якої з імперії перебували землі вашого краю впродовж XIX — початку XX ст.? Які позначився вплив Австрійської та Російської імперії на ситуацію в регіоні?

1. ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підготуйте доповідь відповідно до запропонованого плану.

1. Які зміни, що відбулися у вашому рідному краї у XIX ст., ви вважаєте найважливішими?

2. Визначте внесок своїх земляків у розгортання модернізації в Україні у XIX — на початку XX ст. Чи позначилася на ситуації у вашому регіоні економічна криза 1900-1903 рр.?

3. На початку XX ст. формують українські й загальноросійські партії. Знайдіть матеріали про їхню діяльність у вашому краї. Чи були серед активних діячів цих партій ваші земляки?

4. Підготуйте розповідь про основні події революції 1905-1907 рр. у вашому краї. З’ясуйте, якими були наслідки революції 1905-1907 рр.?

5. Що ви знаєте про життя краю у післяреволюційний період? Якщо територія краю підпала під дію столипінської аграрної реформи, то як вона здійснювалася, які мала прояви, відмінні від інших регіонів, і чим завершилася?

6. Складіть хронологічну таблицю «Наш край в 1900-1913 рр.».

Дата

Події в краї

Джерело, з якого дізналися про ці події

Бурхливі події початку XX ст. суттєво змінили життя значної частини українців. Чи відомо вам про те, як позначилися ці події на житті ваших предків?

На початку XX ст. відбувалися помітні зрушення у способі життя, пов’язані з використанням у побуті технічних досягнень і винаходів. Це особливо стосувалося міських жителів. Знайдіть дані з історії вашого міста, які засвідчують ці зрушення. Складіть розповідь про архітектурні будівлі (використовуйте інформацію за посиланням http://wikilovesmonuments.org.ua/lists/), що з’явилися тоді у вашому населеному пункті, про знаряддя праці, житло, одяг і господарські споруди, які використовувалися на початку XX ст.

Спробуйте узагальнити все відоме вам про найважливіші події та зміни в житті вашої області, району, міста, села протягом XIX — початку XX ст. У цьому вам допоможуть експозиції краєзнавчого музею.