Історія України. 9 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 45. Урок узагальнення за розділом 6. Контроль і корекція навчальних досягнень

1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

• На початку XX ст. Західна Європа переживала період бурхливої модернізації, яка охопила всі сфери життя. На українських землях у складі Російської імперії модернізація відбувалася повільніше та мала наздоганяючий характер. Українці не займали провідних позицій у тих сферах життя, які визначали прогрес. Незначна їх частина була задіяна у промисловості, тоді як більшість продовжувала займатися сільським господарством.

• На початку XX ст. Західна Україна у складі Австро-Угорської імперії залишилася відсталим краєм. Модернізацію економіки затримувала австрійська влада, яка намагалася зберегти українські землі хліборобським регіоном, що постачав би промисловим центрам Австрії дешевий хліб, худобу, ліс, був місцем збуту їх виробництва.

• Малоземелля і безземелля на селі, низька заробітна плата і свавілля підприємців сприяли масовій трудовій еміграції населення. Економічне становище Західної України і Наддніпрянщини багато в чому було схожим. Залежний, підпорядкований інтересам центру розвиток народного господарства, засилля іноземних монополій і як наслідок — низький рівень населення — усе це було для них спільним.

• Національно-визвольний рух на початку XX ст. був пов’язаний із великодержавницькою політикою царизму, переслідуванням української культури на землях у складі Російської імперії, де влада заперечувала право народу на самостійне національне існування. На арену суспільного життя вийшли політичні партії, які прагнули очолити незадоволення народу. Національно-визвольний рух піднімається на рівень політичної боротьби, коли постає питання про створення власної держави.

2. УКРАЇНА ТА ЄВРОПА

Об’єднайтеся в групи та проведіть коротке дослідження за однією із пропонованих тем. Визначте спільне та відмінне у суспільно економічному та політичному розвитку українських земель та країн Західної Європи на початку XX ст.

1. Формування модерної нації: український та європейський досвід (друга половина XIX ст.)

2. Сутність суперечностей між українцями та польською меншістю: на якій основі можна було сподіватися на компроміс між ними?

3. Сутність українсько-єврейських суперечностей на Західній Україні на початку XX ст.

3. ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

Наприкінці XIX ст. на українських землях активізувалися політичні партії, що свідчило про перехід до політичного етапу українського національного відродження. Висловіть припущення щодо спільності або відмінності у поглядах представників політичних течій західноукраїнських земель у складі Австро-Угорської та Наддніпрянської України в складі Російської імперій.

Характеристики

Західноукраїнські землі

Наддніпрянська Україна

Провідні політичні партії

Практична діяльність

Програмові документи

Склад учасників

4. ЦИТАТНИМ СЛОВОМ

Проаналізуйте висловлювання М. Міхновського. Прокоментуйте, що стало причинами таких переконань діяча. Чи є актуальними ці висловлювання у наш час. Свою думку обгрунтуйте.

1) Державна самостійність єсть головна умова існування нації.

2) Доки хоч на однім клапті української території пануватиме чужинець — доти усі покоління українців йтимуть на війну.

5. МИСЛЮ ТВОРЧО

Початок XX ст. ознаменувався для українських земель переходом до активних форм боротьби за власну незалежність. Окрім створення політичних партій, український народ долучався до чисельних повстань, революцій. Висловіть власну думку щодо проблемного питання: «Чи готові були українці Наддніпрянщини напередодні Першої світової війни до створення самостійної держави?». Свою точку зору обґрунтуйте, оформивши її у вигляді статті у місцевій газеті.

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за посиланням:

https://forms.gle/WPLxQX6iAKsoRurv8

або скористайтеся смартфоном — зчитайте QR-код

Бажаємо успіхів!