Історія України. 9 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 38. Урок узагальнення за розділом 5. Контроль і корекція навчальних досягнень

1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

• Економічний розвиток західноукраїнських земель визначався яскраво вираженим колоніальним характером з боку Австрійської імперії. Західноукраїнські землі остаточно перетворилися на ринок збуту товарів і доступне джерело цінної промислової і сільськогосподарської сировини для метрополії. Основою економіки залишався сільськогосподарський сектор та сировина: лісопереробне виробництво, нафтовидобування. Безземелля в умовах економічного застою сприяло трудовій еміграції — масовому відтоку населення до Північної та Південної Америки.

• Друга половина XIX ст. стала часом піднесення національно-визвольного руху на західноукраїнських землях. У суспільно-політичному русі оформилося кілька течій: москвофіли (спиралися на власні уявлення про прогресивну роль імперської Росії і російського царя), народовці (дотримувалися думки щодо самобутності українського народу, прагнули піднести його культурно-освітній рівень і національну свідомість), радикали (спиралися на соціалістичні ідеї, створили перші легальні партії на українських землях).

• Кінець XIX ст. ознаменувався зародженням політичного етапу національного відродження на західноукраїнських землях. Його учасники прагнули вийти за межі культурно-освітньої діяльності, започаткували традиції політичної боротьби, висували вимоги державності України.

2. ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

Поміркуйте, які процеси та явища сприяли активізації діяльності на західноукраїнських землях організацій москвофілів і народовців? Заповніть у зошиті порівняльну таблицю, визначаючи роль течії москвофілів і народовців у житті тогочасного населення західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини.

Характеристика

Москвофіли

Народовці

Час виникнення

Основна мета

Головні методи і форми діяльності

Значення і подальша еволюція

3. УКРАЇНА ТА ЄВРОПА

Об’єднайтеся в групи та проведіть коротке дослідження за однією із запропонованих тем. Визначте спільне та відмінне у соціально-економічному розвитку країн Західної Європи та західноукраїнських земель у складі Австро-Угорщини у зазначений час.

1. Трудова еміграція: український та європейський досвід (друга половина XIX ст.)

2. Активізація політичних партій: український та європейський досвід (друга половина XIX ст.)

3. Національно-визвольні рухи: український та європейський досвід (друга половина XIX ст.)

4. МИСЛЮ ТВОРЧО

Ознайомтеся із думкою М. Грушевського щодо політичного пробудження Галичини у другій половині XIX ст. Висловіть свої міркування щодо проблеми. Презентуйте їх у форматі посту для соціальної мережі.

«В останнє десятиліття XIX ст. Галичина, незважаючи на власні досить важкі умови національного і економічного існування, стає центром українського руху і щодо українських земель Росії відіграє роль культурного та політико-громадського відродження українського народу».

5. ЦИТАТНИМ СЛОВОМ

Опрацюйте висловлювання Івана Франка і розтлумачте, що мав на увазі діяч під цими висловлюваннями. Які проблеми тогочасного суспільства Франко розкривав у цих висловлюваннях?

1) Треба насамперед просвітити нарід, а тільки тоді допускати до політики. — Жаль в такім разі, що наша конституція допускає анальфабетів до голосування, значит, в останній інстанції віддає в їх руки керму політики.

2) Інша річ говорити, а інша зробити. Хочуть люди говорити, то нехай говорять. Але від слів до діл іще дуже далеко. А наші люди таку вже мають натуру, що їм аби вже виговоритися, то вже й легше.

3) Закон! Розуміється, і ми чували дещо про закон, але ж надто добре знаємо, що закон — се теорія, що в книжці, на папері виглядає дуже гарно, а практика, жива дійсність має свої спеціальні закони, далеко не такі гладкі та заокруглені, а зате повні розгалужень, закарлюк та різнородності.

4) Героїзмом можна назвати тільки таке діло, де мука і терпіння одиниці здобуває або окуплює добро цілого народу.

6. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОПЕРЕВІРКИ

Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за посиланням:

https://forms.gle/RdnF2PQPAG5tWpUp8

або скористайтеся смартфоном — зчитайте QR-код.

Бажаємо успіхів!