Історія України. 9 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 37. Практичне заняття: «Ідея незалежності України в праці Юліана Бакинського «Ukrainа irredenta»

1. Що визначало суспільно-політичні погляди західноукраїнської інтелігенції в другій половині XIX ст.? 2. Які напрями ідеологічної думки існували в цей час? Яка з них була провідною?

1. ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ

1. Увідповідніть портрети і стислі характеристики суспільно-політичних діячів західноукраїнських земель.

2. Визначте провідні ідеї політичних партій на українських землях у складі Австро-Угорщини в другій половині XIX ст. Назвіть склад їх учасників.

Іван Франко

Юліан Бачинський

Михайло Павлик

Юліан Романчук

А Політичний проповідник галицьких українців, педагог, громадсько-культурний діяч. Співзасновник Народної Ради. Один із ідеологів Української націонал-демократичної партії (1899 р.).

Б Політичний і громадський діяч, член Русько-української радикальної партії (1890 р.), а з 1899 р. — один із ідеологів Української націонал-демократичної партії. Автор праці «Ukraina irredenta».

В Громадський і політичний діяч. Літературний критик, перекладач. Член Наукового товариства ім. Т Шевченка. Член Всеукраїнського товариства «Просвіта». Автор повістей «Захар Беркут», «Борислав сміється».

Г Письменник, публіцист, громадсько-політичний діяч. Член Наукового товариства ім. Т. Шевченка. Разом із І. Франком став співзасновником Русько-української радикальної партії РУРП (1890 р.). У політичній програмі партії проголошував метою пробудження свідомості мас, перетворення їх на активну рушійну силу.

2. ДОКУМЕНТОЗНАВЦІ

Ознайомтеся з уривком праці І. Гошуляка «Про працю Україна Irredenta». Визначте суть української незалежності у поглядах Юліана Бачинського. Назвіть основні ідеологічні мотиви, окреслені автором на шляху до досягнення незалежності України.

I. Гошуляк «Про працю Україна Irredenta»

Одна з найважливіших праць Ю. Бачинського створена 1893 р. Вперше вона побачила світ 1895 р. у Львові. У ній Юліан Бачинський перший в українській суспільно-політичній думці на основі марксистського аналізу суспільно-економічних відносин австрійської та російської частин України заявляє про необхідність політичної незалежності українського народу в єдиній соборній державі. Політичну самостійність України автор вважав необхідною умовою для економічного та культурного розвитку. Бачинський зазначав, що боротьба за самостійність України не стосується виключно українців, а є справою всіх націй, які заселяють їхню етнічну територію. «Спільний інтерес, — підкреслював Ю. Бачинський, — зукраїнщить їх, змусить їх усіх стати українськими патріотами». На його переконання, майбутня самостійна Україна має охоплювати всі етнічні українські землі, незважаючи на державні кордони, що їх тоді розділяли. «Вільна, велика, політично самостійна Україна — одна, нероздільна, від Сяну до Кавказу!» — така основна думка всієї праці.

«Україна Irredenta» викликала значний інтерес у суспільно-політичних колах Галичини. У пресі з’явилося чимало відгуків і рецензій, автори який по-різному оцінювали творчий доробок Ю. Бачинського. Глибокий його аналіз здійснив І. Франко у статті під однойменною назвою («Ukraina irredenta»), опублікованого у часописі «Житє і слово» в 1895р. Висловивши молодому автору критичні зауваження, він відзначив його талант і підкреслив, що в історичному розвитку української національної свідомості праця Ю. Бачинського «певно займе важливе місце.

3. МИСЛЮ ТВОРЧО

Кінець XIX ст. ознаменувався оформленням у середовищі західноукраїнського суспільства трьох політичних партій. Зіставте їх погляди, заповнивши у зошиті подану таблицю. Визначте, які ідеї, на ваш погляд, були найбільш перспективними на державотворчому шляху України у зазначений час. Підготуй есе на тему «Голос віддаю за».

Партія

Головні ідеї

Основні здобутки

РУРП (1890 р.)

УСДП (1899 р.)

УНДП (1899 р.)