Історія України. 9 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 22. Урок узагальнення за розділом 3. Контроль і корекція навчальних досягнень

1. АКТУАЛІЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО

• Розвиток культури в Україні наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст. відбувався в суперечливих умовах. З одного боку, модернізаційні зміни стимулювали її прогрес. З іншого — у намаганнях повністю денаціоналізувати українців панівні кола як Російської, так і Австрійської імперій цілеспрямовано перешкоджали українському культурному рухові.

• Імперські уряди Росії та Австрії намагалися перш за все знищити першооснову народу — його рідну мову. Царський уряд запровадив навчання виключно російською мовою, переслідувань зазнавали ті, хто популяризував український фольклор.

• Провідна роль у відродженні й розвитку рідної мови, духовних засад народу і його культури належала українській інтелігенції, зокрема Т. Шевченкові, І. Котляревському, Г. Квітці-Основ’яненку, П. Гулаку-Артемовському, Є. Гребінці, П. Кулішу.

• Розвиток музичного мистецтва був пов’язаний із збереженням пам’яті про кобзарів, бандуристів, лірників. Поряд із народною зароджувалася українська симфонічна музика. У Наддніпрянській Україні в цій царині плідно працювали Й. Витвицький, А. Єдлічка, у Галичині — М. Вербицький.

• Активно розвивається живопис. Набувають розвитку класичні канони й прийоми західноєвропейської архітектури. Інтенсивно розвивається живопис. Найкращим його досягненням стала творчість Т. Шевченка, В. Боровиковського, В. Тропініна, І. Сошенка.

2. ДОСЛІДНИКИ ІСТОРІЇ

Поміркуйте, яку роль відігравали навчальні заклади у житті українського населення наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.? Складіть порівняльну таблицю: «Освіта України першої половини XIX ст. під владою Російської та Австрійської імперій».

Російська імперія

Австрійська імперія

Початкова школа

Середня школа

Вища школа

Застосування української мови

Видання навчальної літератури

3. УКРАЇНА ТА ЄВРОПА

Об’єднайтеся в групи та проведіть коротке дослідження за однією із пропонованих тем. Визначте спільне та відмінне у культурному розвитку країн Західної Європи та України у зазначений час.

1. Які провідні тенденції у розвитку культури існували в країнах Європи та на українських землях у складі Австрійської й Російської імперії?

2. Українські та зарубіжні художники першої половини XIX ст. Інтерпретація творчості.

3. Архітектура міст: Україна та Європа у першій половині XIX ст.

4. МИСЛЮ ТВОРЧО

Поцікавтеся життям студентів Львівського, Харківського та Київського університетів у І половині XIX ст. Визначте особливості їх повсякденного життя. Використовуючи інтернет-ресурси та іншу довідкову інформацію доберіть відповідні світлини. Представте власний проєкт у вигляді презентації, ментальної карти або у інший зручний спосіб. Проведіть паралелі із сучасністю.

5. ЗА МАТЕРІАЛАМИ ТЕМИ ПРОКОМЕНТУЙТЕ І ДОПОВНІТЬ ІНФОГРАФІКУ

6. ЩО МИ ЗНАЄМО З ТЕМИ

Перевірте, як ви засвоїли матеріал теми за допомогою онлайн-тесту. Для виконання завдання перейдіть за посиланням:

https://forms.gle/WxB7KqfmjUuWMiaK9

або скористайтеся смартфоном — зчитайте QR-код

Бажаємо успіхів!