Історія України. 9 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

§ 21. Практичне заняття: «Історія Русів» як виразник політичних поглядів автономістів

Які наслідки мала інтеграція Наддніпрянської України до Російської імперії? Що визначало фольклорний етап українського національного відродження на Наддніпрянщині? У чому проявлялася ідея «автономізму»?

1. ПОРТРЕТНА ГАЛЕРЕЯ

1. Розгляньте портрети діячів українського національного відродження Наддніпрянщини початку XIX ст.

2. Установіть відповідність між особами й їхніми стислими характеристиками.

Василь Капніст

Іван Котляревський

Ізмаїл Срезневський

Григорій Квітка-Основ’яненко

А Український письменник, військовий діяч. Автор поеми «Енеїда», що поклала початок нової української літератури. Зачинатель пробудження і формування фольклорного етапу українського національного відродження.

Б Філолог, славіст, етнограф. Випускник Харківського імператорського університету. Організовував фольклорні експедиції Слобожанщиною в пошуках повір’їв, дум, пісень, переказів народу. Автор публіцистичних творів «Запорізька старовина», «Українська бувальщина».

В Український прозаїк, драматург, культурно-громадський діяч. Співзасновник професійного театру у Харкові, видавець першого в Україні журналу «Український вісник» (1816-1817). Зачинатель української прози. Автор роману «Маруся».

Г Письменник, імовірний автор російськомовного трактату «Історія Русів». Лідер групи автономістів, що розробляли проєкт відновлення козацького війська. У 1791 р. здійснив поїздку до Берліна, де мав зустріч із королівським канцлером з приводу імовірної підтримки Пруссією українського повстання в разі її війни з Росією.

2. ДОКУМЕНТОЗНАВЦІ

Ознайомтеся із уривком з праці І. Коляди «Історія Русів». Визначте головну ідею твору. Заповніть у зошиті схему, використовуючи поданий матеріал. Поміркуйте, у чому самобутність «Історії Русів». Чим можна пояснити допущені у джерелі фактологічні неточності?

Рік видання

Тема

Ідея

Основна думка

І. Коляда «Історія Русів»

«Історія Русів» — твір, що з’явився на зламі віків і тривалий час поширювався в рукописному варіанті (вийшов друком 1846 р.). За жанром ця робота, власне, не є науковою працею, фахівці називають її «політичним памфлетом», написаним у традиціях козацьких літописів. Анонімний автор змальовує картину історичного розвитку України з найдавніших часів до 1769 р. Основна увага приділена періодам Козаччини, Хмельниччини, Гетьманщини. В основі історичної концепції твору лежать ідеї автономізму, республіканства, протесту проти національного поневолення. Намагаючись обґрунтувати право народу на свободу та державність, анонімний автор стверджував, що тільки Україна була прямою спадкоємницею Київської Русі; польсько-литовська доба — це час розвитку української автономії, коли Україна вступала у відносини з Литвою та Польщею «як вільна з вільним і рівний з рівним». Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького — це справедлива боротьба пригніченого народу за своє «буття, свободу, власність».

«Історія Русів» — це перша своєрідна політична історія України. Це політичний памфлет характеризується не лише яскравістю викладу, оригінальністю стилю, емоційністю, патріотизмом, йому притаманні й тенденційність тверджень, неточності, відверті фантазії автора (вигаданість дат, кількості військ, числа загиблих тощо). Безумовно, у цьому творі надзвичайно багато суб’єктивного, але його автор стоїть на патріотичних, демократичних позиціях і його думку рухає гаряче бажання не тільки розібратися в хитросплетіннях національної історії, а й допомогти своєму страждаючому народові. Не випадково, історик Д. Дорошенко зазначав, що ця праця «прислужилася дуже мало науковому дослідженню минулого, але допомогла пробудженню національної думки».

3. РЕКОНСТРУКТОРИ

Прочитайте уривки із історико-політичного трактату «Історія Русів». Розташуйте фрагменти у хронологічній послідовності. Встановіть, які події описані.

А «...Переймаючи тих посланих од його царського величества, а своїх розсилаєт по всіх посланих польках з письмами, жеби усе посольство стягалося под Ніжин у раду і Ніжин рабувати»

Б «І та поміч ваша вам самим більше з руки, оскільки і на морі, і на Дніпрі тепер можете вільно плавати, а не так, як раніше, коли козаків остерігалися і ноги туди не ставили! Та й, крім того, вдовольняючи прохання ваше, я дозволив вам за кількадесят поприщ (стадій) від Перекопу на нашій же таки українській землі ради безпечності вашої Ослам-місто поставити і задобряв вас добром всяким! Завдяки добру тому орда спромоглася замість шкір зодягтися в злототканії шати, в позолочену збрую коней спорядити та сагайдаки оздоблені зодягти».

В «При котором настановливанню полковников много Козаков значних чернь позабивала. Которое забойство три дні тривало... Тих зась полковников, которої у замку ніжинськом заставали у в’язницю, усе пожакували, і в домах мало що зостало...»

4. МИСЛЮ ТВОРЧО

Вчений М. Попович у праці «Нарис з історії культури України» зазначає: «Безпосередньою причиною невдоволення ортодоксальних російських патріотів було те, що в книзі не приховувалися факти грубого знущання царської влади з «Малоросії», що в уста противників союзу з Росією, в тому числі Мазепи, вкладались промови і аргументи, малоприємні для імперії. Зокрема, сам Мазепа характеризувався різко негативно. Чого варті його слова: «Ми стоїмо тепер, братіє, між двома проваллями, готовими нас пожерти, коли не виберемо шляху для себе надійного, щоб їх оминути».

1. Поміркуйте, чому«Історію Русів» називають своєрідною політичною історією України?

2. Складіть тези за темою: «Історичне значення «Історії Русів» в контексті українського національного відродження. Використайте як підказку хмаринку слів.