Історія України. 9 клас. Щупак

Цей підручник можна завантажити у PDF форматі на сайті тут.

Історія України. 9 клас. Щупак

Ми продовжуємо мандрівку історією України. Сподіваємося, що під час роботи із цією книжкою ви отримаєте задоволення від пізнання захопливого світу історії.

Вступ

§ 1. Сутність Нового часу. Новий час в історії України

§ 2. «Довге» XІХ століття: доба модернізації та національного відродження в Європі

§ 3. Загальна характеристика українських земель на початку XIX ст.

§ 4. Практичне заняття: «Статус українських земель у складі Австрійської і Російської імперій наприкінці XVIII — на початку XIX ст.»

Розділ перший. Українські землі у складі Російської імперії наприкінці XVIII — у першій половині XIX ст.

§ 5. Криза кріпосницької системи

§ 6. Початок індустріальної революції

§ 7. Інкорпорація українських земель до складу Російської імперії

§ 8. Польський і російський революційні рухи 1820-1830-х роках

§ 9. Початок українського національного відродження у Наддніпрянщині

§ 10. Кирило-Мефодіївське братство

§ 11. Практичне заняття: «Ідея слов’янської федерації в програмових документах Кирило-Мефодіївського братства»

Розділ другий. Українські землі у складі Австрійської імперії наприкінці ХVIII — у першій половині XIX ст.

§ 12. Інкорпорація українських земель до складу Австрійської імперії

§ 13. Соціально-економічне становище західноукраїнських земель. Соціальні протести

§ 14. Початок українського національного відродження у західноукраїнських землях

§ 15. Європейська революція 1848-1849 рр. в українських регіонах Австрійської імперії

§ 16. Практичне заняття: «Руська трійця» — провісник національного відродження на західноукраїнських землях

§ 17. Урок узагальнення за розділами 1-2. Контроль і корекція навчальних досягнень

Розділ третій. Повсякденне життя та культура у XVIII — першій половині XIX ст.

§ 18. Повсякденне життя. Становище жінки

§ 19. Особливості розвитку культури. Освіта і наука

§ 20. Розвиток української літератури і мистецтва

§ 21. Практичне заняття: «Історія Русів» як виразник політичних поглядів автономістів

§ 22. Урок узагальнення за розділом 3. Контроль і корекція навчальних досягнень

Розділ четвертий. Українські землі у складі Російської імперії в другій половині XIX ст.

§ 23. Україна і Східна (Кримська) війна

§ 24. Ліквідація кріпацтва в Наддніпрянській Україні

§ 25. Реформи 1860-1870-х років

§ 26. Модернізація промисловості й сільського господарства

§ 27. Зміни в соціальній структурі суспільства

§ 28. Український національний рух у 1860-х роках

§ 29. Український національний рух у 1870-1890-х рр.

§ 30. Національне відродження кримських татар. Зародження робітничого і соціал-демократичного рухів

§ 31. Практичне заняття: «Вплив Валуєвського циркуляра та Емського указу на українське національне відродження»

§ 32. Урок узагальнення за розділом 4. Контроль і корекція навчальних досягнень

Розділ п’ятий. Українські землі у складі Австро-Угорщини у другій половині XIX ст.

§ 33. Особливості соціально-економічного розвитку західноукраїнських регіонів

§ 34. Основні течії українського суспільно-політичного руху в 1850-1860-х роках

§ 35. Піднесення суспільно-політичного руху в 1870-1890-х роках

§ 36. Утворення українських політичних партій Галичини

§ 37. Практичне заняття: «Ідея незалежності України в праці Юліана Бакинського «Ukrainа irredenta»

§ 38. Урок узагальнення за розділом 5. Контроль і корекція навчальних досягнень

Розділ шостий. Україна початку ХХ століття перед викликами модернізації

§ 39. Особливості соціально-економічного розвитку

§ 40. Політизація та радикалізація українського національного руху

§ 41. Наростання політичної напруженості

§ 42. Аграрна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну

§ 43. Український політичний і національно-культурний рух у 1907-1914 рр.

§ 44. Практичне заняття: «Ідеї автономії та самостійності в програмах українських політичних партій»

§ 45. Урок узагальнення за розділом 6. Контроль і корекція навчальних досягнень

Розділ сьомий. Повсякденне життя та культура України в середині XIX — на початку XX ст.

§ 46. Вплив процесів модернізації на суспільне життя українців, зміни у світовідчутті людини

§ 47. Освіта і наука в другій половині XIX — на початку XX ст. Церковне життя

§ 48. Література і мистецтво в другій половині XIX — на початку XX ст.

§ 49. Повсякденне життя

§ 50. Наш край в XIX — на початку XX ст.

§ 51. Практичне заняття: «Трансформація побуту та господарської діяльності в українських сім’ях у модерну добу»

§ 52. Урок узагальнення за розділом 7. Контроль і корекція навчальних досягнень

Урок узагальнення за курсом «Українське „довге XIX століття“»