Всесвітня історія. Рівень стандарту. 11 клас. Щупак

Всесвітня історія. Рівень стандарту. 11 клас. Щупак

У підручнику висвітлюється період Новітньої історії, що охоплює добу від закінчення Другої світової війни до сьогодення. На основі сучасних історичних підходів розглядаються історичні події та явища, пов'язані з радикальними соціально-економічними та політичними змінами в Європі та світі в цей час. Увага приділяється новим ідейним течіям у суспільстві, тенденціям й особливостям розвитку культури, повсякденному життю людей.

Підручник вирізняється особливою системою побудови та структурування навчального матеріалу, визначення основних понять. Фрагменти історичних документів, довідкова й додаткова інформація, ілюстративний матеріал, карти, питання та завдання спрямовані на формування інтересу учнів до історії та підвищення ефективності навчання.

Унікальною особливістю підручника є запровадження QR-кодів, які можна сканувати смартфоном та отримати відео-, аудіоінформацію до навчального матеріалу. Очевидно, таким чином наш паперовий підручник більше відповідає потребам сучасної учнівської молоді.

Розділ 1. Облаштування повоєнного світу

§ 1. Ялтинсько-Потсдамська система міжнародних відносин

§ 2. Початок «холодної війни»

Розділ 2. Держави Північної Америки та Західної Європи

§ 3. Постіндустріальне (інформаційне) суспільство

§ 4. Боротьба за громадянські права і права меншин

§ 5. Транснаціональні корпорації. НТР. Різні моделі ринкового господарства

§ 6. Німеччина: від «економічного дива» до об’єднання країни та сучасного стану

§ 7. Італія і Франція у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

§ 8. Від Європейського економічного співтовариства до Європейського Союзу

§ 9. Роль США у міжнародних відносинах у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

§ 10. Матеріал до узагальнення з розділів 1 і 2. Облаштування повоєнного світу. Держави Північної Америки та Західної Європи

Розділ 3. Держави Центрально-Східної Європи: трансформаційні процеси

§ 11. Результати Другої світової війни для народів Центрально-Східної Європи. Особливості розвитку Болгарії та Югославії

§ 12. Сталінська модель соціалізму та її втілення в Угорщині та Румунії

§ 13. Сталінська модель соціалізму та її втілення в Польщі

§ 14. Спроба економічної інтеграції соціалістичного табору. Сталінська модель соціалізму в Чехословаччині і «Празька весна» 1968 р.

§ 15. СРСР: завершення епохи Сталіна. «Хрущовська відлига»

§ 16. СРСР: від доби Брежнєва до перебудови

§ 17. «Оксамитові революції» в країнах Східної Європи. Розпад Радянського Союзу, Югославії та Чехословаччини

§ 18. Росія наприкінці ХХ — на початку ХХІ ст. Політична, економічна й ідеологічна експансія Росії в регіоні

§ 19. Узагальнення до розділу 3. Держави Центрально-Східної Європи: трансформаційні процеси

Розділ 4. Держави Азії, Африки та Латинської Америки

§ 20. Японія у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

§ 21. Китай у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

§ 22. Індія і Пакистан у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

§ 23. Утворення Ізраїлю. Близькосхідна проблема та шляхи її врегулювання

§ 24. Ісламська революція в Ірані. «Арабська весна». Терористична діяльність

§ 25. Латинська Америка у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

§ 26. Африка у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

§ 27. Узагальнення до розділу 4. Держави Азії, Африки та Латинської Америки: вибір шляхів розвитку

Розділ 5. Міжнародні відносини

§ 28. Динаміка «холодної війни»

§ 29. Період «розрядки» в міжнародній політиці

§ 30. Проблема міжнародного тероризму. Агресія Російської Федерації проти України

§ 31. Узагальнення до розділу 5. Міжнародні відносини

Розділ 6. Повсякденне життя і культура

§ 32. Постіндустріальне (інформаційне) суспільство. Науково-технічна революція

§ 33. Розвиток літератури і мистецтва: домінуючі тенденції. Спорт у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

§ 34. Основні тенденції розвитку світу у другій половині ХХ — на початку ХХІ ст.

§ 35. Узагальнення